• Комплексне лікування гіперпластичних процесів ендометрія у жінок репродуктивного віку із метаболічним синдромом 
До змісту

Комплексне лікування гіперпластичних процесів ендометрія у жінок репродуктивного віку із метаболічним синдромом 

HEALTH OF WOMAN. 2016.4(110):124–127; doi 10.15574/HW.2016.110.124 
 

Комплексне лікування гіперпластичних процесів ендометрія у жінок репродуктивного віку із метаболічним синдромом 
 

Щербина М. О., Ткачова О. В., Щербина І. М., Липко О. П., Капустник Н. В.

Харківський національний медичний університет 
 

Мета дослідження: клініко-лабораторне оцінювання ефективності комбінованого застосування препаратів indole-3-carbinol і групи бігуанідів (метформін), а також оптимізація консервативної терапії у жінок з гіперпластичними процесами ендометрія (ГПЕ) у репродуктивному віці через часте рецидивування і прогресування даної патології.


Матеріали та методи. Обстежено 34 жінки з ГПЕ і метаболічним синдромом у репродуктивному віці. На початку і після закінчення лікування були проведені наступні дослідження: оцінювання антропометричних показників (маса тіла, ІМТ, кг/м2), ліпідний спектр крові, проведення глюкозотолерантного тесту, визначення рівня глюкози натще, С-пептиду, а також рівня гормонів і ультразвукове сканування органів малого таза. Усім пацієнткам призначали комбінацію препаратів indole-3-carbinol (200 мг 2 рази на день) і метформін (500 мг 2 рази на день) протягом трьох місяців.


Результати дослідження. Клінічна ефективність застосування комбінації indole-3-carbinol і метформіну склала 91,14%, не було відзначено ускладнень і побічних ефектів. Спостерігалася корекція метаболічних розладів, що проявлялося поліпшенням показників ліпідного спектра крові, а також достовірним зниженням показника коефіцієнта атерогенності з 3,8±1,36 до 1,8±0,3 (p<0,05). Це сприяло позитивним змінам у гормональному профілі, нормалізації рівня тестостерону і достовірному зниженню естрадіолу.


Заключення. Комбіноване використання indole-3-carbinol і метформіну є патогенетично обґрунтованим при ГПЕ у жінок з метаболічним синдромом і може бути альтернативою традиційному гормональному лікуванню.


Ключові слова: метаболічний синдром, гіперпластичні процеси ендометрія, діагностика, лікування.


Литература

1. Дубоссарская ЗМ. 2010. Метаболический синдром и гинекологические заболевания. Медицинские аспекты здоровья женщины:2(29).

2. Задонская ЮН. 2009. Гиперпластические процессы эндометрия в перименопаузе: современные аспекты патогенеза и лечения. Автореф. дисс. канд. мед. наук. М.

3. Кипич НВ. 2011. Значимость молекулярно-генетических и иммунологических факторов в патогенезе и тактике ведения больных с гиперпластическими процессами эндометрия. Автореф. дисс. канд. мед. наук. СПБ.

4. Киселев ВИ, Сидорова ИС. 2010. Гиперпластические процессы органов женской репродуктивной системы. Теория и практика. М.

5. Скачков НН. 2010. Лечение гиперпластических процессов эндометрия у больных с метаболическим синдромом. Автореф. дисс. канд. мед. наук. Ростов-на-Дону.

6. Чернышова АЛ, Коломиец ЛА, Юнусова НВ, Кондакова ИВ, Буланова АА, Шаншашвили ЕВ. 2013. Патогенетическое обоснование необходимости коррекции метаболического синдрома у больных с гиперпластическими процессами и раком эндометрия. Российский биотерапевтический журнал 12:1.