• Комплексна терапія пацієнтів після ендоскопічних хірургічних втручань у носовій порожнині.
ua До змісту Повний текст статті

Комплексна терапія пацієнтів після ендоскопічних хірургічних втручань у носовій порожнині.

SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2018.4(92):113-116; doi 10.15574/SP.2016.75.55

Безшапочний С. Б., Подовжній О. Г., Гришина І. С.
ВДНЗ України «Українська медична стоматологічна академія», м. Полтава
Опубликовано: Современная педиатрия. — 2017. — №3 (83). — С. 102–106

Мета: дослідити ефективність застосування назального спрею «СептаНазал» у комплексній терапії пацієнтів після перенесених ендоскопічних оперативних втручань у порожнині носа.
Пацієнти і методи. Було обстежено 60 осіб, госпіталізованих на планове оперативне втручання з приводу септопластики, синусотомії та поєднаних операцій. Хворим основної групи інтраназально тричі на добу вводили спрей «СептаНазал». Хворим контрольної групи призначалось традиційне післяопераційне лікування.
Результати. На тлі застосування спрею «СептаНазал» встановлено значну регресію суб'єктивної симптоматики та об'єктивних показників одужання пацієнтів. Закладеність носа зменшилась на 50% в обох групах, при цьому відновлення нюхової функції спостерігалось у 87% пацієнтів основної групи та 50% контрольної. На 7 добу жоден із пацієнтів основної групи не скаржився на біль.
Висновки. Результати дослідження дозволяють рекомендувати включення спрею «СептаНазал» у комплексну терапію ЛОР-патології.
Ключові слова: оперативне втручання у порожнині носа, комплексна терапія, СептаНазал.

Література

1. Безшапочний С. Б. Ендоскопічна ендоназальна функціональна хірургія: достоїнства, недоліки, перспективи / С. Б. Безшапочний, В. В. Лобурець // Ринологія. — 2002. — № 2. — С. 3—10.

2. Безшапочный С. Б. Клинико'морфологические аспекты риносинуситов / С. Б. Безшапочный, Ю. А. Гасюк, В. В., Лобурец. — Киев, 2013. — 150 с.

3. Інструкція до застосування препарату «СептаНазал».

4. Савчук О.І. Рання післяопераційна реабілітація хворих на хронічні риносинуїти: дис. … канд. мед. наук: 14.01.19 «оториноларингологія» / Савчук Олег Ігорович. — Київ, 2008. — 121 с.