• Комплексна терапія дітей з атопічним дерматитом з використанням ентеросорбентів
ua До змісту Повний текст статті

Комплексна терапія дітей з атопічним дерматитом з використанням ентеросорбентів

SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2017.2(82):86-90; doi 10.15574/SP.2017.82.86

Зубаренко О. В., Кравченко Т. Ю., Решетіло О. В.
Одеський національний медичний університет, Україна

Мета — вивчення клінічної ефективності і профілю безпеки препарату «Біонорм» у комплексному лікуванні атопічного дерматиту (АД) у дітей.

Пацієнти і методи. Під спостереженням знаходилося 60 дітей з АД віком від трьох до шести років. Тривалість перебігу АД — від 6 місяців до трьох років. Діти основної групи крім базисної терапії одержували препарат «Біонорм» по 1 таблетці 3 рази на добу між їжею протягом 10 днів. Контрольну групу склали 30 дітей, що отримували тільки базисну терапію АД, яка включала гіпоалергенну дієту, елімінаційний режим, антигістамінні препарати, мембраностабілізатори, місцеву терапію.

Результати. Включення до складу комплексної терапії АД препарату «Біонорм» сприяло швидшому покращанню клінічної картини, нормалізації лабораторних показників та підвищенню якості життя хворих. Застосування препарату мало не лише короткочасний позитивний ефект, але й добрі довгострокові результати.

Висновки. Висока ефективність, безпечність, добрі органолептичні властивості дозволяють рекомендувати «Біонорм» для застосування у комплексній терапії АД у дітей.

Ключові слова: атопічний дерматит, комплексна терапія, ентеросорбенти, Біонорм.

Література

1. Атопический дерматит у детей: оптимизация противозудной терапии / Т. Р. Уманец, В. Ф. Лапшин, Л. М. Тжертж, С. Ю. Матвеева // Перинатология и педиатрия. — 2013. — № 4. — С. 1—5.

2. Беш Л. В. Сучасні можливості профілактики алергічної патології у дітей / Л. В. Беш // Перинатология и педиатрия. — 2010. — № 2 (42). — C. 27—31.

3. Зайков С. В. Атопічний дерматит у дітей / С. В. Зайков // Дитячий лікар. — 2010. — № 2 (4). — С. 51—57.

4. Зайков С. В. Элименация бытовых аллергенов — эффективный метод профилактики и лечения аллергических заболеваний у детей / С. В. Зайков // Дитячий лікар. — 2009. — № 2 (2). — С. 50—54.

5. Зубаренко А. В. Атопический дерматит, концепция эффективной терапии / А. В. Зубаренко, О. А. Портнова // Здоровье ребенка. — 2009. — № 3. — С. 18.

6. Зубаренко А. В. Атопический дерматит: современные взгляды на этиопатогенез, клинику и диагностику заболевания / А. В. Зубаренко, О. А. Портнова // Здоровье ребенка. — 2008. — № 5. — С. 15.

7. Место современной энтеросорбции в лечении детей с аллергическими дерматозами / Е. Н. Охотникова, К. В. Меллина, Л. В. Бондаренко, И. В. Паппа // Современная педиатрия. — 2012. — № 3 (43). — С. 79—83.

8. Мочульська О. М. Клінічна характеристика перебігу атопічного дерматиту залежно від ступеня тяжкості в різні вікові періоди у дітей на сучасному етапі / О. М. Мочульська // Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. — 2015. — № 2. — С. 43—47.

9. Охотникова Е. Н. Атопический дерматит: проблемные вопросы и пути их решения / Е. Н. Охотникова // Современная педиатрия. — 2010. — № 6 (34). — С. 67—72.

10. Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при атопічному дерматиті : наказ МОЗ України від 4 липня 2016 року №670 [Електронний документ]. — Режим доступу : http://www.moz.ua.

11. Akdis C. Diagnostic and treatment of atopic dermatitis in children and adults: European Academy of Allergology and Clinical Immunology PRACTAL. Consensus Report / C. Akdis, V. Akdis, T. Bieber // Allergy. — 2006. — Vol. 61. — P. 969—987. https://doi.org/10.1111/j.1398-9995.2006.01153.x; PMid:16867052

12. Prescott S. Food allergy: riding the second wave of the allergic epidemic / S. Prescott // Pediatric allergy and immunology. — 2011. — Vol. 22. — P. 155—160. https://doi.org/10.1111/j.1399-3038.2011.01145.x; PMid:21332796

Зміст журналу Текст статті