• Комплексна терапія аденоміозу в поєднанні з гіперпластичними процесами ендометрія у жінок репродуктивного віку 
До змісту

Комплексна терапія аденоміозу в поєднанні з гіперпластичними процесами ендометрія у жінок репродуктивного віку 

HEALTH OF WOMAN. 2016.4(110):131–134; doi 10.15574/HW.2016.110.131 
 

Комплексна терапія аденоміозу в поєднанні з гіперпластичними процесами ендометрія у жінок репродуктивного віку 
 

Бенюк В. О., Алтибаєва Д. М., Гончаренко В. М., Курочка В. В.

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ

Київський пологовий будинок № 3 
 

Мета дослідження: розроблення та впровадження комплексної поетапної терапії аденоміозу у поєднанні з гіперпластичними процесами ендометрія у жінок репродуктивного віку з використанням імуностимулювальних засобів.


Матеріали та методи. Було проведено оцінювання впливу гормонотерапії у 135 жінок репродуктивного віку з аденоміозом у поєднанні з гіперпластичними процесами ендометрія: І група – 45 жінок, що використовували гестаген (6 міс); ІІ група – 45 жінок, які вживали агоніст гонадотропін-рилізинг гормону (а-ГнРГ) (6 міс); ІІІ група – 45 жінок, які отримували комплексну терапію, що включала а-ГнРГ, протягом перших 6 міс та імуномодулятор внутрішньомязово через день № 20 з подальшим застосуванням таблетованих форм по 0,15 г 1 раз на тиждень (курс – 6 міс), після цього протягом наступних 6 міс застосовували гестаген у другу фазу менструального циклу – з 16-го до 25-го дня. Оцінювання показників стану здоров’я проводили через 3, 6 та 12 міс терапії.


Результати. Вивчено вплив гормональної терапії гестагенами і а-ГнРГ на клінічний перебіг захворювання, показники гомеостазу і функціональний стан матки у жінок з аденоміозом у поєднанні з гіперпластичними процесами ендометрія у динаміці. Виявлено нові ланки патогенезу в розвитку доброякісної патології матки за рахунок порушення функції імунної системи, особливо виражені в показниках зниження цитотоксичного індексу NК-клітин. Розроблена комплексна поетапна гормональна терапія для жінок репродуктивного віку з поєднаною доброякісною патологією матки і проведено оцінювання її впливу на показники онкомаркерів, імунного статусу, стероїдних гормонів і гематологічних показників в динаміці спостереження.


Заключення. Розроблена комплексна поетапна гормональна терапія для жінок репродуктивного віку з аденоміозом у поєднанні з гіперпластичними процесами ендометрія нормалізує показники онкомаркерів, імунного та гуморального статусу. Дане лікування в обстежених жінок поліпшує гематологічні, ехографічні та імунологічні показники в динаміці спостереження у порівнянні з монотерапією гестагеном та а-ГнРГ, достовірно підвищує параметри фізичного функціонування, загального стану здоров’я та життєвої активності, покращує показники як фізичного, так і психологічного компонентів здоров’я, тим самим поліпшуючи якість їхнього життя.


Ключові слова: комплексна терапія, аденоміоз, гіперплазія ендометрія, гестагени, агоністик гонадотропін-рилізинг гормону.


Література

1. Бенюк ВО, Голота ВЯ, Диндар ОА, Усевич ІА. 2006. Роль агоністів ГНРГ в лікуванні ендометріозу. Наук.-практ. конф. «Проблемы достижения и перспективы развития медико-биологических наук». Труды Крымского медуниверситета 142:237.

2. Грищенко ВІ, Щербина МО, Потапова ЛВ, Ліпко ОП. 2002. Застосування диференційованої гормонотерапії в лікуванні хворих на поширені форми генітального ендометріозу. Вісн. наук. досліджень 2(26):8–9.

3. Кучеренко СН. 2002. Дифференцированная гормонотерапия аденомиоза с учетом особенностей гормональных нарушений и клинико-морфофункциональных критериев процесса. Здоровье женщины 3(11):30–36.

4. Татарчук ТФ, Бурлака ОВ, Корінна КО. 2005. Медикаментозна терапія гіперпроліферативних процесів ендометрія. Ліки та життя:100–101.

5. Andreotti RF, Flescher АС. 2005. Тhe sonographic diagnosis of adenomyosis. Ultrasound Q. 21;3:167–170. http://dx.doi.org/10.1097/01.ruq.0000174751.34633.9a

6. Afonso JS, Sumxes Sergio S. 2005. Adenomiosis: pathohysiology, diagnosis and treatment (review). Ву Hysteroscopy at Fri. 12;2:1–52.

7. Frackiewicz EJ, Zarotsky V. 2003. Diagnosis and treatment of endometriosis. Expert Opin Рharmасоthеr. 4;1:67–82.