• Клініко-патогенетичне обґрунтування профілактики акушерських ускладнень у вагітних з варикозною хворобою
До змісту

Клініко-патогенетичне обґрунтування профілактики акушерських ускладнень у вагітних з варикозною хворобою

HEALTH OF WOMAN. 2016.6(112):82–84; doi 10.15574/HW.2016.112.82 
 

Клініко-патогенетичне обґрунтування профілактики акушерських ускладнень у вагітних з варикозною хворобою 
 

Корнієць Н. Г., Кравцова Ю. А.

ДЗ «Луганський державний медичний університет» 
 

У статті представлені результати удосконаленого способу антенатального спостереження вагітних з варикозною хворобою із включенням до медикаментозної терапії вітчизняного препарату, що є комбінацією 50 мг гесперидину та 450 мг діосміну (Нормовен, ПАТ «Київський вітамінний завод»).


Матеріали та методи. Обстежено 49 вагітних із варикозною хворобою, які були розподілені на основну групу та групу порівняння залежно від отримуваної терапії. У контрольну групу увійшли 23 вагітні без варикозної хвороби. Вивчалися показники клініко-функціональних, лабораторних та інструментальних методів дослідження.


Результати. Відсутність прогресування клінічних проявів хвороби у 87,5% вагітних з варикозом та покращення показників гемостазіограми віддзеркалює ефективність запропонованої терапії для корекції гемореологічних властивостей крові. Включення гесперидину та діосміну у комплексну антенатальну терапію дозволило у вагітних майже в два рази зменшити відсоток прогресування змін у венозній системі нижніх кінцівок. Нормалізація у таких вагітних процесів біосинтезу плацентарних гормонів свідчить про доцільність використання саме препарату системної дії. На користь покращання стану плода у цих вагітних також свідчить зростання амплітуди миттєвих осциляцій й амплітуди та тривалості акцелерацій (р<0,05) за даними кардіотокографічного спостереження.


Заключення. Включення у комплексну терапію варикозної хвороби у вагітних діосміну та гесперидину є патогенетично обґрунтованим, оскільки зменшує клінічні прояви захворювання, нормалізує показники гемостазу, гормональної функції плаценти й стану внутрішньоутробного плода.


Ключові слова: вагітність, варикозна хвороба, плацентарні гормони, гемостазіограма, гесперидин, діосмін.


Література

1. Жук СІ, Григоренко АМ, Кириченко СМ та ін. 2012. Аналіз гінекологічної та екстрагенітальної патології у жінок з варикозним розширенням вен малого таза. Експериментальна і клінічна медицина 1(54):149–152.

2. Лахно ИВ. 2009. Опыт и перспективы использования препаратов диосмина в практике акушера-гинеколога. Здоровье женщины 9 (45):110–112.

3. Мамедалиева НМ, Раева РМ. 2013. Профилактика и лечение варикозной болезни и ее осложнений в акушерстве. Здоровье женщины 4 (80):75–76.