• Клініко-генетичні паралелі перебігу бронхіальної астми у дітей
До змісту Повний текст статті

Клініко-генетичні паралелі перебігу бронхіальної астми у дітей

SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2017.4(84):72-76; doi 10.15574/SP.2017.84.72

Банадига Н. В., Волошин С. Б.
ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України»

Мета — відстежити вплив окремих генетичних маркерів атопії на клінічний перебіг бронхіальної астми (БА) у дітей.

Пацієнти і методи. В умовах лікувальних закладів проведено поглиблене клініко-лабораторне обстеження 101 хворого на БА. Генотипування Arg16Gly гена β2-адренорецепторів rs1042713 та G308A гена TNFα rs1800629 проводили шляхом полімеразної ланцюгової реакції.

Результати. У 29 (28,71%) хворих діагностовано інтермітуючий перебіг БА, у 72 (71,29%) — персистуючий. У 73 (72,28%) дітей виявлено необхідність у базовій терапії з метою досягнення контролю над перебігом БА. Аналіз складу базової терапії у госпіталізованих з приводу загострення дітей показав, що у 10 (16,13%) пацієнтів застосовували антилейкотрієнові препарати, у 29 (46,77%) — інгаляційні глюкокортикостероїди (ІГКС); 23 (37,10%) дітям була необхідна комбінація цих препаратів. У пацієнтів із контрольованою БА базова терапія здебільшого передбачала застосування антилейкотрієнових препаратів (63,64%) та у незначної кількості (36,36 %) — ІГКС відповідно до важкості перебігу. Дослідження генотипів поліморфізму Arg16Gly гена ADRβ2-рецепторів та заміни G308A гена TNFα залежно від чутливості до препаратів базової терапії показало переважання Gly/Gly варіанту у пацієнтів, що приймали антилейкотрієнові препарати та комбінацію антилейкотрієнових препаратів з ІГКС, а серед осіб, яким призначалися лише ІГКС, частіше зустрічався гетерозиготний варіант Arg/Gly гена ADRβ2-рецепторів. Щодо заміни G308A TNFα, незалежно від складу базової терапії, превалював генотип GG.

Висновки. Досягнути належного контролю за перебігом БА вдається у дітей із генотипом Gly/Gly ADRβ2-рецепторів, тоді як гетерозиготний генотип Arg/Gly та гомозиготний Arg/Arg за основною алеллю супроводжував частково контрольований та неконтрольований перебіг хвороби. Встановлена залежність між складом базисної терапії та генотипом ADRβ2-рецепторів. Гомозиготний за мінорною алеллю генотип Gly/Gly діагностований у пацієнтів, яким достатнім було застосування лише антилейкотрієнових препаратів. Натомість у випадку генотипу Arg/Gly досягнути контролю над астмою вдалось за умови використання ІГКС (54,55%). Діагностовані генотипи TNFα у дітей із БА встановили домінуючий вплив основної алелі G, що підтверджено істотним переважанням гомозиготного варіанту GG незалежно від рівня контролю астми. Базисна терапія БА потребувала перегляду дози ІГКС або застосування комбінованої терапії у пацієнтів із гетерозиготним генотипом GA TNFα.

Ключові слова: бронхіальна астма, поліморфізм генів, β2-адренорецептори, туморнекротизуючий фактор, діти.

Література

1. Балаболкин И.И. Современные проблемы терапии бронхиальной астмы у детей / И.И. Балаболкин // Педиатрия. — 2009. — Т.87, №2. — С.6—11.

2. Безруков Л.О. Хронічне запалення дихальних шляхів та атопія — характерні особливості бронхіальної астми в дітей / Л.О. Безруков, О.К. Колоскова // Здоровье ребенка. — 2008. — №1(10). — С.42—45.

3. Процюк Т.Л. Прогностичні та констатуючі критерії виникнення бронхіальної астми у дітей / Т.Л. Процюк // Клінічна педіатрія. — 2009. — №5(20). — С.5—7.

4. Пузырева В.П. Генетика бронхолегочных заболеваний: монография / Под ред. В.П. Пузырева, Л.М. Огородовой (гл. ред. серии А.Г. Чучалин). — Москва: Холдинг «Атмосфера», 2010. — 160 с.

5. Gene polymorphisms of tumor necrosis factor alpha and antioxidant enzymes in bronchial asthma / M. Despotovic, T.J. Stoimenov, I. Stankovic [et al.] // Adv Clin Exp Med. — 2015. — Vol.24, №2. — P.251—256. https://doi.org/10.17219/acem/40454; PMid:25931357

6. Martinez F.D. Genes, environments, development and asthma: a reappra isal / F.D. Martinez // Eur. Respir. J. — 2007. — Vol.29. — P.179—184. https://doi.org/10.1183/09031936.00087906; PMid:17197483

7. Meta-analysis of genome-wide association studies of asthma in ethnically diverse / D.G. Torgerson, E.J. Ampleford, G.Y. Chiu [et al.] // North American populations // Nat Genet. — 2011. — №43. — P.887—892. https://doi.org/10.1038/ng.888; PMid:21804549 PMCid:PMC3445408

8. Ortega V.E. Pharmacogenetics of beta2 adrenergic receptor agonists in asthmamanagement / V.E. Ortega // Clin Genet. — 2014. — Vol.86, №1. — P.12—20. https://doi.org/10.1111/cge.12377; PMid:24641588

9. Polymorphisms in the IL-4, IL-4 receptor alpha chain, TNF-alpha, and lymphotoxin-alpha genes and risk of asthma in Hong Kong Chinese adults. / J. C. Mak, F. W. Ko, C. M. [et al.] // Int. Arch. Allergy Immunol. — 2007. — Vol. 144, №2. — Р. 114—122. https://doi.org/10.1159/000103222; PMid:17536219

10. The BclI single nucleotide polymorphism of the human glucocorticoid receptor gene h-GR/NR3C1 promoter in patients with bronchial asthma: pilot study / T. Pietras, M. Panek, D. Tworek [et al.] // Mol. Biol. Rep. — 2011. — Vol.38(6). — P.3953—3958. https://doi.org/10.1007/s11033-010-0512-5; PMid:21113676 PMCid:PMC3115143

Зміст журналу Текст статті