• Клініко-епідеміологічні паралелі: охоплення вакцинацією проти «Поліо» — випадки гострих в’ялих паралічів у дітей
ua До змісту Повний текст статті

Клініко-епідеміологічні паралелі: охоплення вакцинацією проти «Поліо» — випадки гострих в’ялих паралічів у дітей

SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2018.4(92):49-54; doi 10.15574/SP.2018.92.49

Усачова О. В., Сіліна Є. А., Пахольчук Т. М., Конакова О. В., Дралова О. А., Ніколаєва С. Л., Пухір В. П., Фірюліна О. М., Зеленухіна Є. В.
Запорізький державний медичний університет, м. Запоріжжя, Україна
КУ «Обласна інфекційна клінічна лікарня Запорізької ОДА», Україна
ДУ «Запорізький ОЛЦ ДСЕСУ»

ВООЗ віднесла Україну до країн високого ризику циркуляції дикого поліовірусу в разі його завозу.
Мета: визначити місце епіднагляду за гострими в'ялими паралічами (ГВП) у дітей Запорізької області та лабораторного контролю за циркуляцією поліовірусу, порівнявши їх з активністю популяційного імунітету до поліовірусу.
Матеріали і методи. Оцінена напруженість вакцинального імунітету до поліовірусів у 1385 пробах сироваток крові дітей за 2012–2016 рр. Проаналізована медична документація 46 хворих з ГВП дітей до 15 років.
Результати. Від 2,5% до 25,2% дітей різного віку впродовж останніх п'яти років були неімунними хоча б до одного типу поліовірусів, особливо до третього типу. Із об'єктів довкілля в останні п'ять років виділяли лише вакцинальні штами поліовірусів. Із 46 дітей з ГВП серопозитивними були 44. Проявами ГВП були обмеження рухів кінцівок, зниження м'язового тонусу, згасання сухожилкових рефлексів, позитивний синдром натяжіння та сильний біль у м'язах при пальпації. У жодному випадку дикий поліовірус не виділений.
Висновки. Відмічено поступове зниження напруження імунітету до поліомієліту на тлі погіршання охоплення вакцинацією дитячого населення. За 2014–2016 рр. реєструється щорічне збільшення кількості зареєстрованих випадків ГВП неполіомієлітної етіології, що збігається з туровою імунізацією живою протиполіомієлітною вакциною та збільшенням виділення вакцинальних штамів поліовірусів з довкілля.
Ключові слова: гострі в'ялі паралічі, діагностика, популяційний імунітет проти поліомієліту, діти.

Література

1. Колоскова ОК, Иванова ЛВ, Марисик УИ. (2016). Полиомиелит у детей. Актуальная инфектология. 1: 9—13.

2. Матвєєва ОВ, Демчишина ІВ, Васильєва ВА, Задорожна ВІ. (2014). Актуальні питання профілактики поліомієліту в світі. Новости медицины и фармации. 11—12.

3. Усачова О.В., Пахольчук Т.М., Сіліна Є.А., Конакова О.В., Рябоконь Ю.Ю. Поліомієліт: сучасні особливості етіології, епідеміології та профілактики у дітей. Організація епідемічного нагляду за випадком гострого в'ялого паралічу. Прот. №5 від 15.03.2016 р.: 81.

4. Циганчук ОМ. (2017). Поліомієліт: нові виклики на шляху до ерадикації. Современная педиатрия. 3(83): 27–37. doi 10.15574/SP.2017.83.27

5. CDC. (2012). Tracking progress toward global polio eradication, 2010–2011. MMWR. 61: 265–269. PMid:22513529

6. Hird TR, Grassly NC. (2012). Systematic review of mucosal immunity induced by oral and inactivated poliovirus vaccines against virus shedding following oral poliovirus challenge. PLoS Pathog. 8(4): 112–116. https://doi.org/10.1371/journal.ppat.1002599; PMid:22532797 PMCid:PMC3330118

7. Meeting of the Strategic Advisory Group of Experts on immunization, April 2014 — conclusions and recommendations (2014). Weekly epidemiological record. 21; 89: 221—236.

8. Poliomyelitis (2014). WHO Media centre: Fact sheet. 114. http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs114/ru/

9. Surveillance systems to track progress towards global polio eradication, 2012—2013. (2014). Weekly epidemiological record. 7; 89: 165—173.