• Клініко-епідеміологічні особливості грипу у дітей Рязанської області в епідсезоні 2015–2016 рр.
До змісту

Клініко-епідеміологічні особливості грипу у дітей Рязанської області в епідсезоні 2015–2016 рр.

SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2017.1(81):127-132; doi 10.15574/SP.2017.81.127

Бєлих Н. А., Єсакова Є. М., Фокичьова Н. Н., Піскунова М. А., Мертешева Л. М., Калашнікова О. М., Скобєєв І. Г., Майорова О. В., Мамліна Р. К., Шабаєва Т. Ю.
ФГБОУ ВО «Рязанський державний медичний університет імені академіка І.П. Павлова» Міністерства охорони здоров'я Росії
ГБУ РО «Міська клінічна лікарня №11», м. Рязань, РФ

Мета: виявити клініко-епідеміологічні особливості захворюваності на грип дітей Рязанської області за сезон 2015–2016 рр.

Пацієнті і методи. Проаналізовано 24 історії хвороби дітей, що отримували стаціонарне лікування у дитячому інфекційному відділенні №1 ГБУ РО «Міська клінічна лікарня №11» у 2016 році.

Результати. Порівняно з попереднім епідсезоном, епідемія грипу у Рязанській області почалася у січні 2016 р., характеризувалася швидким ростом захворюваності з піком на 4–6-у тижі. Серед дітей до 14 років захворюваність на грип зросла у 1,4 разу (37,16 проти 26,68 на 100 тис.) при зниженні захворюваності у дітей 15–17 років (з 18,66 до 7,22 на 100 тис.). Серед лікованих у стаціонарі з приводу грипу дітей переважали діти дошкільного віку, у т. ч. 45,8% — діти від 0 до 2-х років, 41,7% — від 3-х до 6 років, мешканці міст (66,7%), неорганізовані діти (58,3%), невакциновані проти грипу (95,8%). У госпіталізованих пацієнтів превалював грип А(H1N1)pdm09 (87,5%), а серед клінічних форм захворювання переважав гострий ринофарингіт.

Висновки. Захворюваність на грип у Рязанській області була удвічі нижчою за рівень захворюваності в РФ, що пов'язано з більшим рівнем охоплення вакцинацією проти грипу дитячого населення. Раннє призначення противірусної терапії забезпечило сприятливий кінець захворювання.

Ключові слова: грип, вірус грипу A/H1N1/pdm09, діти, вакцинація проти грипу.

Література

1. Вирусологические, эпидемиологические, клинические, молекулярно-генетические особенности эпидемии гриппа 2015–2016 гг.: доминирование вируса A(H1N1)pdm09 в России и странах Северного полушария / Д. К. Львов [и др.] // Вопросы вирусологии. — 2016. — № 61 (4). — С. 159–166.

2. Грипп у взрослых: методические рекомендации по диагностике, лечению, специфической и неспецифической профилактике / под ред. А. Г. Чучалина. — Санкт-Петербург : «НП-Принт», 2014. — 192 с.

3. Кареткина Г. Н. Грипп — выбор этиотропного препарата с учетом опыта пандемии 2009—2010 года / Г. Н. Кареткина // Поликлиника. — 2012. — №1. — С. 54—57.

4. Клинико-лабораторные особенности гриппа А(H1N1)-2009 у детей / Е. Н. Сергиенко [и др.] // Здравоохранение. — 2011. — № 2. — С. 8—11.

5. Клинические и эпидемиологические особенности гриппа в постпандемический период / В. В. Малеев [и др.] // Саратовский науч.-мед. журн. — 2013. — Т. 9, № 2. — С. 186—192.

6. Комплексный подход к сезонной профилактике респираторных заболеваний у детей / И. Л. Чащина [и др.] // Медицинский совет. — 2014. — № 1. — С. 16—23.

7. Методические рекомендации по диагностике и лечению гриппа / под ред. А. Г. Чучалина. — Москва, 2016. — 29 с.

8. Мироманова Н. А. Состояние процессов перекисного окисления липидов и антиоксидантной системы у детей при гриппе А H1N1pdm09 / Н. А. Мироманова // Журнал инфектол. — 2014. — Т. 6, № 1. — С. 29—34.

9. О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации в 2015 году: Государственный доклад. — Москва : Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, 2016. — 200 с.

10. Особенности гриппа у детей, современные возможности лечения и профилактики / Ю. В. Лобзин [и др.] // Consilium Medicum. — 2016. — № 3. — С. 12—17.

11. Особенности современного гриппа / Малышев Н. А. [и др.] // Туберкулез и социально-значимые заболевания. — 2014. — № 4. — С. 43—51.

12. Поражение легких при гриппе у детей / Д. А. Воробьева [и др.] // Детские инфекции. — 2014. — № 4. — С. 46—50.

13. Прогнозирование обострения хронических бронхолегочных осложнений при гриппе у детей / О. И. Афанасьева [и др.] // Журнал инфектол. — 2015. — Т. 7, № 1. — С. 53—58.

14. Радциг Е. Ю. Воспалительные заболевания ЛОР-органов как осложнение ОРВИ и гриппа у детей / Е. Ю. Радциг // Российская оториноларингол. — 2013. — № 5(66). — С. 145—149.

15. Результаты катамнестического наблюдения за детьми после гриппа А(H1N1/09) / Левченко Н. В. [и др.] // Забайкальский мед. журн. — 2014. — № 2. — С. 12—16.

16. Antigenic and genetic characteristics of swine-origin 2009 A(H1N1) influenza viruses circulating in humans / R. J. Garten [et al.] // Science. — 2009. — Vol. 325(5937). — P. 197—201. https://doi.org/10.1126/science.1176225; PMid:19465683 PMCid:PMC3250984

17. Duration of symptoms of respiratory tract infections in children: systematic review [Electronic resource] / Thompson M. [et al.] // BMJ. — 2013. — URL : bmj.com/content/bmj/347. — Title from screen. https://doi.org/10.1136/bmj.f7027

18. Hospitalized patients with 2009 H1N1 influenza in the United States, April-June 2009 / S. Jain [at al.] // N. Engl. J. Med. — 2009. — Vol. 361 (20). — Р. 1935—1944. https://doi.org/10.1056/NEJMoa0906695; PMid:19815859

Зміст журналу Текст статті