• Клініко-епідеміологічні аспекти В19-парвовірусної інфекції під час вагітності (клінічне дослідження) 
До змісту

Клініко-епідеміологічні аспекти В19-парвовірусної інфекції під час вагітності (клінічне дослідження) 

 

HEALTH OF WOMAN. 2015.6(102):89–93; doi 10.15574/HW.2015.102.89 
 

Клініко-епідеміологічні аспекти В19-парвовірусної інфекції під час вагітності (клінічне дослідження) 
 

Бондаренко Н. П., Лакатош В. П., Біла В. В., Аксьонова А. В.

Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, м. Київ

Перинатальний центр, м. Київ 
 

Парвовірус В19 досить поширена інфекція, яка вражає близько 1,6% (p<0,05) вагітних. Виявлено, що частота серопозитивності до парвовірусу у вагітних становить 43,6% (присутні тільки специфічні IgG). У 12,4% випадків серед обстежених з підозрою на парвовірусну інфекцію виявлені IgM до парвовірусу В19 під час вагітності. В іншої частини жінок (44%) не були інфіковані парвовірусом В19 і вони мають потенційний ризик інфікування. Щорічна частота виявлених первинно інфікованих вагітних в період 2010–2014 років склала 0,8–2,7%. Епідемічні періоди повторюються кожні 3–4 роки. Ризик інфікування підвищується у випадку контакту з маленькими дітьми. Найбільш частому інфікуванню піддаються багатодітні матері, а також працівниці дитячих садків і шкіл. Для парвовірусної інфекції характерна сезонність, випадки заражень частіше спостерігаються у міжсезоння, особливо небезпечні для інфікування лютий-березень-квітень, питома вага сезонної захворюваності за період лютий–травень становить близько 58,5%. Частота безсимптомного перебігу інфекції у вагітних становить 44,8%. Найбільш частою внутрішньо-утробною симптоматикою у плода при інфікуванні матері є неімунна водянка (11,8%). Гостра симптомна парвовірусна інфекція у матері в I і II триместрах вагітності в 100% випадків призводить до негативних наслідків для плода. 
 

Ключові слова: парвовірус В19, вагітність, неімунна водянка плода, мимовільний викидень, імуноферментний аналіз, імуноглобуліни класу М до парвовірусу В19, специфічні імуноглобуліни класу G. 
 

Література:

1. Матвеев ВА, Прощаева НВ, Самойлович ЕО, Ермолович МА. 2008. Клинико-лабораторная характеристика В19-парвовирусной инфекции. Инфекционные болезни 6;3:33–37.

2. Савилов ЕД, Мамонтова ЛМ, Астафьев ВА, Жданова СН. 2004. Применение статистических методов в эпидемиологическом анализе. М, МЕДпресс-информ:112.

3. Brown T, Anand A, Ritchie LD, Clewley JP, Reid TM. 1984. Intrauterine parvovirus infection associated with hydrops fetalis. Lancet 2:1033.

4. Chiasaka H, Morita,Yaegashi N, Sugamura K. 2003, Nov–Dec. Parvovirus B19 and the pathogenesis of anaemia. Rev Med Virol. 13(6):347–59.

5. Cossart YE, Field AM, Cant B, Widdows D. 1975. Parvovirus-like particles in human sera. Lancet:72–73.

6. De Jong EP, de Haan TR, Kroes AC et al. 2006, May. Parvovirus B19 infection in pregnancy. J Clin Virol. 36(1):1–7.

7. Ergaz Z, Ornoy A, 2006, May. Parvovirus B19 in pregnancy. Reprod Toxicol. 21(4):421–35.

8. Goff M, 2005, Nov-Dec. Parvovirus B19 in pregnancy. J Midwifery Womens Health 50 (6):536–8.

9. Jin Xu, MD, Thomas C. Raff, MD, Nabil S. Muallem, MD and A. 2003, January–February. George Neubert, MD. Jin Xu Hydrops Fetalis Secondary to Parvovirus B19 Infections. JABFP.16;1:63–68.

10. Lefrere JJ, Maniez-Montreuil M, Morel P et al. 2006, Jul 3. Safety of blood products and parvovirus. Transfus Clin Biol.

11. Servant-Delmas A, Laperche S, Mercier M. Diversite genetique des Erythrovirus humains:200.

12. Seve P, Ferry T, Charhon A, Calvet A, Broussolle C. 2004, Oct. Systemic manifestations of Parvovirus B19 infections. Rev Med Interne. 25(10)740–51.

13. Tohoku J. 2006, Aug. Clinical manifestations and outcomes of parvovirus B19 infection during pregnancy in Japan. Exp Med. 209(4):277–83.

14. Von Kaisenberg CS, Jonat W. 2001, Sep. Fetal parvovirus B19 infection. Ultrasound Obstet Gynecol. 18(3):280–8.

15. Ziyaeyan M, Rasouli M, Alborzi A. 2005, Apr. The seroprevalence of parvovirus B19 infection among to-be-married girls, pregnant women and their neonates in Shiraz, Iran. Jpn J Infect Dis. 58(2):95–7.