• Клініко-епідеміологічна характеристика низькорослості дітей Одеського регіону

Клініко-епідеміологічна характеристика низькорослості дітей Одеського регіону

SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2017.6(86):36-40; doi 10.15574/SP.2017.86.36

Аряєв М. Л., Сеньківська Л. І.
Одеський національний медичний університет, Україна

Мета — вивчити клінічні та епідеміологічні особливості дітей, низьких на зріст, в Одеському регіоні; проаналізувати та підсумувати недоліки й виклики в діагностиці низькорослості в Одеському регіоні.
Пацієнти та методи. Проведено клінічне та епідеміологічне обстеження низькорослих дітей у педіатричній практиці.
Результати. Дитяче населення Одеського регіону (0–17 років) станом на початок 2017 р. становило 450 622. Серед них 76 932 дитини у 2016 р. перебували під наглядом поліклінічного відділення Одеської обласної дитячої клінічної лікарні та 448 дітей ідентифіковані як низькорослі (0,58%). Основними причинами низького зросту були ендокринопатії (19,2%), кардіальна патологія (13,3%), респіраторна патологія (13,2%), гастроінтестинальна патологія (13,1%), ниркова патологія (4,9%), спадкові захворювання (15,8%), психосоціальна низькорослість (2%). Частота ідіопатичного низького зросту була відносно низькою (18,3%). Найбільш важливою ендокринною та курабельною причиною низького зросту є дефіцит гормону росту (43 дитини). Поширеність дефіциту гормону росту становила 1 : 10 400. Загальна захворюваність на дефіцит гормону росту в Одеському регіоні — 0,95. Співвідношення хворих хлопчиків і дівчаток — 2,3 : 1.
Висновки. Клінічне та епідеміологічне дослідження дітей Одеського регіону показало неповну діагностику патологічних причин низького зросту та інших станів, потенційно пов'язаних із низьким зростом.
Ключові слова: низький зріст, дефіцит гормону росту, епідеміологія, поширеність.

Література

1. Клінічний протокол медичного догляду за здоровою дитиною віком до 3 років : наказ МОЗ України від 20.03.2008 р. № 149 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.moz.gov.ua/ua/portal/dn_20080320_149.html. — Назва з екрана.

2. Огнев В.А. Методические разработки для преподавателей к проведению практического занятия по теме «Медико-социальные проблемы заболеваемости: виды и анализ заболеваемости» / В.А. Огнев, Е.Б. Помогайбо; Харьковский национальный медицинский інститут. — Харьков: ХНМУ, 2016. — 38 с.

3. An aetiological profile of short stature in the Indian subcontinent /A.H. Zargar, B.A. Laway, S.R. Masoodi [et al.] // J. of Paediatrics and Child Health. — 1998. — Vol. 34 (6). — P. 571—576.

4. Challenges in the Diagnosis and Management of Growth Hormone Deficiency in India / M. John, E. Koledova, K.P. Kumar, H. Chaudhari // Int. J. Endocrinol. — 2016: 2967578. — Published online 2016 Oct 27. doi: 10.1155/2016/2967578.

5. Colaco P. Short stature in Indian children: the extent of the proble / P. Colaco, M. Desai, C.S. Choksi // The Indian Journal of Pediatrics. — 1991. — Vol. 58 (suppl. 5). — P. 57—58.

6. Controversies in the definition and treatment of idiopathic short stature (ISS) / S. Pedicelli, E. Peschiaroli, E. Violi, S. Cianfarani // J. Clin. Res. Pediatr. Endocrinol. — 2009. — Vol. 1 (3). — P. 105—115.

7. Наrdin D.S. Treatment of short stature and growth hormone deficiency in children with somatotropin (rDNA origin). Biologic / D.S. Наrdin // Targets &Therapy. — 2008. — Vol. 2 (4). — P. 655—661.

8. Lindsay R. Utah Growth Study: growth standards and the prevalence of growth hormone deficiency / R. Lindsay, M. Feldkamp, D. Harris //J. Pediatr. — 1994. — Jul. 125 (1). — P. 29—35.

9. Murray P. G. Controversies in the diagnosis and management of growth hormone deficiency in childhood and adolescence / P.G. Murray, M.T. Dattani, P.Е. Clayton // Arch. Dореis Child. — 2016. — Jan.; Vol. 101 (1). — P. 96—100.

10. Nwosu B.U. Evaluation of short and tall stature in children / B.U. Nwosu, M.M. Lee // American Family Physician. — 2008. — Vol. 78 (5). — P. 597—604.

11. Sandberg D.E. Should short children who are not deficient in growth hormone be treated? / D.E. Sandberg // West. J. Med. — 2000. — Vol. 172. — P. 186—189.

12. The prevalence of isolated growth hormone deficiency among children of short stature in Jordan and its relationship with consanguinity / A.A. Zayed, M.K. Mustafa Ali, M.A. Al-Ani [et al.] // Clinical Endocrinology. — 2014. — Vol. 81 (6). — P. 876—882.