• Клініко-діагностичні особливості герпесвірусних інфекцій у ВІЛ-інфікованих вагітних
ua До змісту

Клініко-діагностичні особливості герпесвірусних інфекцій у ВІЛ-інфікованих вагітних

HEALTH OF WOMAN. 2016.7(113):159–162 
 

Клініко-діагностичні особливості герпесвірусних інфекцій у ВІЛ-інфікованих вагітних


Камінський В. В., Суменко В. В., Аношина Т. М., Коломійченко Т. В.

Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ


Мета дослідження: встановлення клініко-діагностичних особливостей герпесвірусної інфекції у ВІЛ-інфікованих вагітних.


Матеріали та методи. Досліджено специфічні IgM, IgG та авідність IgG. Установлено активність вірусу простого герпесу

2-го типу (ВПГ-2) у 24 жінок з 50 інфікованих (у 8 жінок – первинне інфікування, у 16 жінок – реактивація процесу). У 18 жінок спостерігалась типова клінічна картина генітального герпесу (у 6 жінок – при первинному інфікуванні і у 12 жінок – при реактивації). У 10 жінок відзначено перший клінічний епізод. Діагноз ВПГ-2 встановлювали на підставі виявлених змін статевих органів, застосовуючи кольпоскопічні та цитологічні методи.


Результати. У ВІЛ-інфікованих вагітних спостерігалися тяжкі прояви клінічного перебігу генітального герпесу, що супроводжувалось характерною кольпо- та вульвоскопічною картиною (запальний фон, герпетичні пухирці, виразки, ерозія, гіперемія, виражений набряк, серозно-гнійні виділення, багато судин, виражена реакція на ацетатну кислоту, грубий епітеліальний рельєф з мікропапілярними голчатоподібними виростами сполучної тканини). Засвідчена доціль-ність експрес-діагностики (проба Тцанка, тест Шиллера). Виявлені специфічні для ВПГ цитологічні прояви: ядра епітеліоцитів збільшені, мають вигляд «годинникового скла», багатоядерні клітини, мутний неструктурований хроматин. У 40,0% пацієнток виявляли тільця Коудрі. У 40,0% ВІЛ-інфікованих пацієнток виявлена схильність до рецидивування ВПГ.


Заключення. У ВІЛ-інфікованих вагітних необхідно проводити ранню діагностику (за допомогою експрес-тестів) та адекватне своєчасне лікування ВПГ-інфекції з метою попередження перинатальних та акушерських ускладнень, внутрішньоутробного інфікування.


Ключові слова: ВІЛ, герпес, вагітність, кольпоскопія, цитолологія, клініка, діагностика.


Література:

1. Фризе К. Инфекционные заболевания беременных и новорожденных / К. Фризе, В. Кахель. – М.: Медицина, 2003. – 423 с.

2. Вплив перинатальних факторів на швидкість прогресування ВІЛ-інфекції в дітей / Л.І. Чернишова, Ю.С. Степановський, І.В. Раус, О.В. Юрченко // Перинатология и педиатрия. – 2012. – № 4 (52). – С. 8–13.

3. Кузьмин В.Н. Генитальный герпес в акушерстве и гинекологии – проблема и пути решения / В.Н. Кузьмин // Гинекология. – 2010. – № 4. – С. 4–7.

4. ВИЧ-инфекция, вторичные и сопутствующие заболевания. Тематический архив / Под ред. Н.А. Белякова, В.В. Рассохина, Е.В. Степановой. – СПб: Балтийский медицинский образовательный центр, 2014. – 368 с.

5. Вепрык Т.В., Матейко Г.Б. Герпетическая инфекция у ВИЧ-инфицированных пациентов // Современные проблемы науки и образования. – 2013. – № 5. – С. 365.

Исакова В.А. Урогенитальная герпес-вирусная инфекция / В.А. Исакова, В.Г. Чайцев. Под ред. Е.В. Соколовского. – СПб., 2000. – С. 75–182.

6. Шейка матки, влагалище, вульва. Физиология, патология, кольпоскопия, эстетическая коррекция Руководство для практикующего врача / Под.ред. Роговской С.И., Липовой Е.В. – М.: Статус презенс, 2014. – 835 с.

7. The Role of Co-Infections in Mother-to-Child Transmission of HIV / C.C. King, S.R. Ellington, A.P. Kourtis // Current HIV Research. – 2013. – № 11. – P. 10–23. http://dx.doi.org/10.2174/157016213804999258http://dx.doi.org/10.2174/1570162X11311010003; PMid:23305198 PMCid:PMC4411038