• Клініко-анамнестичні особливості різних форм гіперпластичних процесів ендометрія у поєднанні з міомою матки
До змісту

Клініко-анамнестичні особливості різних форм гіперпластичних процесів ендометрія у поєднанні з міомою матки

HEALTH OF WOMAN. 2018.10(136):84–87; doi 10.15574/HW.2018.136.84

Круть Ю. Я. , Земляна Н. А.
Запорізький державний медичний університет

Незважаючи на велику кількість досліджень, присвячених вивченню гіперпластичних процесів ендометрія (ГПЕ), багато питань патогенезу, діагностики, лікування та профілактики цієї патології до сьогодні залишаються невирішеними.

Мета дослідження: визначення клініко-анамнестичних особливостей гіперпластичних процесів ендометрія за даними ретроспективного аналізу.

Матеріали та методи. Обстежено 125 пацієнток з різними формами гіперпластичних процесів ендометрія, які знаходились на лікуванні у гінекологічному відділенні КУ «Міська клінічна лікарня №7» м. Запоріжжя. Пацієнтки були розподілені на групи залежно від конкретної форми гіперплазії ендометрія. До першої групи увійшли 34 хворі на просту гіперплазію ендометрія без атипії (середній вік – 41,6±1,31 року). До другої групу увійшли 47 пацієнток з комплексною гіперплазією ендометрія без атипії (середній вік – 40,9±1,34 року). До третьої групи увійшли 44 пацієнтки з поліпами ендометрія (середній вік – 41,59±1,34 року). Пацієнткам проведені ультразвукове обстеження на апараті «MyLab50» («Esaote», Італія) та відеогістероскопія («Karl Storz», Німеччина). Морфологічне дослідження макропрепаратів виконували у патологоанатомічному відділенні Університетської клініки ЗДМУ.

Результати. Достовірні відмінності за віком були лише у групі простої гіперплазії, де пацієнтки з міомою були старші на 19,5% (p<0,05). Частота артеріальної гіпертензії (АГ) була достовірно вище у групах простої (на 14,1%; p<0,05) та комплексної гіперплазії (на 7,7%; p<0,05) порівняно з групою поліпів ендометрія. Частота поєднання міоми матки та ГПЕ була достовірно вищою при комплексній гіперплазії ендометрія без атипії порівняно з групою простої гіперплазії (p<0,05) та поліпів ендометрія (p<0,05). Аденоміоз також достовірно частіше спостерігався у пацієнток з комплексною (p<0,05) порівняно з групою простої гіпер­плазії ендометрія. Основною причиною звернення до лікаря пацієнток з ГПЕ були порушення репродуктивної функції у формі безплідності, що співвідноситься з даними досліджень інших авторів. Безплідність дещо частіше спостерігалась у пацієнток з комплексною гіперплазією (40,7%).

Заключення. Жінки з простою гіперплазією у поєднанні з міомою матки були достовірно старші за віком від хворих без міоми. У пацієнток з ГПЕ найбільш поширеною коморбідною патологією була міома матки, яку достовірно частіше виявляли у пацієнток з комплексною гіперплазією. З коморбідної соматичної патології у пацієнток з ГПЕ частіше виявляли артеріальну гіпертензію, яка була достовірно більш поширеною у групах простої та комплексної гіперплазії. Основною причиною звернення до лікаря жінок із ГПЕ та міомою матки були порушення репродуктивної функції у формі безплідності.

Ключові слова: гіперпластичні процеси ендометрія, проста гіперплазія ендометрія, комплексна гіперплазія ендометрія, міома матки.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Бенюк В.О. Сучасні детермінанти патогенезу гіперпластичних процесів ендометрія / В.О. Бенюк, В.М. Гончаренко, Т.Р. Никонюк // Здоровье женщины. – 2016. – № 5. – С. 137–142.

2. Вовк И.Б. Гиперплазия эндометрия (Клиническая лекция) / И.Б. Вовк, Н.Е. Горбань, О.Ю. Борисюк // Здоровье женщины. – 2016. – № 5. – С. 10–18.

3. Данкович Н.А. Причины и формы бесплодия. Современные возможности диагностики и лечения / Н.А. Данкович, В.Н. Воробей-Виховская // Здоровье женщины. – 2013. – № 3. – С. 192–197.

4. Запорожан В.Н. Современная диагностика и лечение гиперпластических процессов эндометрия /В.Н. Запорожан, Т.Ф. Татарчук, В.Г. Дубинина, Н.В. Косей // Репродуктивная эндокринология. – 2012. – № 1 (3). – С. 5–12.

5. Коваленко Є.П. Клинические особенности течения пролиферативных заболеваний эндометрия у женщин фертильного и раннего менопаузального возрастов / Є.П. Коваленко // Таврический медико-биологический вестник. – 2013. – № 2 (62) – С. 41–46.

6. Корнієнко С.М. Оптимізація лікування гіперпластичних процесів ендометрія в пізньому репродуктивному періоді за допомогою гістероскопічної техніки «холодної петлі» / С.М. Корнієнко // Гінекологія. – 2017. – 6 (14) – С. 44–49.

7. Кузнецова И.В. Возможности терапии гиперпластических процессов эндометрия/ И.В. Кузнецова // Трудный пациент. – 2010. – Т. 8, № 1–2. – С. 18–22.

8. Сидорова И. Гиперпластические процессы эндометрия: особенности клиники и терапии / И. Сидорова, А. Унанян, Р. Власов // Врач. – 2011. – № 3. – С. 58–60.

9. Acmaz G. Evaluation of of endometrial precancer ous lesions in postmenopausal obese womena high risk group? G. Acmaz, H. Aksoy, E. Albayrak [et al.] // Asian. Pac. J. Cancer Prev. – 2014. – Vоl. 15, № 1. – P. 195–198. https://doi.org/10.7314/APJCP.2014.15.1.195

10. Hileeto D. Age dependent association of endometrial polyps with increased risk of cancer involvement / D. Hileeto, O. Fadare, M. Martel et al. // World J. Surgical Oncology. – 2005. – Vоl. 3. – P. 8. https://doi.org/10.1186/1477-7819-3-8; PMid:15703068 PMCid:PMC549519

11. Trimble C.L. Management of endometrial precancers / C.L. Trimble, M. Method, M. Leitao [et al.] // Obstet. Gynecol. – 2012. – Vol. 120, № 5. – P. 1160–1175. PMid:23090535 PMCid:PMC3800154