• Клініко-анамнестичні особливості гіперпластичних процесів ендометрія у жінок репродуктивного віку
ua До змісту

Клініко-анамнестичні особливості гіперпластичних процесів ендометрія у жінок репродуктивного віку

HEALTH OF WOMAN. 2018.5(132):92–95; doi 10.15574/HW.2018.132.92

Садигов Ю. М.
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ

Мета дослідження: вивчення клініко-анамнестичних особливостей гіперпластичних процесів ендометрія у жінок репродуктивного віку.

Матеріали та методи. Було проведено клінічне обстеження 176 жінок з різними варіантами гіперпластичних процесів ендометрія (основна група) та 30 жінок аналогічного віку без гінекологічної патології (контрольна група). Серед жінок основної групи залозисту гіперплазію ендометрія діагностували у 58 (33,0%) пацієнток; поліпи ендометрія – у 70 (39,8%) та аденоматозну гіперплазію ендометрія – у 48 (27,3%) жінок.

Результати. Проведене дослідження виявило, що для жінок з гіперпластичними процесами ендометрія у репродуктивному віці характерні обтяжений сімейний анамнез та несприятливе тло для їхнього розвитку (гіпертонічна хвороба, ожиріння, ішемічна хвороба серця); раннє менархе – при залозистій гіперплазії ендометрія та поліпах ендометрія і пізнє – при аденоматозній гіперплазії ендометрія; ранній початок статевого життя у пацієнток з аденоматозною гіперплазією ендометрія, відсутність методів контрацепції; професійні чинники, у тому числі тяжка фізична праця, дія протягом тривалого періоду часу надмірного шуму, вібрації, пари лакофарбових матеріалів, виробничого пилу; наявність супутніх захворювань ендокринної системи, системи кровообігу, органів травлення; висока частота перенесених в анамнезі і супутніх гінекологічних захворювань, особливо запальних захворювань органів малого таза, грудних залоз і гіперпластичних процесів шийки матки.

Заключення. Отримані результати необхідно враховувати під час розроблення тактики ведення жінок репродуктивного віку з гіперпластичними процесами ендометрія.

Ключові слова: гіперпластичні процеси ендометрія, репродуктивний вік.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Бенюк В.О., 2013. Сучасні аспекти діагностики гіперпластичних процесів ендометрію у жінок репродуктивного віку / Бенюк В.О., Курочка В.В., Винярський Я.М., Гончаренко В.М. // Таврический медико-биологический вестник : 15 : 2 :20–28.

2. Вдовиченко Ю.П., 2012. Сучасний менеджмент діагностики та лікування гіперпластичних процесів ендометрія: огляд літератури / Ю.П. Вдовиченко, О.В. Голяновський, І.В. Лопушан // Здоровье женщины : 9 : 45–53.

3. Сидорова И.С., 2017. Гиперпластические процессы эндометрия: особенности клиники и терапии // Врач : 3 : 40–42.

4. Чернуха Г.Е., 2012. Гиперплазия эндометрия: перспективы развития проблемы // Акушерство и гинекология : 4 : 11–16.

5. Amezcua С.A., 2010. Apoptosis may be an early event of progestin therapy for endometrial hyperplasia // USA. Gynecol-Oncol. : 79(2) : 169–176.

6. Buckley C.H., 2012. Biopsy pathology of endomertiun. NY:Arnold. : 126.

7. Eckert L.O, 2012. Endometrititis. The clinical-pathologic syndrome //Am. J. Obstet Gynecol : 186 (4): 690–5. https://doi.org/10.1067/mob.2002.121728