• Клінічний випадок успішного лікування синдрому Рея у дитини 
ua До змісту Повний текст статті

Клінічний випадок успішного лікування синдрому Рея у дитини 

PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA.2016.1(65):122-124;doi 10.15574/PP.2016.65.122 
 

Клінічний випадок успішного лікування синдрому Рея у дитини 

Цимбаліста О. Л., Волосянко А. Б., Семкович М. Я., Семкович Я. В., Мельник Т. М., Стефанишин П. А.

ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет», Україна

Обласна дитяча клінічна лікарня, м. Івано-Франківськ, Україна 
 

Проліковано дитину у віці шість років із приводу синдрому Рея, що знаходилась на лікуванні у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії обласної дитячої клінічної лікарні м. Івано-Франківська. При госпіталізації стан дитини тяжкий за рахунок церебральної недостатності (сопор, психомоторне збудження), синдрому ендогенної інтоксикації, анемічного синдрому тяжкого ступеня (Нb — 78 г/л), коагулопатії. Через прогресування вентиляційної дихальної недостатності по центральному типу, печінкової недостатності, геморагічного, анемічного синдромів, мозкового дефіциту дитині проведено інтубацію трахеї з переведенням на керовану вентиляцію легень. Для корекції анемічного, гіпопротеїнемічного, геморагічного синдромів перелито відмиті еритроцити, 10% розчин альбуміну, свіжозаморожену плазму. Через прогресування експекторативного компонента на тлі вентилятор-асоційованої пневмонії проведено санаційну бронхоскопію. Здійснено неспецифічну детоксикаційну терапію із використанням дискретного плазмаферезу. На третю добу лікування проведено екстубацію трахеї, на 10-ту добу дитину переведено в гастроентерологічне відділення. На 13-ту добу перебування в гастроентерологічному відділенні та на 24-ту — у стаціонарі дитина в задовільному стані виписана додому.
 

Ключові слова: синдром Рея, ендогенна інтоксикація. 
 

Література:

1. Про затвердження клінічних Протоколів надання медичної допомоги при невідкладних станах у дітей на шпитальному і до шпитальному етапах : наказ МОЗ України від 31.08.2004 р. № 437 [Електронний документ]. — Режим доступу : www.moz.gov.ua. — Назва з екрана.

2. Cohen J. Infectious Diseases / J. Cohen, W. G. Powderly. — 2nd ed. — New York, NY: Elsevier, 2004. — Р. 310—311.

3. Ferri F.F. Reye's syndrome / F.F. Ferri. — 1st ed. — Philadelphia, PA: Elsevier Mosby, 2010. — Section 1.

4. Goetz C.G. Textbook of Clinical Neurology / C.G. Goetz. — 2nd ed. — St. Louis, MO: WB Saunders, 2003. — Р. 656—657.

5. Johnston M.V. Nelson Textbook of Pediatrics / M.V. Johnston. — Philadelphia, PA: Elsevier Saunders, 2011. — 591 р.

6. Michaels M.G. Reye syndrome / M.G. Michaels, S.S. Long, L.K. Pickering. — Principles and Practice of Pediatric Infectious Diseases. — 2nd ed. — Philadelphia, PA: Churchill Livingstone, 2003. — Р. 50.

7. Reye R. Encephalopathy and fatty degeneration of the viscera. A disease entity in childhood / R. Reye, G. Morgan, J. Baral // Lancet. — 1963. — Vol. 2. — Р. 749—752.

Зміст журналу Текст статті