• Клінічний досвід лікування аденоміозу. Шлях до індивідуального підходу
До змісту

Клінічний досвід лікування аденоміозу. Шлях до індивідуального підходу

HEALTH OF WOMAN.2015.5(101):81–82; doi 10.15574/HW.2015.101.81
 

Клінічний досвід лікування аденоміозу. Шлях до індивідуального підходу
 

Яшина О. Г.
Донецький регіональний центр охорони материнства і дитинства ДНМУ ім. М. Горького
 

Однією з найпоширеніших патологій у світі є геніальний ендометріоз. Багатофакторність його формування обґрунтовує застосування терапії, щ діє молекулярні ланки патогенезу. У роботі наведені дослідження із застосування Епігаліна® у пацієнток з аденоміозом. Результати спостереження свідчать про забезпечення гальмування росту і розвитку ендометріоїдних гетеротопій і дозволяють рекомендувати Епігалін® у жінок з аденоміозом.
 

Ключові слова: аденоміоз, геніальний ендометріоз, патогенетичне лікування.
 

Література:

1. Генітальний ендометріоз у жінок репродуктивного віку (діагностика та лікування). Методичні рекомендації (Згідно з Протоколом, затвердженим Наказом МОЗ України від 15.12.2003 р. № 582). 2005:36.

2. Каминский ВВ. 2006. Эндометриоиная болезнь: как избежать гипердиагностики и ятрогении? Доктор 5(35):17–21.

3. Татарчук ТФ, Захаренко НФ, Тутченко ТН. 2013. Новые подходы к проблемным вопросам лечения генитального зндометриоза. Репродуктивная эндокринология 3(11):36–42.

4. Чайка ВК, Квашенко ВП. 2003. Современные направления амбулаторной помощи в акушерстве и гинекологии. Донецк, ООО «Лебедь»:141–153;195–203.

5. Татарчук ТФ, Сольский ЯП. 2003. Эндокринная гинекология (клинические очерки). Часть 1. К:147–180.

6. Адамян ЛВ, Кулаков ВИ. 2006. Эндометриозы. М, Медицина. Издание 2-е:416.

7. Ганжий ИЮ, Ласачко СА, Яшина ЕГ. 2009. Перспективные решения индивидуального подхода в лечении сочетанных дисгормональних нарушений у женщин репродуктивного возраста (с применением современного микродозированного контрацептива с дроспиреноном). Здоровье женщины 8(44):75–78.

8. Наказ МОЗ Украiни № 676 вiд 31.12.2004 «Про затвердження клiнiчних протоколiв з акушерськоi та гiнекологiчноi допомоги». К. 2004:160–169.