• Клінічні прояви порушень репродуктивного здоров’я і якість життя у жінок фертильного віку в умовах коморбідності при субклінічному гіпотиреозі

Клінічні прояви порушень репродуктивного здоров’я і якість життя у жінок фертильного віку в умовах коморбідності при субклінічному гіпотиреозі

HEALTH OF WOMAN. 2017.5(121):54–56; doi 10.15574/HW.2017.121.54

Варченко Л. М.
Київський міський клінічний ендокринологічний центр

Мета дослідження: оцінювання клінічних проявів порушень репродуктивного здоров’я та рівня якості життя (ЯЖ) у жінок репродуктивного віку при високій коморбідності на тлі субклінічного гіпотиреозу (СГТ) і маніфестного гіпотиреозу (МГТ).

Матеріали та методи. Проаналізовано 113 випадків СГТ (1-а група) і 65 випадків МГТ (2-а група) у жінок репродуктивного віку. Діагноз гіпотиреозу встановлено на підставі даних анамнезу, фізикального обстеження, УЗД щитоподібної залози та визначення у крові рівнів тиреотропного гормону і вільного тироксину методом електролюмінесценції.

Результати. Оцінювання ЯЖ за допомогою опитувальника MOS SF-36 проведена у жінок репродуктивного віку з СГТ на тлі високого (61,9%) рівня порушень менструального циклу, гінекологічних (74,3%) та екстрагенітальних (82,3%) захворювань, що свідчить про високу коморбідність. Виявлено переважно середні показники ЯЖ майже за всіма шкалами, окрім емоційного функціонування.

У жінок з МГТ при вкрай високій коморбідності (у 100% випадків) показники ЯЖ виявились зниженими і тільки за шкалою «біль» – у межах середнього рівня.

Заключення. Отримані дані дають можливість рекомендувати визначення показників якості життя у жінок репродуктивного віку з субклінічним гіпотиреозом у практиці гінеколога як інтегральну характеристику здоров’я.

Ключові слова: субклінічний гіпотиреоз, порушення менструального циклу, коморбідні стани, якість життя, опитувальник MOS SF-36, інтегральні показники здоров’я.

Література:

1.  Безкоровайна Т.О. Оцінка якості життя та емоційного стану пацієнтів з первинним гіпотиреозом [Текст] / Т.О. Безкоровайна; наук. кер. Л.С. Бабінець // Актуальні питання теоретичної та практичної медицини : збірник тез доповідей ІV Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених, м. Суми, 21–22 квітня 2016 р. / Н.В. Деміхова. – Суми: СумДУ, 2016. – Т. 2. – С. 33–34.

2. Оцінка показників якості життя у хворих з коморбідною патологією [Текст] / О.В. Бабенко, В.Л. Шкапо, А.О. Несен, І.А. Валентинова // Актуальні питання теоретичної та практичної медицини: збірник тез доповідей ІV Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених, м. Суми, 21–22 квітня 2016 р. / Н.В. Деміхова. – Суми: СумДУ, 2016. – Т. 2. – С. 33.

3. Пирс С., Разви С. Субклинический гипотиреоз: практические рекомендации / Перевод В.В. Фадеєва // Thyroid international. – 2012. – № 1. – С. 3–9.

4. Фадєєнко Г.Д. Коморбідність і високий кардіоваскулярний ризик— ключові питання сучасної медицини / Г.Д. Фадєєнко, О.Є. Гріднєв, А.О. Несен [та ін.] // Украинский терапевтический журнал. – 2013. – № 1. – С. 102–107.

5. Фадєєнко Г.Д. Коморбідність та інтегративна роль терапії внутрішніх органів/ Г.Д. Фадєєнко, А.О. Несен// Украинский терапевтический журнал. – 2015. – № 2. – С. 7–15.

6. Campbell-Scherer D. (2010) Multimorbidity: a challenge for evidence-based medicine. Evid. Based Med., 15 (6): 165–166. https://doi.org/10.1136/ebm1154; PMid:21106673

7. Caughey G.E., Roughead E.E. (2011) Multimorbidity research challenges: where to go from here Journal of Comorbidity, 1: 8–10.8.

8. Clinical practice guidelines for hypothyroidism in adults: cosponsored by the American Association of Clinical Endocrinologists and the American Thyroid Association / [J.R. Garber, R.H. Cobin, H. Gnarib et al.] // Endocr Pract. – 2012. – Р. 988–1028. https://doi.org/10.4158/EP12280.GL; PMid:23246686

9. Hekimsoy Z, Kafesзiler S, Gьзlь F, Ozmen B. The prevalence of hyperprolactinemia in overt and subclinical hypothyroidism. Endocr J. 2010; 57(12): 1011–5. doi: 10. 1507/ endocrj. K10E-215

10. Lazarus J, Brown RS, Daumerie C, Hubalewska-Dydejczyk A, Negro R, Vaidya B. 2014 European thyroid association guidelines for the management of subclinical hypothyroidism in pregnancy and in children. Eur Thyroid J. 2014 3:76-94. https://doi.org/10.1159/000362597; PMid:25114871 PMCid:PMC4109520

11. Rodondy N., den Elzen W.P., Bauer D.C. et al. Thyroid Studies Collaboration Subclinical Hypothyroidism an the risk of coronary Heart Disease and Mortality // JAMA. – 2010. – Vol. 304. – P. 1365–13749. https://doi.org/10.1001/jama.2010.1361; PMid:20858880 PMCid:PMC3923470

12. Stagnaro-Green A, Abalovich M, Alexander E, et al. Guidelines of the American Thyroid Association for the diagnosis and management of thyroid disease during pregnancy and postpartum.Thyroid. 2011;21:1081–1125. https://doi.org/10.1089/thy.2011.0087; PMid:21787128 PMCid:PMC3472679

13. Ware J.E., Sherbourne C.D. The MOS 36-item short-form health survey (Sf-36): I. conceptual framework and item selection. Medical Care. 1992;30(6):473–483. doi: 10.1097/00005650-199206000-0000214.

14. Warkentin L.M., Das D., Majumdar S.R., Johnson J.A., Padwal R.S. The effect of weight loss on health-related quality of life: systematic review and meta-analysis of randomized trials. Obesity Reviews. 2014; 15(3): 169–182. https://doi.org/10.1111/obr.12113.