• Клінічні особливості різних форм гіперпластичних процесів ендометрія
До змісту

Клінічні особливості різних форм гіперпластичних процесів ендометрія

HEALTH OF WOMAN. 2017.10(126):112–114; doi 10.15574/HW.2017.126.112

Садигов Ю. М.
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ

Мета дослідження: встановлення клінічних особливостей різних форм гіперпластичних процесів в ендометрії у жінок у перименопаузальний період з урахуванням ролі хронічного ендометриту.
Матеріали та методи. Проведено клініко-лабораторне обстеження 100 пацієнток з матковими кровотечами різного характеру і/або наявністю ехографічих ознак патології ендометрія.
Результати. У пацієнток з поєднанням гіперплазії ендометрія і хронічного ендометриту і з реактивною гіперплазією, порівняно з жінками з гіперплазією без атипії і з атипією, виявляли більш ранній початок і вираженість клінічних симптомів захворювання, тривалість яких перевищує 2 роки. У жінок з простою і складною типовою і атипічною гіперплазією зв’язок між морфологічним варіантом патологічного процесу і патогномонічною клінічною симптоматикою відсутній. У структурі супутніх захворювань у пацієнток з наявністю хронічного ендометриту переважають (порівняно з гіперплазією без атипії і з атипією) запальні процеси органів малого таза, доброякісні захворювання шийки матки, гіперпластичні процеси ендометрія, що свідчить про виражений системний характер патології.
Заключення. Отримані результати необхідно враховувати при розробленні алгоритму діагностичних і лікувально-профілактичних заходів у жінок з гіперпластичними процесами ендометрія, у тому числі і на тлі хронічного ендометриту.
Ключові слова: гіперпластичні процеси ендометрія, клініка, різні форми.

Література

1. Доброхотова Ю.Э., 2016. Современные подходы к терапии гиперпластических процессов эндометрия // Эффективная фармакотерапия: 24–30.

2. Кондриков Н.И., 2015. Патология матки. М.: Практическая медицина: 176.

3. Сидорова И.С., 2017. Гиперпластические процессы эндометрия: особенности клиники и терапии // Врач: 3: 40–42.

4. Чернуха Г.Е., 2012. Гиперплазия эндометрия: перспективы развития проблемы // Акушерство и гинекология: 4: 11–16.

5. Amezcua С A., 2010. Apoptosis may be an early event of progestin therapy for endometrial hyperplasia.// USA. Gynecol-Oncol.: 79(2): 169–176.

6. Buckley C.H., 2012. Biopsy pathology of endomertiun. NY.:Arnold.: 126

7. Eckert L.O, 2012. Endometrititis. The clinical-pathologic syndrome //Am. J. Obstet Gynecol : 186 (4): 690–5. https://doi.org/10.1067/mob.2002.121728