• Клінічні аспекти різних форм апоплексії яєчника
До змісту

Клінічні аспекти різних форм апоплексії яєчника

HEALTH OF WOMAN. 2018.1(127):92–95; doi 10.15574/HW.2018.127.92

Іщак О. М.
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ

Мета дослідження: вивчення клінічних аспектів у жінок з анемічною формою апоплексії яєчника на сучасному етапі.
Матеріали та методи. Було проведено клініко-лабораторне обстеження 140 жінок. З них – 65 хворих з анемічною формою апоплексії яєчника, яким вперше була проведена лапароскопічна операція і які були розподілені на дві групи залежно від використаного під час операції методу гемостазу.
Результати. Отримані результати свідчать, що єдиною значущою відмінністю між двома досліджуваними групами був показник тривалості оперативного втручання (р<0,05). Операції були майже в 1,5 разу тривалішими у 2-й групі хворих, гемостаз яким здійснювали за допомогою накладення швів на яєчник. Під час аналізу цифрових записів оперативного посібника визначили, що причиною збільшення його тривалості є сам етап гемостазу, що передбачав у 100% вилущування кісти і накладення одного або декількох швів на рану яєчника. Тривалість етапу зростала унаслідок того, що лапароскопічне накладення швів, особливо з інтракорпоральним зав’язуванням вузлів, є досить трудомісткою процедурою. Жодних значущих відмінностей між групами щодо середнього об’єму крововтрати, частоти поєднаних операцій, післяопераційного ведення, перебігу післяопераційного періоду і тривалості перебування у стаціонарі виявлено не було.
Заключення. Отримані клінічні результати необхідно враховувати під час ведення жінок з апоплексією яєчника.
Ключові слова: апоплексія яєчника, різні форми, клінічні аспекти
Література:
1. Балакшина Н.Г. 2017. Факторы риска апоплексии яичника. Сибирский медицинский журнал. 4; 22: 45–48.

2. Кириллов А.В., 2016. Клинико-морфологические особенности различных форм апоплексии яичника. Бюллетень сибирской медицины. 1; 7: 76–79.

3. Кох Л.И. 2016. Особенности эхографической картины с цветной допплерометрией после перенесенной апоплексии яичника. Материалы XII Российской научно-практической конференции «Нерешенные и дискуссионные вопросы в акушерстве и гинекологии» : Медицина в Кузбассе, г. Кемерово. 4: 47–49.

4. Содномова Н.В. 2015. Морфологические аспекты различных форм апоплексии яичников. Сборник научных трудов межрегиональной научно-практической конференции «Актуальные вопросы акушерства и гинекологии»: Красноярск: 55–58.

5. Pontiroli AE, Ruga S. 2014. Invecchia mentoe controllo gipofisario della funzione gonadica. G. Gerontol. 41;8:293-298.

6. Purdy RH, Grant KA. 2011. Behavioral effect of neuroactive steroids related to alcohol deperedence and witholrawal. The Brain: source and target for sex steroid hormones. New York – London: 103-112.

7. Shien SM, Shen MDM, Fuh M. 2016. Plasma lipid and lipoprotein concentration in chines maize with coronary arty disease after apoplexia. Atherosderosis. 67:49–55.