• Клінічне значення Helicobacter pylori-статусу дітей з функціональною диспепсією та з хронічним гастритом
До змісту Повний текст статті

Клінічне значення Helicobacter pylori-статусу дітей з функціональною диспепсією та з хронічним гастритом

PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA. 2017.2(70):140-146; doi 10.15574/PP.2017.70.140

Лукашук В. Д., Алі Самех Алі, Шевцова О. М., Баб'як В. І., Палагнюк Н. О.
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна

Мета — вивчити неінвазивні методи визначення антигену Н. pylori у випорожненнях і антитіл до Н. pylori сироватки крові для оцінки Н. pylori-статусу в дітей з функціональною диспепсією та з хронічним гастритом.

Пацієнти та методи. Обстежено 60 дітей з функціональною диспепсією, асоційованою з Н. pylori (І група), та 83 хворі на хронічний гастрит, асоційований з Н. pylori (ІІ група); вік дітей — 6–17 років. У всіх хворих для виявлення H. pylori-інфікування використано гістологічний та бактеріоскопічний методи, а також три серологічні тести, визначено антигени H. pylori у випорожненнях трьома тестами: методом полімеразної ланцюгової реакції, методом «СІТО ТЕSТ — H. pylori Ag», СеrТеst Віоtес.S.L. та «СІТО ТЕSТ — H. pylori Ag», Pharmasco. Метод визначення антигену Н. pylori у випорожненнях використано для оцінки ефективності антигелікобактерної терапії.

Результати. У І групі виявлено антитіла до антигену Нр СаgA IgG сироватки крові: у 40 дітей встановлено статус Нр СаgA«+», у 20 дітей — статус Нр СаgA«-». У ІІ групі у 58 дітей виявлено Н. pylori CagA«+»-статус, у 25 дітей — Н. pylori CagA«-»-статус. Встановлено високу чутливість та специфічність зазначених тестів як для визначення антитіл до Н. pylori CagA, так і для визначення антигену Н. pylori у випорожненнях. За результатами неінвазивних методів можна оцінити Н. pylori-статус дитини (Нр«+» чи Нр«-» або НрCagA«+» чи НрCagA«-»), останні доцільно використовувати як предиктори ефективності антигелікобактерної терапії.

Висновки. Порівняльне вивчення трьох тестів визначення антигену Н. pylori у випорожненнях у діагностиці Н.pylori-інфікування дітей з функціональною диспепсією та з хронічним гастритом виявило їх високу чутливість та специфічність. Серологічні та випорожнення-тести є взаємозамінними та можуть доповнювати один одного. Доцільно оцінювати в конкретної дитини її H. рyloriстатус або H. рylori CagA-статус на основі

неінвазивних методів. H. рylori CagA«+»-статус дитини може слугувати критерієм для призначення антигелікобактерної терапії.

Ключові слова: функціональна диспепсія, хронічний гастрит, інфекція Н. pylori, тести визначення антигену Н. pylori у випорожненнях, антитіла до Н. pylori сироватки крові, H. рylori CagA-статус, діти.

Література
1. Абатуров О.Є. Молекулярні особливості розвитку запалення слизової оболонки шлунка у дітей з хелікобактерною інфекцією, асоційованою з CagA(+) штамами H. pylori / О.Є. Абатуров, О.М. Герасименко // Гастроентерологія. — 2014. — № 1.

2. Бекетова Г.В. Хронічні гастродуоденіти в дітей і підлітків / Г.В. Бекетова // Сімейна медицина. — 2009. — № 2. — С. 52—57.

3. Боброва В.І. Епідеміологічні аспекти перебігу хронічної гастродуоденальної патології у дітей / В.І. Боброва, О.В. П'янкова, Н.І. Надточій // Сучасна гастроентерологія. — 2010. — №2. — С. 33—36.

4. Волосовець О.П., Салтанова С.Д. Вплив проведення антигелікобактерної терапії Н.pylori-інфікованим батькам на рівень реінфекції Н. pylori у дітей з досягнутою ерадикацією // Здоровье ребенка. — 2012. — № 2 (37). — С. 25—27.

5. Маев И.В. Причины неэффективности антихеликобактерной терапии / И.В. Маев, Д.Н. Кучерявый, Д.Н. Андреев // Рос. журн. гастроэнтерол., гепатол., колопроктол. — 2013. — №6 (23). — С. 62—72.

6. Майданник В. Г. Римські критерії IV (2016): що нового? / В. Г. Майданник // Міжнародний журнал педіатрії, акушерства та гінекології. — 2016. — Т. 10, № 1. — С. 8—18.

7. Салтанова С.Д. Діагностична ефективність неінвазивних методів визначення Helicobacter pylori у дітей / С.Д. Салтанова // Інфекційні хвороби. — 2012. — № 2 (68). — С. 59—63.

8. A global overview of the genetic and functional diversity in the Helicobacter pylori cag pathogenicity island / P. Olbermann, C. Josenhans, Y. Moodley [et al.] // PLoS Genet. — 2010. — Vol. 16, № 8. — Р. 20—30. https://doi.org/10.1371/journal.pgen.1001069

9. Accuracy of diagnostic tests for Helicobacter pylori: a reappraisal / X. Calvet, J. Sanchez-Delgado, A. Montserrat [et al.] // Clin. Infect. Dis. — 2009. — Vol. 48, № 10. — P. 1385—1391. https://doi.org/10.1086/598198; PMid:19368506

10. Albrecht P. Sequential therapy compared with standard triple therapy for Helicobacter pylori eradication in children: a double-blind, randomized, controlled trial / P. Albrecht, M. Kotowska, H. Szajewska // J. Pediatr. — 2011. — Jul.; Vol. 159 (l). — P. 45—49. https://doi.org/10.1016/j.jpeds.2011.01.023; PMid:21371717

11. Couturier M. Helicobacter pylori diagnostics and treatment: could a lack of universal consensus be the best consensus? / M. Couturier // Clin. Chem. — 2014. — Vol. 60, № 4. — P. 589—594. https://doi.org/10.1373/clinchem.2012.201475; PMid:23908455

12. Drossman D. A. The functional gastrosntestinal disorders and the Rome III process / D. A. Drossman // Gastroenterology. — 2006. — Vol. 130, №5. — P. 1377—1390. https://doi.org/10.1053/j.gastro.2006.03.008; PMid:16678553

13. Drossman D.A. Rome IV — Functional GI Disorders: Disorders of Gut-Brain Interaction / D.A. Drossman, W.L. Hasler // Gastroenterology. — 2016. — Vol. 150 (6). — P. 1257—1261. https://doi.org/10.1053/j.gastro.2016.03.035; PMid:27147121

14. Evidence-based guidelines from ESPGHAN and NASPGHAN for Helicobacter pylori infection in children / S. Koletzko, N. L. Jones, K. J. Goodman [et al.]; H. pylori Working Groups of ESPGHAN and NASPGHAN // J. Pediatr. Gastroenterol. Nutr. — 2011. — Aug.; Vol. 53 (2). — Р. 230—243. PMid:21558964

15. Graham D.Y. Helicobacter pylori therapy: a paradigm shift / D.Y. Graham, M.P. Dore // Expert. Rev. Anti Infect. Ther. — 2016. — Vol. 14. — P. 577—585. https://doi.org/10.1080/14787210.2016.1178065; PMid:27077447 PMCid:PMC4939773

16. Kyoto global consensus report on Helicobacter pylori gastritis / K. Sugano, J. Tack, E.J. Kuipers [et al.]; faculty members of Kyoto Global Consensus Conference // Gut. — 2015. — Sep.; Vol. 64 (9). — Р. 1353—1367. https://doi.org/10.1136/gutjnl-2015-309252; PMid:26187502 PMCid:PMC4552923

17. Malfertheiner P. European Helicobacter Study Group. Management of Helicobacter pylori infection — the Maastricht IV / Florence Consensus Report / P. Malfertheiner, F. Megraud, C. A. O'Morain [et al.] // Gut. — 2012. — Vol. 61 (5).

18. Megraud F. Helicobacter pylori detection and antimicrobial susceptibility testing / F. Megraud, P. Lehours // Clin. Microbiol. Rev. — 2007. — Vol. 20, № 2. — P. 280—322. ; PMid:17428887 PMCid:PMC1865594

19. Raguza D. Evaluation of the stool antigen test for Helicobacter pylori in children and adolescents / D. Raguza, C. F. Granato, E. Kawakami // Dig. Dis. Sei. — 2005. — Mar.; Vol. 50 (3). — P. 453—457. https://doi.org/10.1007/s10620-005-2457-4

20. Role of Helicobacter pylori CagA+ infection in determining oxidative DNA damage in gastric mucosa / A. Papa, S. Danese, A. Sgambato [et al.] // Scand. J. Gastroenterol. — 2002. — Apr.; Vol. 37 (4). — P. 409—413. https://doi.org/10.1080/003655202317316033; PMid:11989831

21. Serum antibodies anti-H.pylori and anti-CagA: a comparison between four different assays / D. Basso, A. Stefani, L. Brigato [et al.]// J. Clin. Lab. Anal. — 1999. — Vol. 13 (4). — P. 194—198. https://doi.org/10.1002/(SICI)1098-2825(1999)13:4<194::AID-JCLA9>3.0.CO;2-E

22. Stool antigen tests for the detection of Helicobacter pylori in children / A. Iranikhah, M. R. Ghadir, S. Sarkeshikian [et al.] // Iran. J. Pediatr. — 2013. — Apr.; Vol. 23 (2). — P. 138—142. PMid:23724172 PMCid:PMC3663302

Зміст журналу Текст статті