• Клінічне значення цитокинового профілю у вагітних з істміко-цервікальною недостатністю високого інфекційного ризику
ua До змісту

Клінічне значення цитокинового профілю у вагітних з істміко-цервікальною недостатністю високого інфекційного ризику

HEALTH OF WOMAN.2015.1(97):87-90; doi 10.15574/HW.2015.97.87 
 

Клінічне значення цитокинового профілю у вагітних з істміко-цервікальною недостатністю високого інфекційного ризику 
 

Романенко Т. Р., Кротик Е. І.

Національна медична академія післядипломної освіти імені п. Л. Шупика МОЗ України, Київ. 
 

Результати проведених досліджень свідчать про істотну роль цитокінового статусу при оцінюванні стану місцевих факторів захисту у вагітних з істміко;цервікальною недостатністю високого інфекційного ризику. Рівень прозапального цитокіну альфа-ФНП та протизапальних цитокінів ІЛ-4 та гамма-ІФН в сироватці крові та в цервікальному вмісті можливо використовувати як прогностичні критерії ускладнень ще до виникнення їхніх клінічних проявів, особливостей клінічного перебігу вагітності. Дослідження цих показників розширює можливості вибору раціональної, патогенетично обгрунтованої терапії, тим самим дозволяє знизити частоту розвитку передчасних пологів та внутрішньоутробного інфікування у цих вагітних. 
 

Ключові слова: передчасні пологи, істмікоцервікальна недостатність, внутрішньоутробне інфікування, цітокіновий статус, імунній гомеостаз. 

Література: 
1. Венцківський Б.М. 2006. Особливості патогенезу невиношування вагітності в терміни 22–28 тижні. Вісник наукових досліджень 2:41–45.

2. Кулаков В.И., Мурашко Л.Е. 2002. Преждевременные роды. М, Медицина: 172.

3. Бурудули Г.М., Фролова О.Г. 2007. Репродуктивные потери. М, «Триада-Х»: 19.

4. Голяновский О.В., Мехедко В.В., Галич И.Д. 2012. Истмико-цервикальная недостаточность: современные методы коррекции. Жіночий лікар 2:39.

5. Васеленко В.А., Гордієнко І.Ю. 2005. Истмико-цервикальная недостаточность: все ещё клинико-диагностическая проблема? Ультразвукова перінатальна діагностика 18;21–30.

6. Ледина А.В., Абуд И.Ю. 2007. Истмико-цервикальная недостаточность. Заболевания шейки матки (клинические лекции). М, Изд-во «Медиа Сфера»: 81–85.

7. Болотських В.М., Селютин А.В., Сельков С.А. 2012. Прогностичне значення визначення інтерлейкінів-6, -8 та фактора некроза пухлини – А у сироватці крові і навколоплідних водах у пацієнток з передчасним вилиттям навколоплідних вод. Акушерство та гінекологія 3:32–36.

8. Бєлокриницька Т.Е., Витковський Ю.А. 1999. Цитокіни в системі «мати-плід» при синдромі затримки розвитку плода. Акушерство та гінекологія 5:15–17.

9. Кетлинський С.А., Симбірцев А.С. 2008. Цитокіни. Зб. Фоліант: 221.

10. Сотникова Н.Ю. 2002. Характеристика цитокинового каскада в динамике гестационного процесса. Цитокины и воспаление 1;2:154–155.

11. Левкович М.А. 2008. Сучасні уявлення про роль цитокінів у генезі фізіологічного й патологічного перебігу вагітності. Проблеми репродукції 3:37–40.

12. Ломова Н.А., Орджонікідзе Н.В., Ванько Л.В. 2012. Синдром системної запальної відповіді і вагітність (огляд літератури). Акушерство та гінекологія 1:23-27.

13. Кузнецов В.П., Маркелова Е.В., Колесникова Н.В. и др. 2001. Цитокины в патогенезе инфекций и иммунокоррекция. Аллергология и иммунология 2;3:6.

14. Краснопольский В.И., Тареева Т.Г., Малиновская В.В., и др. 2004. Система иммунокоррекции при хронических инфекционно-воспалительных заболеваниях у беременных. Российский вестник акушера-гинеколога 1:36-38.

15. Кулаков В.И., Сухих Г.Т., Кан Н.Е. и др. 2005. Содержание цитокинов в амниотической жидкости, пуповинной крови и сыворотке крови женщин с внутриутробной инфекцией. Акушерство и гинекология 5:5–7.