• Клінічна картина та нейроендокринний статус у хворих на аденому гіпофіза 
До змісту

Клінічна картина та нейроендокринний статус у хворих на аденому гіпофіза 

HEALTH OF WOMAN.2015.6(102):48–49; doi 10.15574/HW.2015.102.48 
 

Клінічна картина та нейроендокринний статус у хворих на аденому гіпофіза 
 

Пасічник Г. П.

КЛ «Феофанія» Державного Управління справами Президента України, м. Київ 
 

У роботі проаналізовано результати досліджень нейроендо-кринного статусу в 112 хворих на аденому гіпофіза, яка надмірно продукує пролактин (46), соматотропін (12) адренокортикотропін (8) та гормонально неактивну пухлину (46). 
 

Ключові слова: аденома, гіпофіз, внутрішньочерепний тиск, гірсутизм, хвороба Кушінга, акромегалія, адренокортико-тропний гормон, соматотропний гормон, пролактин. 
 

Литература:

1. Аденомы гипофиза: клиника, диагностика, лечение. Под ред. проф. БА Кадашева. Москва, б.и. Тверь, Триада. 2007:367.

2. Балаболкин МИ. 1998. Эндокринология. М, Москва:416.

3. Гнатив ВВ, Лысенко ВИ (СССР). Способ диагностики гипоксии. А.с. 1673041 СССР, МКИ А 61 В 5/00, 10/00. Заявлено 16.02.88. Опубл. 30.08.91, Бюл. 12:3.

4. Кишкун АА. 2007. Руководство по лабораторным методам диагностики. М, ГЭОТАР-Медиа:822.

5. Клінічний протокол надання медичної допомоги хворим із аденомою гіпофіза. Український нейрохірургічний журнал. 2008. 3:101–102.

6. Коттрелл ДЕ. 2012. Этот хрупкий мозг – очень юный и старый. Анестезиология и реаниматология 4:5–12.

7. Медведев ВВ, Волчек ЮЗ. 2006. Клиническая лабораторная диагностика : справочник для врачей. Под ред. Яковлева ВА. СПб, Гиппократ:360.

8. Назаренко ГИ, Кишкун АА. 2006. Клиническая оценка результатов лабораторных исследований. М, Медицина:543.

9. Щорічна доповідь про стан здоров’я населення України та санітарно-епідемічну ситуацію. 2010 рік: монографія. за ред. ОВ Аніщенкa. К. 2011:461.

10. Aron DC, Howlett TA. 2000. Pituitary incidentalomas. Endocrinol. Metab. Clin. N. Am. 29:205. http://dx.doi.org/10.1016/S0889-8529(05)70124-9

11. Chernecky CC, Berger BJ. 2008. Laboratory tests and diagnostic procedures. 5th ed. Saunder Elsevier:1232.

12. Levy A. 2006. Болезни гипофиза: клинические проявления, диагностика и лечение. Медицина світу 20;2:103–114.

13. Wilson DD. 2007. McGraw-Hill Manual of laboratory & diagnostic tests. 1 ed. McGraw-Hill Professional:608.