• Клінічна характеристика жінок з патологічним збільшенням маси тіла під час вагітності
До змісту

Клінічна характеристика жінок з патологічним збільшенням маси тіла під час вагітності

HEALTH OF WOMAN. 2016.7(113):80–83 
 

Клінічна характеристика жінок з патологічним збільшенням маси тіла під час вагітності


Остафійчук С. О.

Івано-Франківський національний медичний університет


Мета дослідження: за результатами проведеного загального, сімейного, акушерсько-гінекологічного та репродуктивного анамнезу, клінічного обстеження вагітних виділити групу ризику жінок з патологічним гестаційним збільшенням маси тіла (ГЗМТ).


Матеріали та методи. Спостереженню підлягали 219 жінок з різною прегравідарною масою тіла протягом усього гестаційного періоду. Масу тіла вагітних визначали на медичних вагах з точністю до 100 г. Вимірювання зросту здійснювали за допомогою ростоміра з точністю до 1 см. Індекс маси тіла (ІМТ) розраховували за формулою Кетле (1865) та оцінювали згідно з рекомендаціями Інституту медицини (ІОМ) США (2009) та Наказом МОЗ України № 417 (2011). ГЗМТ оцінювали шляхом вираховування різниці між показниками маси тіла перед пологами та вихідної. Отримані результати порівнювали з рекомендованим збільшенням маси тіла за даними цих самих нормативних документів [1, 2]. У 45 пацієнток діагностовано недостатнє, у 100 – нормальне та у 74 – надмірне збільшення маси тіла під час вагітності. Отриманий цифровий матеріал обробляли статистично з використанням програм Microsoft Excel 2000 та Statistica 5.11.


Результати. Серед пацієнток з нормальним прегравідарним ІМТ тільки половина жінок мали рекомендоване збільшення маси тіла, кожна п’ята – недостатнє, а кожна четверта – надмірне. У жінок з різним збільшенням маси тіла середній вік достовірно не відрізнявся (р>0,05), проте серед вагітних з недостатнім збільшенням більшість були у віці до 30 років, з віком частота даного ускладнення знижувалася, тоді як у вагітних з надмірним збільшенням переважали пацієнтки від 31 до 39 років. Групу ризику з недостатнім збільшенням маси тіла під час вагітності склали першовагітні. За наступних вагітностей частота виникнення даного ускладнення знижувалася. З недостатнім прегравідарним ІМТ переважали неодружені, без освіти, міські жительки – учениці або студентки. Серед вагітних з надмірним ГЗМТ першовагітних було достовірно більше, а при повторних вагітностях більше половини жінок мали надмірне збільшення маси тіла, як і при попередніх вагітностях. Високий ризик надмірного збільшення маси тіла відзначений у вагітних з розладами оваріально-менструального циклу, ожирінням і артеріальною гіпертензією. У даній категорії переважали домогосподарки та міські жительки, зайняті розумовою працею з низьким рівнем фізичної активності як до, так і під час вагітності.


Заключення. Проведений детальний аналіз біологічних, метаболічних і соціальних факторів та встановлення груп ризику щодо патологічного ГЗМТ дозволить у подальшому розробити додаткові підходи до ведення вагітності з метою профілактики акушерських та перинатальних ускладнень.


Ключові слова: гестаційне збільшення маси тіла під час вагітності, акушерські та перинатальні ускладнення.


Література:

1. Наказ МОЗ Україні № 417 від 15.07.2011 р. «Методичні рекомендації щодо організації амбулаторної акушерсько-гінекологічної допомоги».

2. IOM, Weight Gain During Pregnancy: Reexamining the Guidelines. Institute of Medicine and National Research Council of the National Academies, Committee to Reexamine IOM Pregnancy Weight Guidelines, Food and Nutrition Board on Children, Youth, and Families, ed. Rasmussen KM and Yaktine AL. 2009, Washington, D.C.: The National Academies Press. Butte N.F. Energy requirements during pregnancy and lactation / N.F. Butte, J.C. King // Public Health Nutr. – 2005. – Vol. 8, № 7A. – Р. 1010–1027.

3. Chung Jenny G.Y. Gestational weight gain and adverse pregnancy outcomes in a nulliparous cohort / Jenny G.Y. Chung, Rennae S. Taylor, John M.D. Thompson, Ngaire H. Anderson, Gustaaf A. Dekker, et al. // European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology. – 2013. – V. 167. – Р. 149–153. http://dx.doi.org/10.1016/j.ejogrb.2012.11.020; PMid:23266206

4. Weight Gain During Pregnancy. US Department of Health and Human Services, Health Resources and Services. Health Resources and Services Administration, Maternal and Child Bureau. Child Health USA, 2013.