• Клінічна характеристика та прогнозування проявів порушення вегетативного гомеостазу у жінок фертильного віку з безпліддям
До змісту

Клінічна характеристика та прогнозування проявів порушення вегетативного гомеостазу у жінок фертильного віку з безпліддям

HEALTH OF WOMAN.2015.5(101):145–149; doi 10.15574/HW.2015.101.24
 

Клінічна характеристика та прогнозування проявів порушення вегетативного гомеостазу у жінок фертильного віку з безпліддям
 

Подольський Вл. В.

ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології Національної академії медичних наук України», м. Київ
 

Наведені результати досліджень клінічної характеристики та прогнозування проявів порушення вегетативного гомеостазу у жінок з безпліддям, що дозволило з’ясувати найважливіші фактори виникнення цього захворювання та шанси розвитку таких змін і обчислити відносний ризик виникнення кардіалгій.
 

Ключові слова: безпліддя, порушення вегетативного гомеостазу, жінки фертильного віку, прогнозування, шанси розвитку змін та ризик виникнення кардіалгій.
 

Література:

1. Адамян ЛВ. 1988. Бесплодие у больных с тяжелыми формами эндометриоза и тактика восстановительного лечения. Диагностика и лечение бесплодного брака. М:105–111.

2. Жилка НЯ, Іркіна ТК, Тешенко В. 2001. Стан репродуктивного здоров’я в Україні: Медико-демографічний огляд. К, МЗ України, АН України, Ін-т економіки:68.

3. Резников АГ. 2001. Эндокринное бесплодие и репродуктивные технологи. Вісник асоціації акушерів-гінекологів України 3(13):3–7.

4. Запорожан ВМ, Соболев РВ. 2003. Основні компоненти мультифакторіальноі без-плідності у жінок. Педіатрія, акушерство та гінекологія 1:101–103.

5. Чайка ВК, Акимова ИК, Попова МВ и др. 2003. Организация системы оказания специализованной помощи бесплодным супружеским парам в Украине. Современные направления амбулаторной помощи в акушерстве и гинекологии. Донецк, ООО Лебедь:108–109.

6. Подольський ВВ. 2003. Репродуктивне здоров’я жінок – важлива проблема сучасності. Здоровье женщины 1(13):100–104.

7. Писарєва СП, Корнацъка АГ. 2005. Безплідний шлюб: роздуми та проблеми. Нова медицина 2(19):16–21.

8. Бесплодный брак: Руководство для врачей. Под ред. Кулакова ВИ. М, Гэотар-медиа. 2005:611.

9. Камінський ВВ, Маркін ЛБ и др. 2008. Збереження репродуктивного здоров’я жінки – основа формування здорової нації. Здоров’я України 9:58–59.

10. Подольський ВлВ. 2013. Стан репродуктивного здоров’я з порушеннями вегетативного гомеостазу. Здоровье женщины 9(85):139–142.