• Клінічна ефективність вагінальних супозиторіїв, що містять мірамістин, у користувачів акушерського песарію при неспецифічному вагініті
ua До змісту

Клінічна ефективність вагінальних супозиторіїв, що містять мірамістин, у користувачів акушерського песарію при неспецифічному вагініті

HEALTH OF WOMAN. 2017.7(123):52–58; doi 10.15574/HW.2017.123.52

Коньков Д. Г., Старовєр А. В., Булавенко О. В., Вознюк А. В.
Національний медичний університет імені М.І. Пирогова, м. Вінниця

Мета дослідження: оцінювання клінічної ефективності вагінальних супозиторіїв, що містять мірамістин, під час лікування неспецифічного вагініту у вагітних – користувачів акушерського песарію.
Матеріали та методи. У дослідженні брали участь 58 вагітних у терміні 16–22 тиж з неспецифічним вагінітом, яким з метою профілактики невиношування вагітності на тлі істміко-цервікальної недостатності було показано введення силіконового цервікального акушерського песарію серкляжного типу. В основну групу увійшли 30 жінок, лікування яким проводили супозиторіями із мірамістином (Тамістол®); 28 жінок увійшли у групу порівняння – супозиторії із хлоргексидином. Порівняльне оцінювання ефективності лікування проводили на підставі регресу скарг жінок, результатів бактеріоскопічного та бактеріологічного досліджень одразу та в динаміці після введення песарію.
Результати. Місцеве використання супозиторіїв із мірамістином або хлоргексидином мало виражений клінічний ефект під час лікування неспецифічного вагініту у ІІ триместрі вагітності. Проте використання супозиторіїв із мірамістином було більш ефективним, ніж із хлоргексидином, за показниками регресії скарг на свербіж (ВР 3,48; 95% ДІ: 1,29–9,42; р=0,014) та відчуття печіння (ВР 3,57; 95% ДІ: 1,09–11,66; р=0,035) у піхві, нормалізацією клінічних показників (зникнення клінічної симптоматики через 3,8±0,9 доби проти 5,6±1,3 доби), зменшенням мікробної контамінації у вагінальних виділеннях вагітних та відсутністю рецидивів.
Заключення. Використання супозиторіїв Тамістол® для лікування неспецифічного вагініту у ІІ триместрі вагітності напередодні інсталяції цервікального песарію забезпечувало виражений клінічний ефект без подальшого рецидиву захворювання.
Ключові слова: вагінальні супозиторії, мірамістин, хлоргексидин, передчасні пологи, істміко-цервікальна недостатність, неспецифічний вагініт, акушерський цервікальний силіконовий песарій.

Література:
1. Доброхотова Ю.Э. Невынашивание беременности: инфекционные факторы / Ю.Э. Доброхотова // Медицинские аспекты здоров’я женщины. – 2013. – № 5 (69). – С. 32–37.

2. Комплексна прогностична оцінка стану шийки матки щодо виникнення істміко-цервікальної недостатності / Д.Г. Коньков, О.В. Булавенко, А.В. Старовєр та ін. // Інформаційний лист на нововведення в сфері охорони здоров’я № 170. – 2016. – 4 с.

3. Неспецифический вагинит у беременных: возможно ли лечение с сохранением вагинальных лактобацилл? / Н.В. Спиридонова, Е.И. Басина, Е.В. Мелкадзе // Акушерство. Гинекология. Репродукция. – 2012. – Т. 6, № 1. – С. 6–13.

4. Профілактика пізніх викиднів та передчасних пологів / Д.Г. Коньков, О.В. Булавенко, А.В. Старовєр, О.В. Астахова // Інформаційний лист на нововведення в сфері охорони здоров’я № 171. – 2016. – 5 с.

5. Профілактика передчасних пологів: методичні рекомендації / автори-укладачі: Д.Г. Коньков, О.В. Булавенко, С.Р. Галич, І.А. Жабченко, А.В. Старовєр, О.Ю. Журавльов // Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова; Одеський національний медичний університет; ДУ «Інститут педіатрії, акушерства та гінекології» НАМН України; ЗАО «МП Симург» (Білорусь). – К., 2017. – 36 с.

6. Bacterial vaginosis as a risk factor for preterm delivery: a meta-analysis / H. Leitich, B. Bodner-Adler, M. Brunbauer et al.// Am. J. Obstet.Gynecol. – 2003. – Vol. 189. – P. 139–147. https://doi.org/10.1067/mob.2003.339; PMid:12861153