• Клінічна ефективність суміші з гідролізованим білком у профілактиці зниженої толерантності до ентерального харчування у недоношених новонароджених
ua До змісту Повний текст статті

Клінічна ефективність суміші з гідролізованим білком у профілактиці зниженої толерантності до ентерального харчування у недоношених новонароджених

PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA.2016.1(65):88-94;doi 10.15574/PP.2016.65.88 
 

Клінічна ефективність суміші з гідролізованим білком у профілактиці зниженої толерантності до ентерального харчування у недоношених новонароджених

з дуже малою масою 

Добрянський Д. О., Новікова О. В., Борисюк О. П., Дубровна Ю. Ю., Салабай З. В.

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, м. Львів, Україна

Львівська обласна клінічна лікарня, м. Львів, Україна 
 

Мета — оцінити клінічну ефективність спеціальної суміші для недоношених немовлят, що містить гідролізований сироватковий білок, порівняно зі стандартною спеціальною сумішшю в поліпшенні толерантності глибоко недоношених новонароджених до раннього ентерального харчування. 
 

Пацієнти та методи. Усіх недоношених новонароджених з дуже малою масою тіла (n=69), які були госпіталізовані у відділення інтенсивної терапії новонароджених і відповідали критеріям залучення, рандомізовано розподіляли в одну із двох груп залежно від того, якою сумішшю їх годували до моменту досягнення повного добового об'єму харчування. Основним критерієм ефективності був вік дитини на момент досягнення повного добового об'єму харчування (150 мл/кг/добу). Крім того, у групах порівнювали кількість і тривалість епізодів зменшення об'єму або відміни ентерального харчування, а також показники фізичного розвитку й основну захворюваність. Добовий об'єм харчування збільшували на 10–20 мл/кг відповідно до стандартного протоколу. За відсутності збільшення обводу живота >2 см і блювання шлунковий залишок до 50% від об'єму попереднього годування вважали прийнятним. У випадках зниженої толерантності не збільшували або зменшували об'єм годування, або відміняли ентеральне харчування. Дев'ятеро померлих дітей були виключені з дослідження. 
 

Результати. У підсумковому аналізі використано дані 35 дітей, яких годували гідролізованим сироватковим білком (суміш Хумана 04VLB, 3,1 г білка/100 мл) (основна група), і 25 немовлят (контрольна група), які отримували стандартну спеціальну суміш. Усіх дітей розпочинали годувати в перший день життя. Групи не відрізнялись за масою тіла, гестаційним віком або потребою реанімації після народження. Вік дітей на момент досягнення повного добового об'єму харчування був меншим в основній групі (12,46±5,2 дня проти 14,4±6,76 дня), однак відмінність не була статистично достовірною (p=0,21). Клінічні ознаки зниженої толерантності до ентерального харчування виявлені у 20 (57%) новонароджених, яких годували гідролізованим сироватковим білком, і в 15 (60%) контрольних немовлят (p>0,05), проте потреба відміняти ентеральне харчування виникала майже удвічі частіше у дітей, які отримували стандартну спеціальну суміш (36% проти 17%; p<0,1). Зменшували об'єм годування або припиняли ентеральне харчування в обох групах протягом приблизно однакового періоду часу. Групи також не відрізнялись за показниками фізичного розвитку до моменту виписки і захворюваністю. 
 

Висновки. Використання суміші Хумана 04VLB, що містить гідролізований білок у кількості, яка відповідає потребам глибоко недоношених дітей, порівняно зі стандартною сумішшю для недоношених немовлят поліпшує толерантність до ентерального харчування і сприяє скорішому досягненню його повного об'єму, забезпечуючи такі самі показники фізичного розвитку. 
 

Ключові слова: суміш для недоношених дітей з гідролізованим білком, Хумана 04VLB, знижена толерантність до ентерального харчування, недоношені немовлята з дуже малою масою тіла. 
 

Література:

1. Billeaud C. Gastric emptying in infants with or without gastro-oesophageal reflux according to the type of milk / C. Billeaud, J. Guillet, B. Sandler // Eur. J. Clin. Nutr. — 1990. — Vol. 44. — P. 577—583. PMid:2209513

2. Carter B.M. Feeding intolerance in preterm infants and standard of care guidelines for nursing assessments / B.M. Carter // Newborn & Infant Nursing Reviews. — 2012. — Vol. 12. — P. 187—201. http://dx.doi.org/10.1053/j.nainr.2012.09.007

3. Corpeleijin W.E. Optimal growth of preterm infants / W.E. Corpeleijin, S.M. Kouwenhoven, J.B. van Goudoever // World Rev Nutr. Diet. — 2013. — Vol. 106. — P. 149—155. http://dx.doi.org/10.1159/000342584; PMid:23428694

4. Effect of infant formula on stool characteristics of young infants / J.S. Hyams, W.R. Treem, N.L. Etienne [et al.] // Pediatrics. — 1995. — Vol. 95. — P. 50—54. PMid:7770309

5. Effects of extensively hydrolyzed protein formula on feeding and growth in preterm infants: a multicenter controlled clinical study / M.X. Yu, S.Q. Zhuang, D.H. Wang [et al.] // Zhongguo Dang Dai Er Ke Za Zhi. — 2014. — Vol. 16 (7). — P. 684—690. PMid:25008873

6. Embleton N.E. Postnatal malnutrition and growth retardation: an inevitable consequence of current recommendations in preterm infants? / N.E. Embleton, N. Pang, R.J. Cooke // Pediatrics. — 2001. — Vol. 107. — P. 270—273. http://dx.doi.org/10.1542/peds.107.2.270; PMid:11158457

7. Enteral nutrient supply for preterm infants: commentary from the European Society for Paediatric Gastroenterology, Hepatology, and Nutrition Committee on Nutrition / C. Agostoni, G. Buonocore, V.P. Carnielli [et al.] // JPGN. — 2010. — Vol. 50. — P. 85—91. http://dx.doi.org/10.1097/mpg.0b013e3181adaee0

8. ESPGHAN Committee on Nutrition. Breast-feeding: a commentary by the ESPGHAN Committee on Nutrition // Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition. — 2009. — Vol. 49. — P. 112—125. http://dx.doi.org/10.1097/MPG.0b013e31819f1e05; PMid:19502997

9. Extensive and partial protein hydrolysate preterm formulas: the effect on growth rate, protein metabolism indices, and plasma amino acid concentrations / H. Szajewska, P. Albrecht, B. Stoitiska [et al.] // J. Pediatr. Gastroenterol. Nutr. — 2001. — Vol. 32. — P. 303—309. http://dx.doi.org/10.1097/00005176-200103000-00013; PMid:11345180

10. Extensively hydrolyzed protein formula reduces acid gastro-esophageal reflux in symptomatic preterm infants / L. Corvaglia, F. Mariani, A. Aceti [et al.] // Early Hum Dev. — 2013. — Vol. 89 (7). — P. 453—455. http://dx.doi.org/10.1016/j.earlhumdev.2013.04.003; PMid:23642476

11. Fanaro S. Strategies to improve feeding tolerance in preterm infants / S. Fanaro // J. Maternal-Fetal and Neonat. Medicine. — 2012. — Vol. 25 (S4). — P. 54—56. http://dx.doi.org/10.3109/14767058.2012.715021

12. Feeding very-low-birth-weight infants: our aspirations versus the reality in practice / W.E. Corpeleijn, M.J. Vermeulen, C.H. van den Akker, J.B. van Goudoever // Ann. Nutr. Metab. — 2011. — Vol. 58 (Suppl. 1). — P. 20—29. http://dx.doi.org/10.1159/000323384; PMid:21701164

13. Fenton T.R. A systematic review and meta-analysis to revise the Fenton growth chart for preterm infants / T.R. Fenton, J.H. Kim // BMC Pediatrics. — 2013. — Vol. 13. — P. 59—72. http://dx.doi.org/10.1186/1471-2431-13-59; PMid:23601190 PMCid:PMC3637477

14. Groh-Wargo S. Enteral nutrition support of the preterm infant in the neonatal intensive care unit / S. Groh-Wargo, A. Sapsford // Nutrition in Clinical Practice. — 2009. — Vol. 24. — P. 363—376. http://dx.doi.org/10.1177/0884533609335310; PMid:19483066

15. Guidelines on optimal feeding of low birth-weight infants in low- and middle-income countries. — WHO, 2011. — 51 p.

16. Hydrolyzed protein accelerates feeding advancement in very low birth weight infants / W.A. Mihatsch, A.R. Franz, J. Hogel, F. Pohlandt // Pediatrics. — 2002. — Vol. 110. — P. 1199—1203. http://dx.doi.org/10.1542/peds.110.6.1199; PMid:12456919

17. Hydrolyzed protein accelerates the gastro-intestinal transport of formula in preterm infants / W.A. Mihatsch, J. Hogel, F. Pohlandt // Acta Paediatr. — 2001. — Vol. 90. — P. 196—198. http://dx.doi.org/10.1111/j.1651-2227.2001.tb00284.x; PMid:11236051

18. Jadcherla S.R. Studies of feeding intolerance in very low birth weight infants: definition and significance / S.R. Jadcherla, R.M. Kliegman // Pediatrics. — 2002. — Vol. 109. — P. 516—517. http://dx.doi.org/10.1542/peds.109.3.516; PMid:11875150

19. Livingston M.N. Glycerin enemas and suppositories in premature infants: a meta-analysis / M.H. Livingston, A.C. Shawyer, P.L. Rosenbaum // Pediatrics. — 2015. — Vol. 135. — P. 1093—1106. http://dx.doi.org/10.1542/peds.2015-0143; PMid:25986027

20. Longitudinal growth of hospitalized very low birth weight infants / R.A. Ehrenkranz, N. Younes, J.A. Lemons [et al.] // Pediatrics. — 1999. — Vol. 104. — P. 280—289. http://dx.doi.org/10.1542/peds.104.2.280; PMid:10429008

21. Mihatsch W.A. Protein hydrolysate formula maintains homeostasis of plasma amino acids in preterm infants / W.A. Mihatsch, F. Pohlandt // J. Pediatr. Gastroenterol. Nutr. — 1999. — Vol. 29. — P. 406—410. http://dx.doi.org/10.1097/00005176-199910000-00007; PMid:10512399

22. Moore T.A. Feeding intolerance: a concept analysis / T.A. Moore, M.E. Wilson // Adv. Neonatal Care. — 2011. — Vol. 11. — P. 149—154. http://dx.doi.org/10.1097/ANC.0b013e31821ba28e; PMid:21730906

23. Morgan J. Slow advancement of enteral feed volumes to prevent necrotizing enterocolitis in very low birth weight infants / J. Morgan, L. Young, W. McGuire // Cochrane Database Syst. Rev. — 2013. — Issue 3. — Art. No.: CD001241. http://dx.doi.org/10.1002/14651858.CD001970.pub4http://dx.doi.org/10.1002/14651858.CD001241.pub4

24. Ng E. Erythromycin for the prevention and treatment of feeding intolerance in preterm infants / E. Ng, V.S. Shah // Cochrane Database of Systematic Reviews 2008. — Issue 3. — Art. No.: CD001815. http://dx.doi.org/10.1002/14651858.CD001815.pub2

25. Nutrition of the preterm infant: scientific basis and practical guidelines / Ed. by R.C. Tsang, R. Uauy, B. Koletzko, S.H. Zlotkin. — 2nd ed. — Cincinnati: Digital Educational Publishing, 2005. — 409 p.

26. Nutritional efficacy of preterm formula with partially hydrolyzed protein source: a randomized pilot study / J.C. Picaud, J. Rigo, S. Normand [et al.] // J. Pediatr. Gastroenterol. Nutr. — 2001. — Vol. 32. — P. 555—561. http://dx.doi.org/10.1097/00005176-200105000-00012; PMid:11429516

27. Scientifically based strategies for enteral feeding in premature infants / L.A. Parker, J. Neu, R.M. Torrazza, Y. Li // NeoReviews. — 2013. — Vol. 14. — P. e350—359. http://dx.doi.org/10.1542/neo.14-7-e350

28. Szajewska H. Extensive and partial protein hydrolysate preterm formulas / H. Szajewska // J. Pediatric Gastroenterology and Nutrition. — 2007. — Vol. 45. — P. S183. http://dx.doi.org/10.1097/01.mpg.0000302969.60373.39; PMid:18185089

29. Tan-Dy C.R.Y. Lactase treated feeds to promote growth and feeding tolerance in preterm infants / C.R.Y. Tan-Dy, A. Ohlsson // Cochrane Database of Systematic Reviews. — 2013. — Issue 3. — Art. No.: CD004591. http://dx.doi.org/10.1002/14651858.CD004591.pub3; PMid:23543535

30. Young T.E. Pharmacology review: pharmacologic treatment of feeding intolerance in neonates / T.E. Young // NeoReviews. — 2010. — Vol. 11. — P. e139—e143. http://dx.doi.org/10.1542/neo.11-3-e139

Зміст журналу Текст статті