• Клінічна ефективність пробіотиків у лікуванні атопічного дерматиту у дітей

Клінічна ефективність пробіотиків у лікуванні атопічного дерматиту у дітей

SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2017.5(85):88-92; doi 10.15574/SP.2017.85.88

Кондратьєв В. О.  , Ширикіна М. В., Оболонська О. Ю.
ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», м. Дніпро

Мета: вивчення клінічної ефективності пробіотика, що містить Lactobacillus rhamnosus GG (препарат Preema kids), у комплексному лікуванні загострення атопічного дерматиту (АтД) у дітей.
Пацієнти і методи. Проведені клінічні спостереження 30 хворих віком від 1 до 3 років у період загострення АтД. Основну групу склали 16 хворих на АтД, які отримували стандартне лікування (гіпоалергенна елімінаційна дієта, антигістамінні препарати) та пробіотик, що містить Lactobacillus rhamnosus GG. У контрольну групу увійшли 14 хворих на АтД дітей, які отримували стандартне лікування. Ефективність терапії оцінювалася за динамікою скарг та симптомів АтД протягом трьох тижнів.
Результати. На початку лікування у всіх хворих було визначено середньоважкий перебіг АтД при індексі SCORAD у межах від 20 до 40 балів. На тлі лікування у всіх хворих відбулося покращання клінічного стану. У дітей основної групи спостерігалася більш виразна позитивна динаміка: частіше зникали скарги на свербіж шкіри, значно рідше зберігалися висипання на шкірі (p<0,001); рідше зберігалася підвищена рухова активність (p<0,05). Клінічна ефективність у хворих основної групи проявлялась у скороченні періоду загострення порівняно з контролем у середньому на 23,8%.
Висновки. Доведена клінічна ефективність пробіотика, що містить Lactobacillus rhamnosus GG, дозволяє рекомендувати препарат Preema kids до застосування в комплексному лікуванні загострення АтД у дітей перших трьох років життя, як на стаціонарному, так і на амбулаторному етапах.
Ключові слова: атопічний дерматит, лікування, пробіотики, діти.

Література

1. Клименко В.А. Значение пробиотиков в лечении и профилактике аллергических заболеваний у детей [Электронный ресурс] / В.А. Клименко, А.С. Сивопляс-Романова // Український мед. часоп. — 2016. — Т.113, №3. — Режим доступу: http://www.umj.com.ua/article/96011/znachenie(probiotikov(v(lechenii(i(profilaktike(allergicheskix-zabolevanij-u-detej

2. Мачарадзе Д.Ш. Атопический дерматит: новое в лечении / Д.Ш. Мачарадзе // Вопросы совр. педиатрии. — 2013. — Т.12, №5. — С.80—85.

3. Мачарадзе Д.Ш. Атопический дерматит: новые цели терапии / Д.Ш. Мачарадзе // Вопросы совр. педиатрии. — 2014. — Т.13, №4. — С.70—73.

4. Мачарадзе Д.Ш. Особенности лечения тяжелой формы атопического дерматита у детей / Д.Ш. Мачарадзе // Вопросы совр. педиатрии. — 2013. —Т.12, №4. — С.130—135.

5. Нестероидные топические препараты в терапии атопического дерматита у детей / Вишневая Е.А., Торшхоева Р.М., Намазова-Баранова Л.С. [и др.] // Педиатрическая фармакология. — 2012. — Т.9, №1. — С.66—70.

6. Пробиотики в лечении синдрома атопической экземы/дерматита у новорожденных: двойное слепое плацебо(контролируемое исследование / Viljanen M., Savilahti E., Haahtela T., Juntunen-Backman K. [et al.] // Современная педиатрия. — 2015. — Т.72, №8. — С.14—21.

7. Ханбабян А.Б. Некоторые аспекты патогенеза и терапии атопического дерматита / А.Б. Ханбабян, Л.Н. Каюмова, Н.Г. Кочергин // Рос. журн. кожных и венерических болезней. — 2014. — №2. — С.17—19.

8. Patterns of clinical management of atopic dermatitis in infants and toddlers: A survey of three physician specialities in the Unitid States / J. Saavedra, M. Bogunlewicz, S. Chamlin [et al.] // J. Pediatr. — 2013. — Vol.14. — P.168—170. https://doi.org/10.1016/j.jpeds.2013.06.073