• Клінічна ефективність корекції стану мікробіоти піхви у жінок з порушеннями репродуктивного здоров’я і післяпологовими ускладненнями в анамнезі
ua До змісту

Клінічна ефективність корекції стану мікробіоти піхви у жінок з порушеннями репродуктивного здоров’я і післяпологовими ускладненнями в анамнезі

HEALTH OF WOMAN. 2018.5(131):40–43; doi 10.15574/HW.2018.131.40

В.І. Пирогова, Ю.Р. Фейта, С.О. Шурпяк
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

Вагінальна флора відіграє винятково важливу роль у функціонуванні репродуктивної системи жінки.

Мета дослідження: оцінювання ефективності та переносимості вагінальних супозиторіїв Флоріка у підтриманні нормального балансу мікробіоти піхви для попередження рецидивів бактеріального вагінозу (БВ), аеробних і змішаних дисбіозів.

Матеріали та методи. Під спостереженням перебували 45 жінок репродуктивного віку (від 22 до 35 років) з обтяженим репродуктивним (невиношування вагітності, передчасні пологи) і акушерським (післяпологові гнійно-септичні захворювання) анамнезом.

Результати. Застосування для підтримання нормального балансу мікробіоти піхви і попередження розвитку дисбіотичних процесів після завершення основного курсу лікування БВ і аеробного вагініту вагінальних супозиторіїв Флоріка, які містять спеціально оброблену масу живих молочнокислих бактерій в оптимальній кількості для підтримання здорового балансу мікрофлори жіночої статевої сфери (5107 Lactobacillus acidophilus і Bifidobacterium), дозволяє знизити частоту рецидивування БВ у 2,9 разу.

Заключення. Частота рецидивування бактеріального вагінозу (БВ) у рутинній клінічній практиці становить 35,0% протягом 6 міс спостереження, що свідчить про необхідність розроблення дієвих заходів з попередження рецидивування дисбіотичних процесів піхви.

Ключові слова: мікробіота піхви, дисбіози піхви, бактеріальний вагіноз, аеробний вагініт, топічна терапія.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Белкіна О.В., Цинько Н.І., Ломакіна О.І., Олешко В.Ф. Дисбіотичні порушення піхви на тлі невиношування вагітності // Перспективи медицини та біології. – 2010; 2(1, додаток): 48–49.

2. Гнатко О.П. Бактеріальний вагіноз у вагітних // Сімейна медицина. – 2010; 2: 32–35.

3. Грищенко О.В., Лахно И.В., Дудко В.Л. Выбор метода терапии и лекарственной формы препарата для лечения пациенток с вагинальным дисбиозом // Здоровье женщины. – 2010; 4 (50):86–88.

4. Доброхотова Ю.Э. Невинашивание беременности: инфекционные факторы // Мед. аспекты здоровья женщины. – 2013; 5 (69):32–37.

5. Захарова Т.В., Волков В.Г. Корекция нарушениий вагинальной микрофлоры при бактериальных вагинозах, неспецифических вагинитах // Акушерство та гинекология. – 2010; 5:102–106.

6. Кира ЕФ. Бактериальный вагиноз // Медицинское информационное агентство. – 2012: 472 с.

7. Ворошилина Е.С. Современные возможности диагностики бактериального вагиноза: исследование количественного и качественного состава сложных микробных сообществ // Микробиология. – 2011; 13: 70–74.

8. Радзинский В.Е. Акушерская агрессия. – М: Изд-во журнала Status Praesens, 2011. – 688 с.

9. Тирская Ю.И., Баринов С.В., Долгих Т.И. и др. Профилактика развития послеродового эндометрита у родильниц группы инфекционного риска // Акушерство и гинекология. – 2013; 3: 75–79.

10. Amsel R. Nonspecific vaginitis. Diagnostic criteria and microbial and epidemiologic associations. Am. J. Med. 1983; 74 (1): 14–22. https://doi.org/10.1016/0002-9343(83)91112-9

11. Larsson P.G. Bacterial vaginosis. Transmission, role in genital tract infection and pregnancy outcome: an enigma. APMIS. 2015;113 (4):233–245. https://doi.org/10.1111/j.1600-0463.2005.apm_01.x

12. Nappi R.E., Kokot-Kierepa M. Vaginal Health: Insights, views and Attitudes (viva) results from an international survey. Climacteric. 2012; 15: 36–44. https://doi.org/10.3109/13697137.2011.647840; PMid:22168244

13. Sharma H., Tal R., Clark N.A., Segars J.H. Microbiota and pelviс inflammatory disease. Semin. Reprod. Med. 2014; 32 (1): 48–49.