• Кістозні зміни структури грудної залози у різні вікові періоди
ua До змісту

Кістозні зміни структури грудної залози у різні вікові періоди

HEALTH OF WOMAN. 2017.1(117):37–43; doi 10.15574/HW.2017.117.37

Травіна М. Л., Попов О. Г., Попов С. О., Кулікова О. В.
ФГАУ «Національний Науково-Практичний Центр Здоров'я Дітей» МЗ Росії, Москва, Російська Федерація
МЦ «СВІТ СІМ'Ї», Санкт-Петербург, Російська Федерація
СПбДПМУ, Санкт-Петербург, Російська Федерація

Стаття присвячена проблемам діагностики кістозної патології грудної залози у різні вікові періоди, включаючи дитячо-підлітковий вік. Проаналізовано різні варіанти класифікацій кістозних змін. Основним методом виявлення рідинного утворення у грудній залозі є ультразвукове дослідження, тоді як остаточна верифікація можлива після поглибленого лабораторного дослідження утворення (цитологічним, біохімічним і гістологічним методами). Лікувально-діагностична пункція кістозних утворень не впливає на подальше функціонування залозистої тканини і може застосовуватися в будь-якому віці. Активне санування кіст у дитячому віці зумовлено високою ймовірністю виникнення запального процесу на тлі наявної кістозної порожнини. У дорослому віці лікувально-діагностичні втручання мають діагностичний характер і для нівелювання локального больового симптому, пов’язаного з перенапруженням кіст. Аналіз результатів проведено на підставі огляду та лікування 22 381 пацієнтки у віці від 8 до 72 років, які звернулися на прийом до спеціалізованого мамологічного відділення Федеральної  Державної Автономної Установи «Національний Науково-Практичний Центр Здоров’я Дітей» МОЗ РФ за період з 2008 до 2015 р.

Ключові слова: мамологія, кіста грудної залози, фіброзно-кістозна мастопатія, УЗД грудної залози, пункція кісти.

Література:

1. Бурдина Л.М. Особенности состояния молочных желез и гормонального статуса у больных с доброкачественными гиперпластическими заболеваниями внутренних половых органов // Маммология. – 1993. – № 1. 4–11 с. 3.

2. Летягин В.П., Высоцкая Н.В., Легков А.А. и соавт. Лечение доброкачественных и злокачественных заболеваний молочных желез. – М.: Рондо, 1997. – 287 с.

3. Сидоренко Л.Н. Мастопатия. – Л.: Медицина, 1991. – 264 с.

4. Травина М.Л, Винерская И.В, Попов А.Г. Распространенность болезней молочной железы у девочек г. Москвы // Российский педиатрический журнал. 2016; 19 (5): 298–302.

5. Weinstein S.P. et al. Spectrum of US Findings in Pediatric and Adolescent Patients with Palpable Breast Masses 1 //Radiographics. – 2000. – Т. 20, № 6. – С. 1613–1621. https://doi.org/10.1148/radiographics.20.6.g00nv091613; PMid:11112815

6. Окулов А.Б., Адамян Л.В., Бровин Д.Н., Богданова Е.А. Молочные железы и их заболевания у детей. –  М.: МИА, 2010. – 160 с.

7. Травина М.Л., Попов А.Г. Заболевания молочной железы в практике врачей акушеров-гинекологов //Здоровье женщины. – 2016. – № 2. – С. 42–48.

8. Приказ Минздрава России N 572н (ред. от 17.01.2014) от 01 ноября 2012 г. «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю «акушерство и гинекология (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий)».

9. Рожкова Н.И., Власов П.В. Тактика комплексного обследования женщин с синдромом диффузных изменений в молочной железе //Методические рекомендации. – 1985.

10. Рожкова Н.И. Рентгенодиагностика заболеваний молочной железы //Медицина. – 1993. – Т. 1.

11. Заболотская Н.В., Заболотский В.С. Комплексное ультразвуковое исследование молочных желез //Sono Ace International (русская версия). – 2000. – Т. 6. – С. 86–91.

12. Гусейнов А.З., Истомин Д.А. Очаговые образования молочной железы: нозологические формы, диагностика и лечение. Руководство для врачей. – Тула: Изд-во «Тульский государственный университет», 2011. – 142 с.

13. Травина М.Л. и др. Воспалительные процессы молочных желез в детском и подростковом возрасте //Фарматека. – 2016. – № 12 (325). – С. 61-63.

14. Товстановская В.А., Виховская В.Н., Сахарова И.А. Новое слово в негормональной терапии фиброзно-кистозной мастопатии //Редакционная коллегия. – 2006. – С. 38.

15. Травина М.Л., Попов А.Г. Клиническая маммология – есть ли проблемы в педиатрии //Фарматека. – 2016. – Т. 8, № 321. – С. 72–5.

16. Беспалов В.Г., Травина М.Л. Доброкачественные заболевания молочных желез Фиброзно-кистозная болезнь и риск рака молочной железы (обзор литературы) //Опухоли женской репродуктивной системы. – 2015; 11: 1. – Т. 12.

17. Cooper S.A. Illustrations of the Diseases of the Breast; by Sir Astley Cooper… In Two Parts.-. – S. McDowall…, and sold by Longman, Rees, Orme, Brown, & Green, 1829.

18. Brodie B. Brodie’s tumor (London Medical Gazette,1840, 25:808-814). Reprinted in Medical Classics, 1948,2:941–954.

19. Bassett LW. Imaging of breast masses. Radiol Clin North Am 2000. https://doi.org/10.1016/S0033-8389(05)70193-7

20. Berg W.A., Campassi C.I., Ioffe O.B. Cystic lesions of the breast: sonographic-pathologic correlation 1 //Radiology. – 2003. – Т. 227. – № 1. – С. 183–191. https://doi.org/10.1148/radiol.2272020660; PMid:12668745

21. Logrono R. et al. Fine Needle Aspiration Cytology of Fibrous Dysplasia //Acta cytologica. – 1998. – Т. 42. – № 5. – С. 1172–1176. https://doi.org/10.1159/000332108

22. Simншckovб M. et al. Biochemical analysis of breast cyst fluid as a possible predictor of breast carcinoma development //Neoplasma. – 1993. – Т. 41, № 5. – С. 245–252.

23. Chang Y.W. et al. Sonographic differentiation of benign and malignant cystic lesions of the breast //Journal of ultrasound in medicine. – 2007. – Т. 26, № 1. – Р. 47–53. https://doi.org/10.7863/jum.2007.26.1.47

24. Garcнa C.J. et al. Breast US in Children and Adolescents 1 //Radiographics. – 2000. – Т. 20, № 6. – Р. 1605–1612. https://doi.org/10.1148/radiographics.20.6.g00nv171605; PMid:11112814

Зміст журналу Текст статті