• Хвороба Кавасакі: особливості клінічної симптоматики та лікування

Хвороба Кавасакі: особливості клінічної симптоматики та лікування

SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2017.5(85):137-141; doi 10.15574/SP.2017.85.137

Муквіч О. М., Мацкевич А. М., Бельська О. А., Людвік Т. А., Петренко Л. Б.
ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України», м. Київ

Проаналізовано дані літератури щодо верифікації діагнозу та лікування системного васкуліту — хвороби Кавасакі (ХК) у дітей раннього віку. Наведено особливості клінічної симптоматики, діагностичного пошуку, лікування та катамнестичного спостереження дитини трьох років з відсутністю повного набору «класичних» критеріїв ХК.
Ключові слова: синдром Кавасакі, діти, васкуліт, коронарит.

Література

1. Берман Р.Э., Клигман Р.М., Дженсон Х.Б. Педиатрия по Нельсону: в 5 т. — 17-е изд., доп. и перераб, пер. с англ. — Москва: МИА, 2009.

2. Гедике Г. Болезнь Кавасаки — новые данные./ Г. Гедике, П.Д. Хотама, Б. Хайнкинг // Вопросы современной педиатрии. — 2010. —Т.9, №1. — С.104—114.

3. Chiew-Yee Y. An atypical presentation of Kawasaki disease: a 10-year-old boy with acute exudative tonsillitis and bilateral cervical lymphadenitis [Electronic resource] / Y. Chiew-Yee, L. Lung-Huang, W. Nan-Koong // Clinics (Sao Paulo). — 2012. — Vol.67(6). — Р.689-92. —URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3370327/https://doi.org/10.6061/clinics/2012(06)25

4. Guidelines for diagnosis and management of cardiovascular sequelae in Kawasaki disease (JCS 2013). Digest version //JCS Joint Working Group Circ. J. — 2014. — Vol.78 (10). —Р.2521—62.

5. Jeong J.Y. Diagnosis of incomplete Kawasaki disease / J.Y. Jeong // Korean J. Pediatr. — 2012. — Р.83–86.

6. Kawasaki Disease: A Case Report in Extreme of Pediatrics / A. Kara, T. Hasan [et al.] // Infectious Diseases in Clinical Practice. — 2006. — Vol.14 (5). — P.333—334. https://doi.org/10.1097/01.idc.0000219055.28051.fd

7. Uehara R. Epidemiology of Kawasaki Disease in Asia, Europe, and the United States / R. Uehara, E.D. Belay // J. Epidemiol. — 2012. — Vol.22(2). — Р.79—85. https://doi.org/10.2188/jea.JE20110131; PMid:22307434 PMCid:PMC3798585