• Катамнез захворюваності та нервово-психічного розвитку дітей після перенесеної вродженої пневмонії упродовж першого року 
До змісту

Катамнез захворюваності та нервово-психічного розвитку дітей після перенесеної вродженої пневмонії упродовж першого року 

SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2015.7(71):107-110; doi 10.15574/SP.2015.71.107 
 

Катамнез захворюваності та нервово-психічного розвитку дітей після перенесеної вродженої пневмонії упродовж першого року 
 

Знаменська Т. К., Куріліна Т. В., Зброжик Є. В., Пятчанін Ю. С.

ДУ «Інститут педіатрії, акушерства та гінекології НАМН України», м. Київ, Україна 
 

Мета — проаналізувати розвиток і захворюваність дітей на першому році життя залежно від тяжкості перебігу вродженої пневмонії та методів її лікування. 
 

Пацієнти та методи. Проведено обсерваційне проспективне дослідження захворюваності та нервово-психічного розвитку дітей з вродженою пневмонією упродовж 12 місяців життя, на базі кабінету катамнестичного спостереження консультативної поліклініки Житомирської обласної дитячої клінічної лікарні. Проведено динамічне спостереження за 68 дітьми, які були розподілені на дві групи за клінічними ознаками тяжкості перенесеної вродженої пневмонії. Предметом дослідження стало вивчення частоти інфекційно-запальних захворювань, анемії, алергічних проявів, дисбіозу та неврологічних порушень; вивчення фізичного та нервово-психічного розвитку; аналіз нейросонографії, морфометричних параметрів тимусу і дослідження кількості основних імунокомпетентних клітин. 
 

Результати. Катамнестичне спостереження протягом першого року життя за дітьми після перенесеної вродженої пневмонії показало достовірно меншу кількість здорових дітей порівняно із дітьми порівняльної групи у 2 місяці (14,7% проти 88,0% дітей, р<0,05) і у 12 місяців (48,5% дітей проти 76,0% дітей, р<0,05). 
 

Висновки. Діти, які перенесли вроджену пневмонію, мали об'єктивні підстави бути віднесеними до групи високого ризику інфекційно-запальних захворювань, алергії, перинатальних порушень центральної нервової системи і підлягати диспансерному нагляду на етапі дитячої поліклініки у педіатра, невролога та імунолога. 
 

Ключові слова: захворюваність, вроджена пневмонія, діти. 
 

Література: 
1. Волосовец ОП, Кривопустов СП, Корнійчук ОВ и др. 2007. Сучасний стан та перспективи респіраторної терапії в інтенсивній неонатології. Здоровье ребёнка. 4(7): 106—111.

2. Сенаторова ГС, Паращук ЮС, Рига ОО та ін. 2006. Досвід ведення новонароджених з тяжкими розладами дихання. Актуальні питання неонатології. Матер ІV Конгресу неонатологів України. Київ: 130—131.

3. Знаменська ТК, Жданович ОІ, Коломійченко ТВ. 2006. Основні напрямки розвитку неонатології на сучасному етапі. Журн практ лікаря. 5—6: 2—4.

4. Феклин ВА, Сиренко ТВ, Кандиба ВП и др. 2009. Совершенствование лечения пневмонии у новорожденных путём использования современных медицинских технологий. Здоровье ребёнка. 6(9): 105—108.

5. Шунько ЄЄ, Костюк ОО, Краснова ЮЮ та ін. 2010. Перинатальна інфекція, викликана стрептококом групи В. Совр педиатрия. 2(30): 170—174.

6. Vohr B, Wright LL, Hack M et al. 2004. Follow-up care of high-risk infants. Pediatrics. 5: 1377—1397.