• Якість харчування та особливості ліпопротеїнового профілю у дітей з вегетативними дисфункціями. 
До змісту

Якість харчування та особливості ліпопротеїнового профілю у дітей з вегетативними дисфункціями. 

SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2014.2(58):44-46;doi 10.15574/SP.2014.58.44 
 

Якість харчування та особливості ліпопротеїнового профілю у дітей з вегетативними дисфункціями. 
 

Ковтюк Н. І., Нечитайло Ю. М.

Буковинський державний медичний університет МОЗ України, м.Чернівці, Україна 

Мета: аналіз особливостей ліпопротеїнового профілю у дітей шкільного віку, що страждають на вегетативні дисфункції; оцінка основних складових показника якості життя дітей. 
 

Пацієнти і методи. Обстежено 36 дітей віком 8–13 років з явищами вегетативної дисфункції і 20 дітей контрольної групи. Середній вік дітей склав 9,4 року. Поряд з клініко-інструментальним обстеженням оцінювалися особливості ліпопротеїнового профілю, а також якість харчування і життя дітей. 
 

Результати. Встановлено однобічний характер харчування дітей з домінуванням злакових і кондитерських продуктів при недостатньому вживанні фруктів, рибних, м'ясних і молочних страв. Діти основної групи харчувалися менш збалансовано, мали нижчий рівень ліпопротеїнів високої щільності і вищий коефіцієнт атерогенності порівняно з контрольною групою. 
 

Висновки. У дітей з вегетативною дисфункцією має місце нераціональний характер харчування, і вони повинні отримувати відповідні дієтичні рекомендації щодо збалансованості їжі та включення продуктів, які зменшують явища дисліпідемії. У дітей з вегетативною дисфункцією спостерігається додатковий фактор ризику формування серцево-судинної патології у майбутньому у вигляді порушень ліпопротеїнового профілю. 
 

Ключові слова: діти, вегетативні дисфункції, харчування, ліпопротеїни, якість життя. 
 

Література: 
1. Антонова ЛК. 2003. Факторы социального риска и развитие синдрома вегетодистонии у детей в периоде пубертата. Вопр соц гиг. 6: 7—9.

2. Горбась ІМ. 2011. Дисліпідемії: епідеміологічний погляд. Практична ангіол. 1(40): 28-31.

3. Коваленко ВН. 2009. Холестерин, триглицериды, нарушение обмена липопротеинов — патогенетическая, диагностическая и прогностическая значимость в атерогенезе. Журн АМН України. 15(4): 685—725.

4. Колесников ИЮ, Беляева ГС. 2005. Качество жизни и вегетативный статус пациентов с язвенной болезнью. Тер арх. 2: 34—38.

5. Кухарчук ВВ. 2010. Дислипидемии и сердечно-сосудистые заболевания. Актуал вопр болезней сердца и сосудов. 1: 20—21.

6. Майданник ВГ, Митюряева ИО, Кухта НМ. 2013. Современные эффективные методики лечения вегетативных дисфункций по гипертензивному типу у детей. Совр педиатрия. 4(52): 1—6.

7. Хайтович МВ. 2001. Вегетативні дисфункції у дітей (неврологічні аспекти). Соціальна педіатрія. К: 480—483.

8. Barona J. 2012. Dietary cholesterol affects plasma lipid levels, the intravascular processing of lipoproteins and reverse cholesterol transport without increasing the risk for heart disease. Nutrients. 4(8): 1015—1025. http://dx.doi.org/10.3390/nu4081015; PMid:23016129 PMCid:PMC3448084

9. Daniels SR. 2011. Reduction of risk for cardiovascular disease in children and adolescents. Circulation. 124(15): 1673—1686. http://dx.doi.org/10.1161/CIRCULATIONAHA.110.016170; PMid:21986774 PMCid:PMC3751579

10. Daniels TF, Killinger KM, Michal JJ et al. 2009. Lipoproteins, cholesterol homeostasis and cardiac health. Int J Biol Sci. 5(5): 474—488. http://dx.doi.org/10.7150/ijbs.5.474; PMid:19584955 PMCid:PMC2706428

11. Lower fat and better quality diet therapy for children with pharmacoresistant epilepsy. Korean J Pediatr. 2013. 56(8): 327—331. http://dx.doi.org/10.3345/kjp.2013.56.8.327; PMid:24019842 PMCid:PMC3764256