• Інновації у лікуванні та профілактиці гострих респіраторних вірусних інфекцій у дітей 
До змісту

Інновації у лікуванні та профілактиці гострих респіраторних вірусних інфекцій у дітей 

SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2016.1(73):75-81 

Інновації у лікуванні та профілактиці гострих респіраторних вірусних інфекцій у дітей 

Крамарьов С. О., Виговська О. В.

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна 

Мета: вивчити клінічні особливості гострих респіраторних вірусних інфекцій (ГРВІ) у дітей; дослідити клінічну ефективність рослинного противірусного препарату «Еребра» у дітей при лікуванні та з метою профілактики ГРВІ. 

Пацієнти і методи. Під спостереженням перебувало 200 пацієнтів віком від 1 місяця до 18 років із ГРВІ. Лікувальну активність Еребри було досліджено у 60 хворих із середньоважкою формою ГРВІ віком від 3-х до 18 років. Профілактичну активність досліджували у 40 пацієнтів віком 3–18 років, які в анамнезі мають персистуючу форму Епштейн—Барр вірусної інфекції та повторні епізоди ГРВІ. 

Результати. На тлі лікування Ереброю встановлено достовірне зменшення тривалості основних клінічних проявів ГРВІ — гіпертермічного синдрому, риніту, тонзиліту, фарингіту, кашлю; зниження на 26,7% ризику формування вторинних бактеріальних ускладнень порівняно із групою порівняння. Еребра, крім лікувальної, має противірусну активність, яка проявляється у зменшенні частоти ГРВІ у 1,6 разу у дітей, що приймали препарат з профілактичною метою. 

Висновки. Препарат «Еребра» є ефективним та безпечним засобом лікування та профілактики ГРВІ у дітей. 

Ключові слова: гострі респіраторні вірусні інфекції, діти, Еребра. 

Література:

1. Афанасьева ИА. 2005. Гипорамин в лечении ОРВИ у детей. РМЖ. 13; 21: 1404—1405.

2. Бережний ВВ. 2013. Педіатрія. Національний підручник. У 2 т. За ред проф ВВ Бережного. Т2. Київ: 1024.

3. Бортникова ВВ. 2011. Экспериментальное изучение безопасности гипорамина — нового фитопрепарата противовирусного действия. Биомедицина. 3: 106—108.

4. Малий ВП, Полукчи ОК, Андрейчин МА та ін. 2010. Грип (сезонний і пандемічний). Методичні рекомендації. Харків: 54.

5. Ершова ИБ. 2014. Эффективность гипорамина (Эребра) в лечении и профилактике вирусных заболеваний у детей. Здоровье ребенка. 8: 110—113.

6. Герасимов СВ, Бєлова ГА, Павук ГЛ и др. 2014. Нові підходи до лікування гострої респіраторної вірусної інфекції у дітей. Совр педиатрия. 4(60): 111—114.

7. Крючко ТО, Кушнерева ТВ, Остапенко ВП та ін. 2014. Проблемні питання амбулаторного ведення дітей з гострими респіраторними вірусними інфекціями. Совр педиатрия. 8(64): 65-68.

8. Мавлянов СМ, Исмаилов АИ, Исламбеков ШЮ и др. 2001. Растительные дубильные вещества. Химия природ соединений. 1: 293—307.

9. Леженко ГО, Абатуров ОЄ, Пашкова ОЄ, Пантюшенко ЛІ. 2013. Роль α-дефензинів 1–3 у формуванні антимікробного захисту в дітей, хворих на рецидивуючий бронхіт, викликаний бактеріями роду Haemophilus. Здоровье ребенка. 2(45).

10. Крепкова ЛВ, Шкаренков АА, Аниканова ВВ и др. 1998. Токсикологическое изучение гипорамина. Тез докл Российского национального конгресса «Человек и лекарство». Москва, 21—25 апр. 1998 г. М: 580.

11. Чукаев СА, Роднаева ОА. 2009. Оценка спектра антиоксидантной активности гипорамина in vitro. Бюллетень ВСНЦ СО РАМН. 2: 140—142.

12. Шипулина ЛД, Ленева ИА, Федякина ИТ. 1998. Изучение влияния гипорамина на активность вирусной нейраминазы. Тезисы докл VI Рос нац конгр «Человек и лекарство». Москва, 21—25 апреля 1998 г. М: 76.

13. Шипулина ЛД. 2000. Исследование антивирусной активности и других биологических свойств гипорамина — нового противовирусного препарата. Труды ВИЛАР. Химия, технология, медицина. М: 228—239.

14. Шипулина ЛД, Ленева ИА, Федякина ИТ. 2000. К вопросу о механизме действия гипорамина. Труды ВИЛАР. Химия, технология, медицина. Москва: 250—257.

15. Шипулина ЛД, Ленева ИА, Федякина ИТ. 2000. Эксперементальное изучение активности гипорамина методом иммуноферментного анализа в отношении респираторно-синцитиального вируса. Труды ВИЛАР. Химия, технология, медицина. Москва: 258—262.

16. Шульдякова ОГ. 2007. Респираторные инфекции у детей. Лекарственные средства, применяемые при вирусных заболеваниях. Под ред МГ Романцова, ФИ Ершова. Москва: 233—277.

17. Шипулина ЛД, Вичканова СА, Фатеева ТВ, Крутикова НМ. 1996. Экспериментально-клиническое изучение противовирусного препарата гипорамина. Традиционная медицина: теоретические и практические аспекты. Материалы Второго науч конгр. Чебоксары. Ч1: 107.

18. Вичканова СА, Крутикова НМ, Вартанян РВ и др. 2000. Эффективность гипорамина при вирусных инфекциях у детей. Тезисы докл VII Рос нац конгр. «Человек и лекарство». Москва, 10—14 апр. 2000 г. Москва: 208.

19. Arimboor R, Arumughan C. 2012. Effect of polymerization on antioxidant and xanthine oxidase inhibitory potential of sea buckthorn (H. rhamnoides) proanthocyanidins. J Food Sci. 77(10): 1036—41. http: //wwv.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/ 22938149.

20. Chauhan AS, Negi PS, Ramteke RS. 2007. Antioxidant and antibacterial activities of aqueous extract of Seabuckthorn (Hippophae rhamnoides) seeds. Fitoterapia. 78(7-B): 590—2. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17651916. http://dx.doi.org/10.1016/j.fitote.2007.06.004; PMid:17651916

21. Holt PG et al. 2004. Nat Immunol. 5: 695—698. http://dx.doi.org/10.1038/ni0704-695; PMid:15224096

22. Jayashankar B, Mishra KP, Ganju L. 2014. Supercritical extract of Seabuckthorn Leaves (SCE200ET) inhibited endotoxemia by reducing inflammatory cytokines and nitric oxide synthase 2 expression. Int lmmunopharmacol. 20(1): 89—94. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/ pubmedl2459–4274.

23. Maheshwari DT, Yogendra Kumar MS. 2011. Antioxidant and heoatoorotective activities of phenolic rich fraction of Seabuckthorn (Hippophae rhamnoides L.) leaves. Food Chem Toxicol. 49(9): 2422—8. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/ pubmed /21723907. http://dx.doi.org/10.1016/j.fct.2011.06.061; PMid:21723907

24. Suryakumar G, Gupta A. 2011. Medicinal and therapeutic potential of Sea buckthorn (Hippophae rhamnoides L.). J Ethnopharmacol. 18; 138(2): 268—78. http://www.ncbi.nlm.nih. gov/pubmed/ 21 963–559.

25. Upadhyay NK, Kumar MS, Gupta A. 2010. Antioxidant, cytoprotective and antibacterial effects of Sea buckthorn (Hippophae rhamnoides L.) leaves. Food Chem Toxicol. 48(12): 3443—8. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20854873. http://dx.doi.org/10.1016/j.fct.2010.09.019; PMid:20854873

26. Upadhyay NK, Shipulina LD. Antioxidant, cytoprotective and antibacterial effects of Sea buckthorn (Hippophae rhamnoides L.) leaves. Anti-viral, antiJmicrobial and toxicological studies on Seabuckthorn (Hippophaerhamnoides). LD Shipulina, ON Tolkachev, LV Krepkova et al. Multipurpose Wonder Plant. Ed by V Singh. 9.

27. Yogendra Kumar MS, Tirpude RJ, Maheshwari DT. 2013. Anlioxidant and antimicrobial propefties of phenolic rich fraction of Seabuckthorn (Hippophae rhamnoides L.) leaves in vitro. Food Chem. 141(4): 3443—50. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23993505. http://dx.doi.org/10.1016/j.foodchem.2013.06.057; PMid:23993505

Зміст журналу Текст статті