• Інновації розродження вагітних з аномально інвазивною плацентою: placenta percreta (Випадок з практики)
ua До змісту

Інновації розродження вагітних з аномально інвазивною плацентою: placenta percreta (Випадок з практики)

HEALTH OF WOMAN. 2018.5(132):19–24; doi 10.15574/HW.2018.132.19

Голяновський О. В. , Мехедко В. В. , Савонік А. О. , Гончаренко Д. О. , Кучер В. М. , Верещагін С. В. , Герасімов С. В.
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ
Київський обласний центр охорони здоров’я матері та дитини
Київська обласна лікарня

У статті наведено випадок із практики з допологовою діагностикою аномально інвазивної плаценти (рl. рercreta) зі врощенням у передміхурову клітковину, задню стінку сечового міхура на тлі повного передлежання плаценти і попереднього кесарева розтину. Підкреслено актуальність сучасної діагностики патології плацентації з використанням УЗД, допплерометрії та МРТ з метою визначення глибини інвазії плацентарної тканини в міометрій.

Запропоновано інноваційний алгоритм розродження вагітної з цією тяжкою акушерською патологією та застосуванням ендоваскулярної методики тимчасової балонної оклюзії черевної аорти, виконанням донного кесарева розтину з подальшою гістеректомією без придатків, перев’язуванням внутрішніх клубових артерій, аргоноплазмовою коагуляцією тканин. Запропонована нами методика суттєво зменшує об’єм крововтрати, вірогідність розвитку масивної кровотечі, коагулопатичних порушень і можливого пошкодження суміжних органів.

Ключові слова: аномально інвазивна плацента, placenta increta/рercreta, передлежання плаценти, масивна акушерська кровотеча, балонна оклюзія аорти, аргоноплазмова коагуляція тканин.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Комбинированный поэтапный хирургический гемостаз при частичном приращении и предлежании плаценты / Голяновский О.В., Мехедко В.В., Палладий В.В. [и др.] // Таврический медико-биологический вестник. – 2013. – Т. 15, № 2, ч. 1 (58). – С. 69–73.

2. Голяновський О.В. Розродження вагітних при істинному прирощенні плаценти (огляд літератури) / Голяновський О.В., Мехедко В.В., Іванкова І.М. // Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика. – К., 2012. – В. 21, Кн. 4. – С. 591–595.

3. Еремин А.А. Применение полифункционального электрохирургического комбайна ФОТЕК ЕА 142 в различных областях хирургии: пособие для врачей / Еремин А.А. – Екатеринбург, 2007. – 27 с.

4. Масивні акушерські кровотечі / [Камінський В.В., Голяновський О.В., Ткаченко Р.О., Чернов А.В.]. – К.: «Тріумф», 2010. – 232 с.

5. Sapmaz E. Bilateral ascending uterine artery ligation vs. tourniquet use for hemostasis in cesarean myomectomy: a comparison / Sapmaz E., Celik H., Altungul A. // J. Reprod. Med. – 2003. – Vol. 48, № 12. – Р. 950–954.

6. Айламазян Э.К. Неотложная помощь при экстремальных состояниях в акушерской практике: руководство / Айламазян Э.К. – [4-е изд., перераб. и доп.]. – СПб.: СпецЛит, 2007. – 400 с.

7. Корячкин В.А. Интенсивная терапия угрожающих состояний / Корячкин В.А., Страшнов В.И. – СПб.: Санкт-Петербургское медицинское издательство, 2002. – 288 с.

8. Серов В.Н. Неотложная помощь в акушерстве и гинекологии: rраткое руководство / Серов В.Н. – М.: ГЭОТАР – Медиа, 2007. – 256 с.

9. David A. Miller, MD. Obstetric Hemorrhage. – 2001. – 227 р.

10. Kayem G. [Management of placenta accreta] : [article in French] / G. Kayem, G. Grange, F. Goffinet // Gynecol. Obstet. Fertil. – 2007. – Vol. 35, N 3. – P. 186–192. https://doi.org/10.1016/j.gyobfe.2007.01.021; PMid:17317266

11. Internal iliac artery ligation for arresting postpartum haemorrhage / N.N. Mahajan, N.L. Gaikwad, K.N. Mahajan, R.N. Soni // BJOG. – 2007. – Vol. 114, N 7. – P. 906.

12. Clark S. L. Placenta previa/accreta and prior cesarean section / S.L. Clark, P.P. Koonings, J.P. Phelan // Obstet. Gynecol. – 1985. – Vol. 66, N 1. – P. 89–92.

13. Oyelese Y. Placenta previa, placenta accreta, and vasa previa / Y. Oyelese, J.C. Smulian // Obstet. Gynecol. – 2006. – Vol. 107, N 4. – P. 927–941. https://doi.org/10.1097/01.AOG.0000207559.15715.98; PMid:16582134

14. Mousa H.A. Major postpartum haemorrhage / H.A. Mousa, S. Walkinshaw // Curr. Opin. Obstet. Gynecol. – 2001. – Vol. 13, N 6. – P. 595–603. https://doi.org/10.1097/00001703-200112000-00008; PMid:11707663