• Хірургічні методи лікування метастазів легень у дітей зі злоякісними новоутвореннями
ua До змісту Повний текст статті

Хірургічні методи лікування метастазів легень у дітей зі злоякісними новоутвореннями

PAEDIATRIC SURGERY.UKRAINE.2018.4(61):66-68; doi 10.15574/PS.2018.61.66

Сокур П. П., Білоконь О. В., Кравчук Б. О.
Національна академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна
Національний інститут раку, м. Київ, Україна

Мета: покращення результатів лікування дітей, хворих на солідні злоякісні новоутворення з метастатичним ураженням легень.

Матеріали і методи. Проведено ретроспективне дослідження історій хвороб 203 пацієнтів дитячого віку, яким було проведено операції на легенях з приводу метастатичного ураження. Хірургічні втручання у дітей з метастазами легені виконувались в наступному обсязі: атипові резекції легень – 234 (77,44%), клиноподібні резекції – 46 (14,24%), лобектомії – 10 (3,09%), сегментарна резекція легені – 2(0,62%) дітей. У 34 (10,52%) випадках хірургічні втручання виконувались з використанням високочастотного електрозварювання для прецизійного видалення метастазів.

Результати. У 55 (27%) хворих проводились операції з обох боків. Повторні хірургічні втручання проводились 33 (16%) хворим, 6 (3%) – тричі на одній легені. Ускладнень під час операцій та в післяопераційному періоді не було. П’ятирічна виживаність у оперованих хворих становила 37,09%, у неоперованих – 8,86%.

Висновки. Хірургічне лікування дітей з метастатичним ураженням легень є виправданим та підвищує загальну виживаність хворих.

Ключові слова: злоякісні новоутворення, діти, метастази в легені, хірургічне лікування.

Література

1. Макаров АВ, Гетьман ВГ, Линчевський ОВ. (2012). Возможности использования методики «сварки живых тканей» в торакальной хирургии. Сб. тезисов докладов 30.11.2012. Институт электросварки им. Е.О. Патона НАН Украины. Київ: 23–24.

2. Пальцев МА, Аничков НМ (2001). Патологическая анатомия. Т.2 Москва:736.

3. Патон БЕ. (2004). Электрическая сварка мягких тканей в хирургии Автоматическая сварка.9: 7–11.

4. Пикин ОВ. (2004). Метастатические опухоли лёгких: современные подходы к хирургическому лечению. Российский онкологический журнал. 1: 49–52.

5. Pastorino U. (2002). History of the surgical management of pulmonary metastases and development of the international registry. Semin ThoracCardiovasc Surg. 14: 18–28. https://doi.org/10.1053/stcs.2002.32881; PMid:11977013

6. Sternberg DI, Sonett JR. (2007). Surgical therapy of lung metastases. Semin Oncol. 34: 186–196. https://doi.org/10.1053/j.seminoncol.2007.03.004; PMid:17560980

Стаття надійшла до редакції 26.07.2018 г.; прийнята до друку 22.10.2018 р.