• Хірургічне лікування неускладненого гастрошизису

Хірургічне лікування неускладненого гастрошизису

PAEDIATRIC SURGERY.UKRAINE.2018.2(59):25-31; DOI 10.15574/PS.2018.59.25

Слєпов О. К., Мигур М. Ю., Сорока В. П., Пономаренко О. П.
ДУ «Інститут педіатрії, акушерства та гінекології НАМН України», м. Київ
Дотепер залишаються невирішеними питання щодо оптимального способу хірургічного лікування неускладнених форм (НУФ) гастрошизису (ГШ).
Мета: дослідити частоту, ефективність хірургічного лікування при застосуванні різних видів оперативних втручань, а також перебіг післяопераційного періоду при НУФ ГШ.
Матеріали і методи. Проведено проспективне дослідження 54 новонароджених дітей з ГШ, які були оперовані за методом «хірургії перших хвилин», у період з 2006 р. по 2017 р. Усіх пацієнтів з ГШ було розподілено на дві групи. До І групи увійшли діти з НУФ ГШ (n=41), до ІІ зараховано новонароджених, у яких діагностовано асоційований ускладнений ГШ (n=13).
Результати. Із 54 новонароджених з ГШ, 41 (75,9%) дитина мала НУФ ГШ. У дітей з НУФ ГШ було виявлено достовірно меншу частоту післяопераційних хірургічних ускладнень, сепсису, часу до досягнення повного ентерального харчування та госпіталізації (Р<0,05). У цих дітей при проведенні пластики дефекту передньої черевної стінки (ПЧС) достовірно рідше застосовувались заплати (р=0,03). Пластика ПЧС місцевими тканинами з первинним формуванням мінімальної вентральної грижі призводить до зменшення частоти розвитку абдомінального компартмент-синдрому.
Висновки. Неускладнені форми ГШ зустрічаються у 75,9% новонароджених з цією вадою. Пластика дефекту ПЧС місцевими тканинами з первинним формуванням мінімальної вентральної грижі у дітей з НУФ ГШ є оптимальним способом хірургічного лікування цієї вади розвитку за відсутності та помірній вісцеро-абдомінальній диспропорції (ВАД). При виразній ВАД доцільно проводити етапну комбіновану пластику ПЧС.
Ключові слова: гастрошизис, неускладнені форми, вісцеро-абдомінальна диспропорція, абдомінальний компартмент-синдром, хірургічне лікування.

Література

1. Слєпов ОК, Грасюкова НІ, Весельський ВЛ. (2014). Результати «хірургії перших хвилин» при лікуванні гастрошизису. Перинатологія та педіатрія. 4: 18-23. doi10.15574/PP.2014.60.18

2. Слєпов ОК. (2012). Пат. 77788 Україна, МПК A61B 17/00. Спосіб пластики пупкового кільця при гастрошизисі у новонароджених. Заявник та власник патенту ДУ «ІПАГ НАМН України». – №201210316. Заявл. 31.08.2012. Опубл. 25.02.2013, Бюл. № 4.

3. Banieghbal B, Gouws M, Davies MR. (2006, Apr). Respiratory pressure monitoring as an indirect method of intra-abdominal pressure measurement in gastroschisis closure. Eur J Pediatr Surg. 16(2): 79-83. https://doi.org/10.1055/s-2006-924051; PMid:16685611

4. Bergholz R, Boettcher M, Reinshagen K, Wenke K. (2014, Oct). Complex gastroschisis is a different entity to simple gastroschisis affecting morbidity and mortality-a systematic review and metaanalysis. J Pediatr Surg. 49(10): 1527-32. https://doi.org/10.1016/j.jpedsurg.2014.08.001; PMid:25280661

5. Bonna Benjamin, Golder N. Wilson (2014). Anomalies associated with gastroschisis and omphalocele: Analysis of 2825 cases from the Texas Birth Defects Registry. Journal of Pediatric Surgery. 49; Is 4: 514-519.

6. Bruzoni M, Jaramillo JD, Dunlap JL at al. (2017, Jun). Sutureless vs Sutured Gastroschisis Closure: A Prospective Randomized Controlled Trial. J Am Coll Surg. 224(6): 1091-1096. https://doi.org/10.1016/j.jamcollsurg.2017.02.014; PMid:28279777

7. Dalton BG, Gonzalez KW, Reddy SR, Hendrickson RJ, Iqbal CW. (2017, Jul). Improved outcomes for inborn babies with uncomplicated gastroschisis. J Pediatr Surg. 52(7): 1132-1134. https://doi.org/10.1016/j.jpedsurg.2016.12.003; PMid:28017414

8. Dingemann C, Dietrich J, Zeidler J et al. (2017, Feb 24). Surgical Management of Congenital Abdominal Wall Defects in Germany: A Population-Based Study and Comparison with Literature Reports. Eur J Pediatr Surg. PMid:19708012

9. Dore Reyes M, Triana Junco P, Barrena Delfa S, Encinas JL et al. (2016, Apr 10). Primary versus secondary closure: ventilatory and nutritional differences in patients with gastrosquisis. Cir Pediatr. 29(2): 49-53. PMid:28139102

10. Erdoğan D, Azılı MN, Cavuşoğlu YH, Tuncer IS, Karaman I, Karaman A, Ozguner IF. (2012, Sep). 11-year experience with gastroschisis: factors affecting mortality and morbidity. Iran J Pediatr. 22(3): 339-43. PMid:23399980 PMCid:PMC3564089

11. Hass HJ, Krause H, Herrmann K, Gerloff C, Meyer F. (2009, Dec). Colon triplication associated with ileum atresia in laparoschisis. Zentralbl Chir. 134(6): 550-2.

12. Kunz SN, Tieder JS, Whitlock K, Jackson JC, Avansino JR. (2013, Apr). Primary fascial closure versus staged closure with silo in patients with gastroschisis: a meta-analysis. J Pediatr Surg. 48(4): 845-57. https://doi.org/10.1016/j.jpedsurg.2013.01.020; PMid:23583145 PMCid:PMC4103994

13. Landisch RM, Massoumi RL, Christensen M, Wagner AJ. (2017, Jul). Infectious outcomes of gastroschisis patients with intraoperative hypothermia. J Surg Res. 215: 93-97. https://doi.org/10.1016/j.jss.2017.03.053; PMid:28688668

14. Molik KA, Gingalewski CA, West KW, Rescorla FJ, Scherer LR, Engum SA, et al. (2001). Gastroschisis: a plea for risk categorization. J Pediatr Surg. 36: 51-5. https://doi.org/10.1053/jpsu.2001.20004; PMid:11150437

15. Ogunyemi D. (2001). Gastroschisis Complicated by Midgut Atresia, Absorption of Bowel, and Closure of the Abdominal Wall Defect. Fetal Diagn Ther. 16: 227-230. https://doi.org/10.1159/000053915; PMid:11399884

16. Puligandla PS, Baird R, Skarsgard ED et al. (2017, May). Outcome prediction in gastroschisis – The gastroschisis prognostic score (GPS) revisited. J Pediatr Surg. 52(5): 718-721. https://doi.org/10.1016/j.jpedsurg.2017.01.017; PMid:28162766

17. Santos Schmidt AF, Goncalves A, Bustorff-Silva JM et al. (2012, Aug). Monitoring intravesical pressure during gastroschisis closure. Does it help to decide between delayed primary or staged closure? J Matern Fetal Neonatal Med. 25(8): 1438-41. https://doi.org/10.3109/14767058.2011.640366; PMid:22098652

18. Snyder CL, Miller KA, Sharp RJ, Murphy JP, Andrews WA, Holcomb GW 3rd, Gittes GK, Ashcraft KW. (2001, Oct). Management of intestinal atresia in patients with gastroschisis. J Pediatr

Surg. 36(10): 1542-5. https://doi.org/10.1053/jpsu.2001.27040; PMid:11584405

19. Youssef F, Gorgy A, Arbash G, Puligandla PS, Baird RJ. (2016, May). Flap versus fascial closure for gastroschisis: a systematic review and meta-analysis. J Pediatr Surg. 51(5): 718-25. https://doi.org/10.1016/j.jpedsurg.2016.02.010; PMid:26970850