• Хірургічне лікування мультирезистентного туберкульозу легень у дітей
ua До змісту Повний текст статті

Хірургічне лікування мультирезистентного туберкульозу легень у дітей

PAEDIATRIC SURGERY.UKRAINE.2018.4(61):61-65; doi 10.15574/PS.2018.61.61

Опанасенко М. С., Терешкович О. В.
ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології імені Ф.Г. Яновського НАМН України», м. Київ

Мультирезистентний туберкульоз (МРТБ) легень є найбільш актуальною проблемою сучасної фтизіатрії в Україні. Хірургічне лікування дозволяє підвищити результати лікування дітей, хворих на МРТБ.

Мета: ознайомити широке коло лікарів з досвідом хірургічного лікування дітей та підлітків, хворих на МРТБ.

Матеріали і методи. У період з 2008 р. по 2018 р. проведено хірургічне лікування МРТБ легень у 24 дітей.

Результати. Загальна ефективність оперативного лікування в строках спостереження до 10-ти років склала 95,8%. Припинення бактеріовиділення, покращання клінічного стану, закриття порожнин розпаду і позитивна рентгенологічна динаміка спостерігалася у 23 (93,5%) хворих. Післяопераційні ускладнення розвинулися у 4 (16,7%) хворих і були ліквідовані консервативно. Рецидив МРТБ у післяопераційному періоді відмічений у 1 (4,2%) пацієнта.

Висновки. Комплексне хірургічне лікування дозволяє покращити результати лікування дітей, хворих на МРТБ легень.

Ключові слова: мультирезистентний туберкульоз, хірургічне лікування, діти.

Література

1. Bai L, Hong Z, Gong C et al. (2013). Surgical treatment efficacy in 172 cases of tuberculosis-destroyed lungs. Eur J Cardiothorac Surg. PMid:22573718

2. D’Ambrosio L, Centis R, Tiberi S et al. (2017, Jul). Delamanid and bedaquiline to treat multidrug-resistant and extensively drugresistant tuberculosis in children: a systematic review. J Thorac Dis. 9(7): 2093–2101. https://doi.org/10.21037/jtd.2017.06.16; PMid:28840010 PMCid:PMC5542985

3. Dewan RK, Pezzella AT. (2016, Oct). Surgical aspects of pulmonary tuberculosis: an update. Asian Cardiovasc Thorac Ann. 24 (8):835–846. https://doi.org/10.1177/0218492316661958; PMid:27471312

4. Dheda K, Gumbo T, Maartens G et al. (2017). The epidemiology, pathogenesis, transmission, diagnosis, and management of multidrugresistant, extensively drug-resistant, and incurable tuberculosis. Lancet Respir Med. https://doi.org/10.1016/S2213-2600(17)30079-6

5. Galli L, Lancella L, Garazzino S et al. (2016). Recommendations for treating children with drug-resistant tuberculosis. Italian Pediatric TB Study Group. Pharmacol Res. 105: 176–82. https://doi.org/10.1016/j.phrs.2016.01.020; PMid:26821118

6. Harausz EP, Garcia-Prats AJ, Seddon JA et al. (2017). New and Repurposed Drugs for Pediatric Multidrug-Resistant Tuberculosis. Practice-based Recommendations. Am J Respir Crit Care Med. 195(10): 1300–1310. https://doi.org/10.1164/rccm.201606-1227CI; PMid:27854508

7. Harris RC, Khan MS, Martin LJ et al. (2016). The effect of surgery on the outcome of treatment for multidrug-resistant tuberculosis: a systematic review and meta-analysis. BMC Infect Dis. 16: 262. https://doi.org/10.1186/s12879-016-1585-0; https://doi.org/10.1186/s12879-016-1524-0

8. Klotz LV, Lindner M, Hatz RA. (2015). Pulmonary Tuberculosis — Is Surgery still Necessary? Zentralbl Chir. 1: 36–42.

9. Kumari M, Shah I. (2017). Need for Revision of Guidelines for Management of DR-TB in Children. Indian Pediatr. 54(2): 164–165. PMid:28285302

10. Marfina GY, Vladimirov KB, Avetisian AO et al. (2018). Bilateral cavitary multidrug- or extensively drug-resistant tuberculosis: role of surgery. Eur J Cardiothorac Surg. 53(3): 618–624. https://doi.org/10.1093/ejcts/ezx350; PMid:29040413

11. Ots ON, Agkatsev TV, Perel’man MI. (2009). Surgical treatment for pulmonary tuberculosis with Mycobacterium resistance to drugs. Probl Tuberk Bolezn Legk. (2): 42–9. PMid:19382642

12. Wang L, Xia F, Li F et al. (2018, Mar 1). Pulmonary resection in the treatment of multidrug-resistant tuberculosis: A case series. Eur J Cardiothorac Surg. 53(3): 618–624

Стаття надійшла до редакції 23.07.2018 р., прийнята до друку 25.11.2018 р.