• Hеінвазивна діагностика порушення функції нирок у новонароджених з
До змісту

Hеінвазивна діагностика порушення функції нирок у новонароджених з

PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA.2013.4(56):96–99

 

Hеінвазивна діагностика порушення функції нирок у новонароджених з

 

Лобода А. М., Маркевич В. Е. 
Медичний інститут Сумського державного університету, м. Суми, Україна

 

Мета: вивчити можливості неінвазивного методу діагностики порушення функції нирок у новонароджених з асфіксією — визначення рівня інтерлейкіну-18 (ІЛ-18) у сечі.

 

Пацієнти і методи. Обстежено 100 доношених новонароджених із гестаційним віком 38–41 тиж. і ознаками ушкодження нирок на тлі асфіксії та 20 малюків без асфіксії. Порушення функції нирок діагностувалися за умови підвищення рівня креатиніну крові понад 89 мкмоль/л, сечовини крові понад 8 ммоль/л, показника діурезу до 1 мл/кг/год. Рівень ІЛ_18 у ранковій порції сечі (6.00—10.00) визначався на 1–2, 7–8 і 25–30-ту добу життя методом твердофазового імуноферментного аналізу на апараті «Stat Fax 303 Plus» (США). Статистична обробка даних виконувалася за допомогою програми Statistica 6.1 (StatSoft, США). Оскільки отримані дані не відповідали нормальному закону розподілу, застосовувалися непараметричні методи статистики, а саме двовибірковий критерій Уїлкоксона. Для перевірки зв'язку між перемінними використовувався коефіцієнт рангової кореляції Спірмена. Різниця вважалася достовірною при р<0,05. Для встановлення впливу на показник ІЛ-18 таких факторів, як вік дитини та маса тіла, застосовувався дисперсійний аналіз Фрідмана.

 

Результати. Встановлено, що підвищений вміст ІЛ_18 сечі новонароджених на 1–2_гу добу життя може бути раннім предиктором ниркової дисфункції. Водночас, показник сироваткового креатиніну не може розглядатися як надійний ранній маркер ушкодження нирок. Значний вміст цитокіну в сечі у дітей із тяжкою асфіксією свідчить про суттєве ушкодження епітелію проксимальних ниркових канальців.

 

Висновки. Рівень ІЛ-18 у сечі залежить від ступеня тяжкості асфіксії, віку дитини, але не пов'язаний з масою тіла при народженні та статтю.

 

Ключові слова: асфіксія, нирки, інтерлейкін-18, сеча.

 

Література:

 

1. Куликова НЮ, Чаша ТВ, Можаева АН и др. 2010. Ишемическая нефропатия у новорожденных, клинико-лабораторная характеристика, прогнозирование и ранняя диагностика. Здоровье ребенка. 2(23): 104—107.

2. Клименко ТМ, Тарасова ІВ, Маркевич ВЕ. 2012. Прогнозування розвитку постгіпоксичної кардіоміопатії в новонароджених із перинатальними гіпоксичними ураженнями ЦНС за умов мікроелементозу. Педіатрія, акушерство та гінекологія. 4(452): 7—11.

3. Лындин АА, Длин ВВ, Малиновская ВВ и др. 2011. Клиническое значение определения интерлейкина-8 и интерлейкина-18 в сыворотке крови и моче у больных с нефротическим синдромом. Клин нефрология. 4: 31—36.

4. Лапач СН, Чубенко АВ, Бабич ПН. 2001. Статистические методы в медико-биологических исследованиях с использованием Exel. К, МОРИОН: 408.

5. Чугунова ОЛ, Вербицкий ВИ. 2001. Современные методы лабораторной диагностики нефрологической патологии у новорожденных. Дет болезни. 1: 16—20.

6. Askenazi DJ. Ambalavanan N, Goldstein SL. 2009. Acute kidney injury in critically ill newborns: What do we know? What do we need to learn? Pediatr Nephrol. 24: 265—274. http://dx.doi.org/10.1007/s00467-008-1060-2 ; PMid:19082634 ; PMCid:PMC2755786

7. Devarajan P. 2008. Emerging urinary biomarkers in the diagnosis of acute kidney injury. Expert Opin Med Diagn. 2;4: 387—398. http://dx.doi.org/10.1517/17530059.2.4.387 ; PMid:19079800 ; PMCid:PMC2600533

8. Ferreira Novo AC, Sadeck LR, Okay TS, Leone CR. 2011. Longitudinal study of Cystatin C in healthy term newborns. Clinics. 66;2: 217—220. http://dx.doi.org/10.1590/S1807-59322011000200006 ; PMCid:PMC3061410

9. Shah P, Riphagen S, Beyene J, Perlman M. 2004. Multiorgan dysfunction in infants with post-asphyxial hypoxicischaemic encephalopathy. Arch Dis Child Fetal Neonatal. 89: 152—155. http://dx.doi.org/10.1136/adc.2002.023093 ; PMCid:PMC1756028

10. Hogg RJ, Furth S, Lemley KV et al. 2003. National Kidney Foundation's Kidney Disease Outcomes Quality Initiative clinical practice guidelines for chronic kidney disease in children and adolescents: Evaluation, classification, and stratification. Pediatrics. 111;6: 1416—1421. http://dx.doi.org/10.1542/peds.111.6.1416 ; PMid:12777562

11. Gupta BD, Sharma P, Bagla J et al. 2005. Renal Failure in Asphyxiated Neonates. Indian Pediatrics. 42: 928—934. PMid:16208054

12. Simon J, Amde M, Poggio ED. 2011. Interpreting the estimated glomerular filtration rate in primary care: benefits and pitfalls. Clev Clin J Med. 78;3: 189—195. http://dx.doi.org/10.3949/ccjm.78a.10057 ; PMid:21364164

13. Parikh CR, Abraham E, Ancukiewicz M, Edelstein CL. 2005. Urine IL-18 is an early diagnostic marker for acute kidney injury and predicts mortality in the intensive care unit. J Am Soc Nephrol. 16: 3046—3052. http://dx.doi.org/10.1681/ASN.2005030236 ; PMid:16148039

14. Westhuyzen J, Endre ZH, Reece G et al. 2003. Westhuyzen J. Measurement of tubular enzymuria facilitates early detection of acute renal impairment in the intensive care unit. Nephrol Dial Transplant. 18: 543—551. http://dx.doi.org/10.1093/ndt/18.3.543 ; PMid:12584277