• Характеристика перебігу пубертатного періоду у дівчаток-підлітків Прикарпатського регіону та основні чинники зниження репродуктивного потенціалу
До змісту

Характеристика перебігу пубертатного періоду у дівчаток-підлітків Прикарпатського регіону та основні чинники зниження репродуктивного потенціалу

HEALTH OF WOMAN. 2017.6(122):93–96; doi 10.15574/HW.2017.122.93

Дзьомбак В. Б., Макарчук О.М.
Івано-Франківський національний медичний інститут

Репродуктивні можливості суттєво залежать від того, як перебігав період пубертатного розвитку майбутньої жінки, а також так званого внутрішньоутробного дитинства.

Мета дослідження: встановлення особливостей розвитку дівчинки у пубертатний період, оцінювання причин порушення становлення менструальної функції та виділення основних чинників зниження репродуктивного потенціалу.

Матеріали та методи. Проведено медико-соціальний аудит шляхом інтерв’ю, анкетування та вивчення медичної документації (клінічні симптоми екстрагенітальної патології, тривалість захворювання, стан менструальної функції, спадковість, спосіб життя та шкідливі звички) 264 дівчаток для оцінювання імовірних чинників розвитку порушення становлення менструальної функції та розладів оваріально-менструального циклу.

Результати. Період «внутрішньоутробного дитинства» перебігав в умовах ускладненого гестаційного періоду: загроза переривання вагітності, прееклампсія різного ступеня тяжкості, перинатальні інфекції, передчасні пологи, гіпотрофія плода, шкідливі звички батьків, дистрес плода у пологах. Більше двох третин дівчат мають хронічні захворювання внутрішніх органів, у 24,2% – виявлена коморбідність гінекологічної патології та екстрагенітальних захворювань. У структурі гінекологічних захворювань переважають порушення менструального циклу за типом альгодисменореї, передменструального синдрому та ювенільних маткових кровотеч. У сексуально активних підлітків запальні процеси статевих органів виявлено у 46,2% випадків, що, без сумніву, збільшує частку дівчат абсолютного або відносного ризику розвитку безплідності. Дисгормональні захворювання грудної залози відзначено у 16,7%, за наявності гінекологічної патології – у два рази частіше, а при порушенні становлення та розладах менструальної функції – у 53,4%. Порівняльний аналіз продемонстрував найбільш виражений негативний вплив на стан репродуктивного потенціалу та оваріального резерву оперативних втручань на яєчниках та спадкової схильності щодо порушень репродуктивної функції (OR=19,3; 95%: 3,1–92,6).

Заключення. Отримані результати дають можливість класифікувати фактори ризику зниження репродуктивного потенціалу для дівчаток-підлітків та дівчат, що дозволяє оптимізувати формування груп ризику, прогнозувати та моніторувати зниження оваріального резерву та розробляти профілактичні заходи для покращення репродуктивного потенціалу. Найбільш значущими факторами, що знижують репродуктивний потенціал у дівчат, у період «внутрішньоутробного дитинства» були ускладнений перебіг вагітності (тяжкі гестози, ускладнені пологи) та перинатальні інфекції у матері, особливо перенесені на ранніх термінах, а у підлітковий період – оперативні втручання на яєчниках, дитячі інфекційні захворювання, гіпотиреоз та шкідливі звички (куріння).

Ключові слова: пубертатний період, провідні чинники порушення менструальної функції, репродуктивний потенціал.

Литература

1. Андреева В.О. Состояние овариального резерва у девочек-подростков с аутоиммунным оофоритом / В.О. Андреева, И.А. Герасимова, А.А. Машталова // Репродуктивное здоровье детей и подростков. – 2013. – № 1. – С. 35–43.

2. Аронскинд А.В. Сравнительные результаты катамнестического наблюдения детей, перенесших критические состояния неонатального периода / А.В. Аронскинд, О.П. Ковтун, О.Т. Кабдрахманова и др. // Педиатрия. – 2010. – Т. 89, № 5. – С. 47–50.

3. Бурлакина H.A. Влияние соматической патологии на некоторые параметры физического развития девочек в возрасте 10–14 лет / H.A. Бурлакина, Е.В. Уварова // Репродуктивное здоровье детей и подростков. – 2009. – № 4. – С. 78–84.

4. Паращук Ю.С. Негормональное лечение девочек-подростков с патологией пубертатного периода в комплексе этапной реабилитации / Ю.С. Паращук, И.А. Тучкина// Експериментальна і клінічна медицина. – 2005. – № 2. – С. 144–147.

5. Радзинский В.Е. Девушки-подростки: современные тенденции формирования репродуктивного потенциала (обзор литературы) / В.Е. Радзинский, М.Б. Хамошина, М.Г. Лебедева // Сиб. мед. журн. – 2010. – Т. 25, № 4–2. – С. 9–14.

6. Цисар Ю.В. Вплив патології щитоподібної залози на менструальну функцію у дівчат пубертатного віку // Ю.В. Цисар, О.А. Андрієць / Буковинський медичний вісник. – 2011. – Т. 15, № 2 (58). – С. 130–132.

7. Яковлєва Е.Б. Сучасні погляди на проблему пубертатного періоду / Е.Б. Яковлєва, М.Ю. Сергієнко, Н.В. Касьянова, О.В. Лоскутова // Новости медицины и фармации. Акушерство, гинекология, репродуктология. – 2011. – № 369. – С. 3–4.

8. Agarwal A. Antral follicle count in normal (fertility-proven) and infertile Indian women / A. Agarwal, A. Verma, S. Agarwal // Indian J. Radiol. Imaging. – 2014. – Vol. 24, № 3. – Р. 297–302. https://doi.org/10.4103/0971-3026.137061; PMid:25114395 PMCid:PMC4126147