• Характеристика імунологічних змін на різних етапах розвитку ювенільного ревматоїдного та реактивного артритів у дітей 
ua До змісту

Характеристика імунологічних змін на різних етапах розвитку ювенільного ревматоїдного та реактивного артритів у дітей 

PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA.2014.2(58):64-67; doi 10.15574/PP.2014.58.64

 

Характеристика імунологічних змін на різних етапах розвитку ювенільного ревматоїдного та реактивного артритів у дітей 
 

Лебець І. С., Панько Н. О., Неліна І. М.

ДУ «Інститут охорони здоров'я дітей та підлітків НАМН України», м. Харків, Україна 
 

Мета — уточнити характер, значущість і відмінності у спрямованості імунологічних порушень при найбільш схожих за клінічними проявами захворюваннях суглобів, передусім на початкових етапах їхнього розвитку. 
 

Пацієнти та методи. У клініці Інституту охорони здоров'я дітей та підлітків НАМН України знаходилося 128 осіб віком 2–18 років із клінічними та сонографічними ознаками артриту. Імунологічні дослідження включали вивчення показників клітинного, гуморального, моноцитарно-фагоцитарної ланок імунітету, вмісту цитокінів (Іл-1, Іл-6, ФНП-). У клітинній ланці імунітету визначали субпопуляції лімфоцитів (СD3, СD4, СD8, СD22) методом мембранної імунофлюоресценції з моноклональними антитілами, Т-активні лімфоцити — методом розеткоутворення за Felsburg Р.J. et al., 1976. У гуморальній ланці імунітету рівень сироваткових імуноглобулінів класів А, М, G визначали спектрофотометричним методом, концентрацію

циркулюючих імунних комплексів — скринінг-тестом, вміст комплементу — методом Chudomels у модифікації Кондрашової Н.І., 1974. Моноцитарнофагоцитарну ланку імунітету оцінювали з урахуванням фагоцитарної та метаболічної активності лейкоцитів крові за допомогою визначення фагоцитарного числа, фагоцитарної активності нейтрофілів, спонтанного та індукованого НСТ-тесту. Вміст інтерлейкінів (ІЛ-1, ІЛ-6, ФНП-) вивчали методом твердофазного імуноферментного аналізу. Частоту відхилень імунологічних показників визначали з урахуванням віку та статі дитини. 
 

Результати та висновки. Ювенільний ревматоїдний артрит із перших місяців характеризувався зниженням активності Т-лімфоцитів, дисбалансом у процесах фагоцитозу, його неповноцінністю, зокрема, на тлі підвищеної готовності й реактивності — зниженням його активності. Притаманною ознакою такого артриту було стійке підвищення Іл-6 з моменту дебюту хвороби і на етапах його подальшої еволюції. При реактивному артриті зміни з боку клітинної ланки імунітету проявлялися переважно зниженням показників CD8 незалежно від тривалості захворювання. Функція фагоцитуючих клітин змінювалася подібно ювенільному ревматоїдному артриту, а гуморальні зсуви характеризувалися підвищенням IgM і IgG, передусім на початкових етапах розвитку хвороби. З боку прозапальних цитокінів, як і при ювенільному ревматоїдному артриті, збільшувалися рівні Іл-6, але тільки в дебюті патологічного процесу і в умовах його найбільшої активності. 
 

Ключові слова: ювенільний ревматоїдний артрит, реактивний артрит, імунологічні порушення, діти. 
 

Література: 
1. Kabelitz D, Schreiber S. 2009Autoimmunity. Physiological control mechanisms and pathways to autoimmune diseases. Internist 50(3): 267—275.

2. Chyjevskaya ID, Belyaeva LM, Hrustalyova ЕК, Кolupaeva ЕА at al. 2012. Cliniko-immunologicheskye i metabolycheskye osobennosty yuvenyl'nogo revmatoidnogo artryta i yuvenil'noy sklerodermyi u detey. Sbornyk dokladov V Vserossiyskoy nauchno-praktycheskoy konferentcyi «Infectcyonnye aspekti somatycheskoy patalogyi u detey», c. Moscow 105—109.

3. Nasonov ЕL, Karataev DЕ, Balabanova RМ. 2008. Revmatoidniy artryt. In book Revmatology. Natcyonal'noe rukovodstvo pod red. Nasonova ЕL, Nasonovoy VА. М, GEOTAR—Medya: 290—331.

4. Brennan FM, McInnes IB. 2008. Evidence that cytokines play a role in rheumatoid arthritis. J Clin Invest 118: 3537—45.

5. Dudnik VМ, Vijga YuV, Gumynska VS, Vynnychuk VV, Marchuk ОІ. 2012. Cliniko-laboratorna harakterystyka yuvenyl'nogo revmatoydnogo artritu. Sovremennaya pedyatriya 1(41): 90—92.

6. Antonova АА. 2007. Dyagnostycheskoe i prognostycheskoe znachenye opredeleniya nekotorih tcitokinov pry reaktyvnih artrytah u detey doshkol'nogo vozrasta. Dis. kand. med. nauk. Astrahan': 126.

7. Shlyahova NV. 2011. Vozrastnie osobennosty immunolodycheskyh pokazateley detey i podrostkov. Sovremennaya pedyatriya 4(38): 122—124.