• Характеристика даних інструментальних методів дослідження та особливості функціональної здатності гепатоцитів у жінок з фіброміомою матки на тлі ожиріння 
До змісту

Характеристика даних інструментальних методів дослідження та особливості функціональної здатності гепатоцитів у жінок з фіброміомою матки на тлі ожиріння 

HEALTH OF WOMAN. 2015.6(102):133–135 
 

Характеристика даних інструментальних методів дослідження та особливості функціональної здатності гепатоцитів у жінок з фіброміомою матки на тлі ожиріння 
 

Мослем Абдулрахман Абдулбасет, Дрінь Т. М., Макарчук О. М., Кантимир С.

Івано-Франківський національний медичний університет 
 

Результати сучасних статистичних досліджень свідчать про стабільний ріст числа жінок з гіперпластичними процесами матки. Гіперпластичні процеси матки відносяться до найбільш поширених захворювань жіночих статевих органів. У числі факторів ризику їхнього виникнення поряд зі спадковістю провідну роль відіграють як фактори зовнішнього середовища, так і порушення метаболічного гомеостазу організму. Суттєвим фактором ризику є ожиріння, особливо в тих випадках, коли воно поєднується з цукровим діабетом та артеріальною гіпертензією. Для виконання поставленого завдання були використані сучасні методи, а саме: окремі інструментальні обстеження (УЗД) та реовазогепатограма, а також проведений клініко-параклінічний аналіз історій хвороб гінекологічного відділення обласного перинатального центру 50 жінок з фіброміомою матки у віці від 35 до 45 років. Отримані результати свідчать, що у жінок з фіброміомою матки на тлі ожиріння відзначено суттєві порушення функції гепатобіліарної системи, які тісно пов’язані з тяжкістю дисгормональних порушень, причому глибоке ураження гепатоцитів може бути незворотним, що вимагає патогенетичної корекції шляхом включення препаратів з гепатопротекторним та антиоксидантним впливом. 
 

Ключові слова: фіброміома матки, захворювання гепатобіліарної системи, реовазогепатограма. 
 

Література: 
1. Косей НВ. 2010. Оптимизация органосохраняющего лечения лейомиомы матки с применением левоноргестел-выделяющей системы. Дайджест професійної медичної інформації «Зростай малюк» 25:20–26.

2. Татарчук ТФ, Шевчук ТВ. 2006. Функциональные заболевания печени в практике гинеколога. Здоровье женщины 3(27):250–260.

3. Питько ВА, Гузь ИА, Демиденко АД, Весич ТЛ и др. 2009. Функция эндотелия у больных с фибромиомой матки. Експериментальна і клінічна медицина. 2:132–134.

4. Литвинова НА, Задонская ЮН, Демура ТА и др. 2009. Пролиферативная активность эндометрия у пациенток с миомой матки, перенесших эмболизацию маточных артерий. Акушерство и гинекология 4:41–44.