• Характеристика цитокінового профілю дітей раннього віку з харчовою гіперчутливістю

Характеристика цитокінового профілю дітей раннього віку з харчовою гіперчутливістю

SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2017.5(85):117-120; doi 10.15574/SP.2017.85.117

Шадрін О. Г., Гайдучик Г. А., Місник В. П., Дюкарева С. В., Ковальчук А. А., Басараба Н. М., Радушинська Т. Ю.
ДУ «Інститут педіатрії, акушерства та гінекології НАМН України», м. Київ

Харчова гіперчутливість (ХГ) має різні патогенетичні механізми розвитку, які характеризуються відповідними змінами складу прозапальних та протизапальних цитокінів.
Мета: визначення особливостей цитокінового профілю (IL-5, ФНП-α) у дітей раннього віку з ХГ.
Пацієнти і методи. Обстежено 60 дітей віком від 1,5 місяця до 3-х років з гастроінтестинальними проявами ХГ, яким проводилось визначення рівнів загального IgE та алергенспецифічних IgE до харчових алергенів, еозинофільного катіонного протеїну, IL-5 та ФНП-α у сироватці крові методом імуноферментного аналізу.
Результати. У дітей раннього віку з харчовою алергією виявлена сенсибілізація до харчових алергенів (у 70,0% до білків коров'ячого молока) та зміна складу прозапальних цитокінів сироватки крові — достовірне підвищення концентрації цитокінів IL-5 (5,4±0,82 нг/мл) та ФНП-α (25,8±4,2 нг/мл) у сироватці крові, що вказує на активність алергічного запалення та корелює з високим рівнем еозинофільного катіонного протеїну при нормальних значеннях загального IgE. Лактазна недостатність характеризується підвищенням рівня ФНП-α (4,03±0,8 нг/мл) при нормальних показниках IL!5 (1,56±0,5 нг/мл), загального IgE та еозинофільного катіонного протеїну.
Висновки. Зміни складу прозапальних цитокінів сироватки крові дітей раннього віку з харчовою алергією відображають активність алергічного запалення, а у дітей з лактазою недостатністю можуть бути пов'язані з участю у патогенезі клітинно-опосередкованих запальних процесів.
Ключові слова: діти раннього віку, харчова гіперчутливість, цитокіни.

Література

1. Абатуров А.Е. Клиническое значение избыточного содержания лактозы в диете / А.Е. Абатуров, А.А. Никулина // Здоровье ребенка. — 2016. — №2(70). — С.150—157.

2. Абатуров А.Е. Роль лактазной недостаточности у детей / А.Е. Абатуров, А.А. Никулина, Л.Л. Петренко // Международный журн. педиатрии, акушерства и гинекологии. — 2015. — №2 (7). — С. 51—62.

3. Волосовець О.П. Спектр сенсибілізації у дітей раннього віку з IgE-залежним механізмом захворювань в умовах великого промислового регіону / О.П. Волосовець, С.В. Врублевська // Здоровье ребенка. — 2015. — №1 (60). — С.81—86.

4. Колхир П.В. Доказательная аллергология$иммунология / П.В. Колхир. — Москва: Практическая медицина, 2010. — 528 с.

5. Мачарадзе Д.Ш. Клинические особенности пищевоий аллергии у детеий / Д.Ш. Мачарадзе // Педиатрия. — 2013. — Т.92, №3. — С. 110—116.

6. Оптимізація лікування гастроінтестинальної харчової алергії в дітей раннього віку / О.Г. Шадрін, Г.А. Гайдучик, А.А. Ковальчук [та ін.] // Перинатология и педиатрия. — 2015. — №3(63). — С. 84—88.

7. Основні положення настанов з ведення хворих з алергією до коров'ячого молока / Т.Р. Уманець, О.Г. Шадрін, [та ін.] // Современная педиатрия. — 2015. — №3(67). — С. 20—28.

8. Охотнікова О.М. Гастроінтестинальна харчова алергія у дітей / О.М. Охотнікова // Клінічна імунологія, алергологія, інфектологія: збірник клінічних рекомендацій. — 2013. — №2. — С.5—15.

9. Хаитов Р.М. Руководство по клинической иммунологии: диагностика заболеваний иммунной системы: руководство для врачей / Р.М. Хаитов, Б.В. Пинегин, А.А. Ярилин. — Москва: ГЭОТАР—Медиа, 2009. — 352 с.

10. ICON. Food Allergy / A. Burks, M. Tang, S. Sicherer [et al.] // J. Allergy Clin. Immunol. — 2012. — Vol. 129. — P. 906—920.

11. Lactose inhibits regulatory T-cell-mediated suppression of effector T-cell interferon- γ and IL-17 production / M. Paasela, K.-L. Kolho, O. Vaarala [et al.] // Br. J. Nutr. — 2014. — Vol.112 (11). — P. 1819—1825.

12. Manifestations of gastrointestinal food allergies presenting to a single tertiary pediatric gastroenterology uni / Meyer R., Flemming C., Michaelis L. [et al.] // J. Pediatr. Gastroenterol. Nutr. — 2012 (in press).

13. Nowak-Wegrzyn A. Food protein-induced enterocolitis syndrome and allergic proctocoliti / A. Nowak-Wegrzyn // Allergy Asthma Proc. — 2015. — Vol.36(3). — P.172—84.