• Гострий інсульт у жінок: особливості діагностики порушень вуглеводного обміну

Гострий інсульт у жінок: особливості діагностики порушень вуглеводного обміну

HEALTH OF WOMAN. 2017.10(126):63–66; doi 10.15574/HW.2017.126.63

Галушко О. А.
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ

Стаття присвячена проблемі діагностики порушень вуглеводного обміну у жінок з гострим інсультом (ГІ). Установлено, що у більшості хворих (65,6%) із ГІ спостерігаються порушення вуглеводного обміну, які у жінок діагностували дещо частіше (69,01%; p>0,05). Рутинне визначення глікемії натще є недостатнім для виявлення таких порушень. Рівень глікозильованого гемоглобіну не дає повної картини щодо наявності захворювання, але корисний для оцінювання ступеня компенсації цукрового діабету (ЦД). Проведення орального глюкозотолерантного тесту дозволяє підвищити якість діагностики і оптимізувати тактику лікування інсульту. Завдяки проведенню цього тесту було виявлено 16 нових випадків ЦД (серед яких було 8 жінок) та 28 хворих (серед них – 15 жінок) з іншими порушеннями вуглеводного обміну.
Ключові слова: гострий інсульт, цукровий діабет, гіперглікемія, оральний глюкозотолерантний тест.

Література

1. Сучасні принципи діагностики та лікування хворих із гострим ішемічним інсультом та ТІА (Адаптована клінічна настанова). – К.: Видавець Д.В. Гуляєв, 2012. – 144 с.

2. Gaede P, Lund-Andersen H, Parving HH, Pedersen O. Effect of a multifactorial intervention on mortality in type 2 diabetes. N Engl J Med. 2008 Feb 7;358(6):580-91. https://doi.org/10.1056/NEJMoa0706245. PubMed PMID: 18256393.

3. Burchfiel CM, Curb JD, Rodriguez BL, Abbott RD, Chiu D, Yano K. Glucose intolerance and 22-year stroke incidence. The Honolulu Heart Program. Stroke. 1994 May;25(5):951-7. https://doi.org/10.1161/01.STR.25.5.951; PMid:8165689.

4. Лукашевич П.Ю., Орленко В.Л., Тронько М.Д. Сучасні підходи до забезпечення цукрознижувальною терапією хворих на цукровий діабет // Ендокринологія. – 2017. – Т. 22, № 1. – С. 45–50.

5. Котов С.В., Калинин А.П., Рудакова И.Г. Диабетическая нейропатия. – М.: ООО «Изд-во «Медицинское информационное агентство», 2011. – 440 с.

6. Goldstein LB, Adams R, Alberts MJ, et al. Primary prevention of ischemic stroke: a guideline from the American Heart Association/American Stroke Association Stroke Council. Circulation. 2006 Jun 20; 113(24):e873–923.

7. Triches C, Schaan BD, Gross JL, Azevedo MJ. Macrovascular diabetic complications: clinical characteristics, diagnosis and management]. Arq Bras Endocrinol Metabol. 2009 Aug;53(6):698–708. https://doi.org/10.1590/S0004-27302009000600002; PMid:19893911

8. Appelros P, Stegmayr B, Terйnt A. Sex differences in stroke epidemiology: a systematic review. Stroke. 2009 Apr;40(4):1082–90. https://doi.org/10.1161/STROKEAHA.108.540781; PMid:19211488

9. Парфенов В.А., Хасанова Д.Р. Ишемический инсульт. – М.: ООО «Издательство «Медицинское информационное агентство», 2002. – 288 с.

10. Галушко О.А. Сучасні аспекти лікування ішемічного інсульту у хворих на цукровий діабет // Медицина неотложных состояний. – 2015. – №5(68). – С.92-96.