• Гострий ідіопатичний панкреатит у дітей (спостереження з практики)
ua До змісту

Гострий ідіопатичний панкреатит у дітей (спостереження з практики)

SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2014.6(62):121-125;doi 10.15574/SP.2014.62.121

Гострий ідіопатичний панкреатит у дітей (спостереження з практики)

Маврутенков В. В. 
ДУ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»

Мета: покращити клінічну діагностику та менеджмент уражень підшлункової залози у педіатричній практиці.

Пацієнти і методи. Описано випадки гострого ідіопатичного панкреатиту у дітей віком 4, 8, 11 і 12 років. У клініці захворювання в усіх випадках був нападоподібний абдомінальний біль, нудота та/або блювання, млявість; лихоманки не було. У всіх випадках були біохімічні (рівень ліпази та/або амілази у крові >3N) і сонографічні (набряк органу) ознаки запалення підшлункової залози, що відповідають критеріям гострого панкреатиту.

Результати. Захворювання закінчилося одужанням протягом тижня. Застосовувалися мінімальна кількість препаратів і раціональне ентеральне харчування без тривалої «голодної» паузи.

Висновки. На підставі аналізу літератури та власних спостережень надані практичні рекомендації з діагностики і ведення гострого ідіопатичного панкреатиту у дітей.

Ключові слова: гострий ідіопатичний панкреатит, діти, клініка, діагностика, лікування.

Література: 
1. Барановский АЮ, Назаренко ЛИ, Райхельсон КЛ. 2006. Лечебное питание при инфекционных заболеваниях. Учеб-метод пособ. СПб, Диалект: 112.

2. Гасилина ТВ, Бельмер СВ. 2009. Панкреатиты у детей. Лечащий врач. 1: 22—26. http://www.lvrach.ru/2009/01/5897322.

3. Гудзенко ЖП. 1980. Панкреатиты у детей. М, Медицина: 240.

4. Оберхельман Р, Сантибанес С. 2006. Лямблиоз. Инфекционные болезни у детей. Под ред. Д. Мари. Пер. с англ. М, Практика. 89: 798—801.

5. Омэн КС, Козиол-МакЛэй. 2011. Секреты неотложной медицины. Пер. с англ. М, БИНОМ: 568.

6. Багненко СФ, Толстой АД, ВФ и др. Острый панкреатит. Протоколы диагностики и лечения. СПб. 2004: 8.

7. Парсонз ПЭ, Винер-Крониш ДжП 2006. Секреты неотложной помощи. Пер. с англ. под ред. А. Н. Максудовой. М, МЕДпресс-информ: 640.

8. Селбст СМ, Кронэн К. 2006. Секреты неотложной педиатрии. Пер. с англ. Под ред. НП Шабалова. М, МЕДпресс-информ: 480.

9. Справочник по гастроентерологии и гепатологии. Под ред. ВТ Ивашкина, ИВ Маева, АС Трухманова. Пер. с англ. С Блум, Дж Вебстер. М, ГОЭТАР-Медиа. 2010: 592.

10. Троицкій ИВ. 1887. О болезняхъ детскаго возраста (курсъ лекцій). Выпускъ ІІ. Болезни органовъ пищеварения. К, тип. С.В. Кульженко: 159.

11. Фармакологический справочник. Под ред. Л Ланса, Ч Лейси, М Голдмана. Пер. с англ. М, Практика. 2000: 728.

12. Хиггинс К. 2010. Расшифровка клинических лабораторных анализов. Пер. с англ. Под ред. ВЛ Эммануэля. 4-е изд. М, БИНОМ: 456.

13. Ван Вэй III ЧВ, Айертон-Джонс К. 2009. Секреты питания. Пер. с англ. М, Бином; СПб, Диалект: 320.

14. Чернишова ЛІ, Самарін ДВ, Крамарєв СО. 2007. Гострі кишкові інфекції у дітей. Навч посібн. К, Червона Рута-Турс: 164.

15. Srinath AI, Lowe ME. 2013. Pediatric Pancreatitis. Pediatrics in Review. 34;2: 79—90. http://pedsinreview.aappublications.org/content/34/2/79.full.

16. Blaser MJ. 1995. Helicobacter pylori and related organisms. Principles and Practice of Infectious Diseases. Ed. by GL Mandell, JE Bennett, R Dolin. 4thed. New York, Churchill Livingstone. 2: 1956—1964.

17. Velasco-Benitez CA. 2011. Pancreatitis in children. Rev Colombianas de Gastroenterologia, Endoscopia digestiva, Coloproctologia y Hepatologia. 26(1): 48—53.

18. Morinville VD, Husain SZ, Bai H et al. 2012. Definitions of pediatric pancreatitis and survey of current clinical practices: report from INSPPIRE (international study group of pediatric pancreatitis: in search for a cure). J Pediatr gastroenterol nutr. 55(3): 261—265. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3626452/http://dx.doi.org/10.1097/MPG.0b013e31824f1516; PMid:22357117 PMCid:PMC3626452

19. Bai HX, Lowe ME, Husain SZ. 2011. What Have We Learned About Acute Pancreatitis in Children? J pediatr gastroenterol nutr. 52(3): 262—270.

20. Strassman I. 2004. Педиатрическое обследование. Секреты клинической диагностики / С. Манджони : пер. с англ. — М. : БИНОМ, — 608 с.

21. Lautz TB, Chin AC, Radhakrishnan J. 2011. Acute pancreatitis in children: spectrum of disease and predictors of severity. J of Pediatric Surgery. 46: 1144—1149.

22. Lowe ME. 2011. Marked increase in pediatric acute pancreatitis. Pitt Digest. Pittsburgh: 2.

23. Mekitarian FE, Carvalho WB, Silva FD. 2012. Acute pancreatitis in pediatrics: a systematic review of the literature. J Pediatr (Rio J). 88(2): 101—14. http://www.scielo.br/pdf/jped/v88n2/en_a02v88n2.pdf . http://dx.doi.org/10.2223/JPED.2163

24. Pancrelipase. http://www.drugs.com/monograph/pancrelipase.html

25. Rowland M, Bourke B, Drumm B. 2011. Helicobacter pylori and peptic ulcer disease. Рediatric gastrointestinal disease: Pathophysiology o Diagnosis o Management. W. Allan Walker, Olivier J. Goulet, Ronald E. Kleinman et al. 4th ed. Elsevier Inc. 1: 491—513.

26. Steinberg W, Tenner S. 1994. Acute Pancreatitis. N Engl J Med. 330: 1198 — 1210. http: //www. nejm.org/doi /full/10.1056 /NEJM 199404283301706.

27. Whitcomb DC, Lowe ME. 2011. Pancreatitis acute and chronic. Рediatric gastrointestinal disease: Pathophysiology o Diagnosis o Management. W. Allan Walker, Olivier J. Goulet, Ronald E. Kleinman et al. 4th ed. Elsevier Inc. 2: 1584—1809.

28. Young RH. Reginald Heber Fitz (1843—1913). http://www.massgeneral.org/pathology/assets/book/pathology_chap2.pdf