• Гормональний профіль у вагітних з хронічними гастритами на тлі ранніх гестаційних ускладнень
До змісту

Гормональний профіль у вагітних з хронічними гастритами на тлі ранніх гестаційних ускладнень

OF WOMAN. 2018.10(136):44–47; doi 10.15574/HW.2018.136.44
Жеребак Н. М. , Гнатко О. П.
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ

Мета дослідження: визначення гормонального профілю (прогестерон, естрадіол, хоріонічний гонадотропін – ХГЛ) у вагітних з хронічними гастритами на тлі ранніх гестаційних ускладнень (блювання вагітних, загроза переривання вагітності).

Матеріали та методи. Обстежено 120 вагітних репродуктивного віку з ранніми гестаційними ускладненнями (блювання вагітних, загроза переривання), які увійшли до двох груп: 1-а група – 58 (48,3%) пацієнток з хронічними гастритами та 2-а група – 62 (51,7%) вагітні без гастритів у терміни 8–12 тиж гестації. Крім загальноприйнятого клініко-лабораторного обстеження, у пацієнток визначали рівні прогестерону, естрадіолу і ХГЛ у сироватці крові імуноферментним методом. Статистичний аналіз результатів проводили у пакеті MedStat (Лях Ю.Є., Гур’янов В.Г., 2004–2017 рр.). Кількісні ознаки представлені медіанним значенням показника, значенням першого та третього квартилів, також середнім значенням та його 95% вірогідним інтервалом (95% ВІ). Для порівняння між групами використано критерій Манна–Уїтні. Критичний рівень значущості прийнятий рівним 0,05.

Результати. Найбільший відсоток (34,4%) обстежених 1-ї групи становили жінки більш старшої вікової градації (31–35 років), серед жінок 2-ї групи частіше фіксували вагітних активного репродуктивного віку (26–30 років). Порушення менструальної функції різного характеру мали 19 (32,8%) пацієнток 1-ї групи і 26 (41,9%) – 2-ї групи. Найчастіше діагностували такі форми, як Hyperemesis gravidarum (по 29% у 1-й і 2-й групах), і загрозу переривання вагітності (у 1-й групі – 60,3%, у 2-й групі – 51,6%). У групі вагітних з гастритами середній рівень естрадіолу становив 304,1 (190,6–488,9) пг/мл і був нижче, ніж у жінок 2-ї групи, де відповідно середній рівень гормону становив 424,8 (231,6–1081,9) пг/мл. Середній рівень прогестерону у вагітних з гастритами становив 15,4 (5,6–29,4) пг/мл і був нижче, ніж у пацієнток без гастритів, – 20,6 (8,9–39,8) пг/мл. У вагітних з гастритами середній рівень ХГЛ становив 4637,9 (1732–19 600) mIU/ml, а у вагітних без гастритів відповідно 16 611,7 (3500,2–19 600) mIU/ml; значущої різниці не виявлено.

Заключення. Отримані дані свідчать, що у вагітних з хронічними гастритами гормональний профіль характеризується значущими змінами рівня естрадіолу, який відіграє певну роль у розвитку ранніх гестаційних ускладнень.

Ключові слова: вагітність, хронічний гастрит, естрадіол, прогестерон, хоріонічний гонадотропін, гестаційні ускладнення.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Сидельникова В. М. Привычные потери беременности. – М. «Триада-Х», 2005. – 304 с.

2. Quartarone G. Gastroesophageal reflux in pregnancy: a systematic review on the benefit of raft forming agents // Minerva Ginecol. – 2013. – Vol. 65, № 5. – P. 541–549.

3. Coad J., Dunstall M. Anatomy and physiology for midwives // Elsevier. – 2011. – P. 11.

4. Richter J.E., Kahrilas P.J., Johanson J. [et all]. Efficacy and safety of esomeprazole compared with omeprazole in GERD patients with erosive esophagitis: a randomized controlled trial // Am. J. Gastroenterol. – 2001. – Vol. 96. – P. 656–665. https://doi.org/10.1111/j.1572-0241.2001.03600.x; https://doi.org/10.1111/j.1572-0241.2001.05263.x

5. Koch K.L., Frissora C.L. Nausea and vomiting during pregnancy. // Gastroenterol Clin North Am. – 2003. – Vol. 32. – № 1. – Р. 34–39. https://doi.org/10.1016/S0889-8553(02)00070-5

6. Richter J.E. Gastroesophageal reflux disease during pregnancy // Gastroenterol. Clin. North Am. – 2003. – Vol. 32. – P. 235–261. https://doi.org/10.1016/S0889-8553(02)00065-1

7. Ушкалова Е.А. Лечение гастроэ­зофагеального рефлюкса у беременных женщин // Гинекология. – 2001. – Т. 3, № 3. – С. 89–90. 

8. Бурков С.Г. Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь у женщин в период беременности // Гинекология. – 2001. – Т. 6, № 5. – С. 12–15.

9. Ramya R.S. Gastroesophageal reflux disease in pregnancy: a longitudinal study / R.S. Ramya, N. Jayanthi, P.C. Alexander [at all] // Tropical Gastroenterology. – July – September. 2014. – Vol. 35. – № 3. – P. 135–202.

10. Gill S.K., Maltepe C., Koren G. The effect of heartburn and acid reflux on the severity of nausea and vomiting of pregnancy. // Gastroenterol. – 2009. – Vol. 23. – № 2. – Р. 270–272. https://doi.org/10.1155/2009/678514

11. Amure B.O., Omole A.A. Sex hormones and acid gastric secretion induced with carbachol, histamine, and gastrin // Gut. – 1970, Aug. – Vol. 11(8). – P. 641-5. https://doi.org/10.1136/gut.11.8.641; PMid:5471030 PMCid:PMC1553101

12. Nashwa M.S. El-Tablawy, Omran M.M., Akef A. Khowailed [et all]. Effect of estrogen on basal, charbacol stimulated acid secretion and indomethacin induced ulcer in female albino rats // Med. J. Cairo Univ. – 2012. – Vol. 80. – № 1. – P. 533–544.

13. Goran A. Acute Abdomen During Pregnancy. / Springer. – 2014. – Р. 584.