• Гіперпролактинемія: оптимальний алгоритм лабораторної діагностики

Гіперпролактинемія: оптимальний алгоритм лабораторної діагностики

HEALTH OF WOMAN. 2017.5(121):92–94

Рикова О. В.
Медична лабораторія «Синево», м. Київ

У статті представлені сучасні лабораторні аспекти діагностики гіперпролактинемії та контролю ефективності лікування згідно з керівництвом «Diagnosis and Treatment of Hyperprolactinemia: An Endocrine Society Clinical Practice Guideline» (2011 р.).

Ключові слова: пролактин, макропролактин, гіперпролактинемія, безплідність.

Література:

1. Diagnosis and Treatment of Hyperprolactinemia: An Endocrine Society Clinical Practice Guideline, The Endocrine Society, 2011, Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, February 2011, 96(2): 273–288. https://doi.org/10.1210/jc.2010-1692; PMid:21296991

2. Medical Guidelines for clinical practice for the diagnosis and treatment of acromegaly – 2011 Update”, American Association of clinical endocrinologists, AACE Acromegaly Guidelines, Endocr Pract. 2011;17(Suppl 4).