• Гіперпластичні процеси ендометрія у жінок із безплідністю: зіставлення результатів ультрасонографічних та патоморфологічних досліджень ендометрія
До змісту

Гіперпластичні процеси ендометрія у жінок із безплідністю: зіставлення результатів ультрасонографічних та патоморфологічних досліджень ендометрія

HEALTH OF WOMAN. 2018.7(133):129–133; doi 10.15574/HW.2018.133.129

Кузик Ю. І. , Чорненька Г. М.
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського

Мета дослідження: визначення рівня верифікації гіпер­пластичних процесів ендометрія (ГПЕ) у жінок із матковою безплідністю на підставі порівняння даних ультразвукового та патоморфологічного досліджень ендометрія.

Матеріали та методи. 64 пацієнткам репродуктивного віку проводили ультрасонографічне дослідження та біопсію або лікувально-діагностичне вишкрібання ендометрія.

Результати. Виділено три групи ГПЕ: поліпи – 33 випадки; гіперплазія –15, поєднання залозистої гіперплазії із поліпом ендометрія – 16. Поліпи ендометрія включали залозисті – 7 випадків, залозисто-фіброзні із перевагою залозистого компонента – 13 та залозисто-фіброзні із перевагою стромального компонента – 13. Точність верифікації залозистих поліпів – 82%. Залозисто-фіброзні поліпи ендометрія із перевагою залозистого компонента діагностовано у 82% випадків. Залозисто-фіброзні поліпи ендометрія із перевагою стромального компонента були найважчими для ультра­звукової верифікації. Точність їхньої діагностики становила 50%. Такі характеристики, як вузлоподібна форма, інтрамуральне розташування, підвищенна ехогенність та відсутність включень були підставою для помилкової діагностики фіброміоми матки. Гіперплазію ендометрія вдалося верифікувати у 97% випадків. Решту 3% становили гістологічно діагностовані поліпи ендометрія, які не були розпізнані під час ультразвукового дослідження (УЗД), а розцінювались як гіперплазія ендометрія. Точність ультразвукової діагностики групи поєднання гіперплазії ендометрія і поліпів сягала 77%. Поліпи на тлі гіперплазії ендометрія мали форму фіброміоматозних вузлів. Визначальну роль у правильній діагностиці відіграла гістероскопія.

Заключення. Зіставлення даних УЗД і морфологічного дослідження свідчить про високу точність виявлення ГПЕ і їхньої морфологічної верифікації. Однак у низці випадків ГПЕ УЗД не дозволяє точно визначити характер патологічних змін. Тому питання вивчення патоморфологічних особливостей ремоделювання ендометрія при ГПЕ залишається відкритим і потребує нових перспективних підходів. Одним із них, виходячи із визначених патоморфологічних змін при ГПЕ, є застосування методів дослідження кровотоку, зокрема трансвагінальної колірної допплерографії, що може дозволити підвищити точність діагностики ГПЕ.

Ключові слова: гіперпластичні процеси ендометрія, поліп ендометрія, гіперплазія ендометрія, ультразвукова діагностика, патоморфологія, репродуктивний вік.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Вдовиченко Ю.П. Патология эндометрия как причина женского бесплодия / Ю.П. Вдовиченко, А.В. Колесник // Здоровье женщины. – 2011. – № 7. – С. 206–207.

2. Герман Д.Г. Полипы эндометрия в репродуктивном возрасте: штрихи к клиническому портрету / Д.Г. Герман // Репродуктивная эндокринология. – 2016. – № 3. – С. 39–43.

3. Гнатко О.П. Поліпи ендометрія і непліддя в жінок пізнього репродуктивного віку / О.П. Гнатко, Н.Г. Скурятіна // Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. – 2015. – № 2. – С. 84–87.

4. Давыдов А.И. Атипическая гиперплазия эндометрия: вопросы морфогенеза, классификация, діагностика и лечение / А.И. Давыдов // Вопросы гинекологии, акушерства и перинатологии. – 2009. – № 3. – С. 93–96.

5. Демидов В.Н. Ультразвуковая диагностика в гинекологии / В.Н. Демидов, Б.И. Зыкин. – М.: Медицина, 1990. – 224 с.

6. Кондриков Н.И. Структурно-функциональные основы гиперпластических изменений эндометрия женщин: Автореф. дисс. … д-ра мед. наук: спец. 14.01.01 «Акушерство и гинекология» / Н.И. Кондриков. – М., 1991. – 51 с.

7. Кондриков Н.И. Патология матки / Н.И. Кондриков. – М.: Практическая медицина, 2008. – 176 с.

8. Красильников Р.Г., Абдуллаев Р.Я. Трансвагинальное ультразвуковое исследование и магниторезонансная томография в диагностике гиперпластических процессов эндометрия / Р.Г. Красильников, Р.Я. Абдуллаев // Международный медицинский журнал. – 2013. – № 1. – С. 113–117.

9. Павловская М.А. Современные представления об этиопатогенезе гиперпластических процессов эндометрия в репродуктивном возрасте / М.А. Павловская, Л. В. Гугикова // Медицинские аспекты здоровья женщины. – 2013. – № 3 (67). – С. 28–34.

10. Стрижаков А.Н Доброкачественные заболевания матки / А.Н. Стрижаков, А.И. Давыдов, В.М. Пашков – М.: Медицина, 2011. – 243 с.

11. Цветовая допплерометрия в диагностике гиперпластических процессов и рака эндометрия / Сидорова И.С., Гуриев Т.Д., Капустина И.Н. [и др.] // Медицинская визуализация. – 2001. – № 2. – С. 88–93.

12. Эхографические и морфологические корреляции гиперпластических процессов эндометрия / Озерская И.А., Белоусов М.А., Щеглова Е.А., Агеева М.И. // Ультразвуковая и функциональная диагностика. – 2002. – № 1. – С. 45–50.

13. Comparison of transvaginal ultrasonography and hysteroscopy in the diagnosis of uterine pathologies / Babacan A., Gun I., Kizilaslan C. [et al.] // Int J Clin Exp Med. – 2014. – Vol. 7, № 3. – P. 764–769. PMid:24753775 PMCid:PMC3992420

14. Accuracy of Transvaginal Ultrasonography, Hysteroscopy and Uterine Curettage in Evaluating Endometrial Pathologies / Wanderley M.D., Álvares M.M., Vogt M.F., Sazaki L.M. // Rev Bras Ginecol Obstet. – 2016. – Vol. 38, № 10. – Р. 506–511. https://doi.org/10.1055/s-0036-1593774; PMid:27769088

15. A diagnostically useful histopathologic feature of endometrial polyp: the long axis of endometrial glands arranged parallel to surface epithelium / Kim K.R., Peng R., Ro J.Y., Robboy S.J. // Am J Surg Pathol. – 2004. – Vol. 28. – P. 1057–1062. https://doi.org/10.1097/01.pas.0000128659.73944.f3; PMid:15252313

16. Kumari M., Gupta A.S. A prospective comparative study to evaluate the efficacy of ultrasonography and hysteroscopy and their correlation with the histopathology of endometrium in a case of abnormal uterine bleeding / Kumari M., Gupta A.S. // Int J Reprod Contracept Obstet Gynecol. – 2015. – Vol. 4, № 6. – P. 1926–1935. https://doi.org/10.18203/2320-1770.ijrcog20151288

17. Mamedalieva N., Isenova S. Comprehensive study of the endometrium of women with reproductive disorders and chronic endometritis / N. Mamedalieva, S. Isenova // Medical and Health Science Journal. – 2012. – Vol. 12. – Р. 31–33. https://doi.org/10.15208/mhsj.2012.41

18. New concepts for an old problem: the diagnosis of endometrial hyperplasia / Sanderson P.A.,  Critchley H.O.D.,  Williams A.R.W. [et al.] // Reproduction Update. – 2017. – Vol. 23, № 2. – P. 232–254.

19. Treatment of endometrial polyps: a systematic review / Lieng M., Istre O., Qvigstad E. // Acta Obstet Gynecol Scand. – 2010. – Vol. 89. – P. 992–1002. https://doi.org/10.3109/00016349.2010.493196; PMid:20528202