• Гіперглікозильований хоріонічний гонадотропін – прогностичний критерій розвитку ускладнень вагітності

Гіперглікозильований хоріонічний гонадотропін – прогностичний критерій розвитку ускладнень вагітності

HEALTH OF WOMAN. 2017.5(121):82–85; doi 10.15574/HW.2017.121.82 

Пехньо Н. В.
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ

Мета дослідження: оцінювання прогностичної значущості рівня сироваткового гіперглікозильованого хоріонічного гонадотропіну людини (гХГЛ) щодо розвитку ускладнень вагітності, які призводять до порушень стану плода.

Матеріали та методи. Було обстежено 382 вагітні, які знаходились на обліку, були госпіталізовані за виникнення ускладнень вагітності та народжували у КМПБ № 2 (м. Київ). Усім вагітним проводили визначення сироваткового гХГЛ у терміні 8–10 тиж гестації, оцінювали перебіг та результат вагітності.

Результати. Зниження рівня гХГЛ є маркером недостатньої інвазії трофобласта, що з високою вірогідністю призведе до формування плацентарної дисфункції і зумовить розвиток різноманітної акушерської патології, яка ускладнює перебіг вагітності та є фактором ризику антенатальних втрат та неонатальної захворюваності.

Заключення. Визначення рівня гіперглікозильованого хоріонічного гонадотропіну людини у І триместрі вагітності дозволить виокремити вагітних групи ризику щодо формування плацентарної дисфункції та запропонувати проведення комплексу моніторингових заходів, спрямованих на раннє виявлення порушень перебігу вагітності та їхнє вчасне усунення. Це сприяє запобіганню формуванню тяжких патологічних станів під час вагітності як у матері, так і у внутрішньоутробного плода, що відповідає сучасним напрямам розвитку медичної допомоги, а саме: прогнозування, профілактика та індивідуальний підхід.

Ключові слова: гіперглікозильований хоріонічний гонадотропін, ускладнення вагітності, порушений стан плода.

Література:

1. Кокрановское руководство: беременность и роды. – М.: «Логосфера», 2010. – С. 146–148.

2. Brosens I, Pijnenborg R, Vercruysse L & Romero R 2011 The «Great Obstetrical Syndromes» are associated with disorders of deep placentation. Am J ObstetGynecol 204 193–201. https://doi.org/10.1016/j.ajog.2010.08.009; PMid:21094932 PMCid:PMC3369813

3. Costa MA 2016 The endocrine function of human placenta: an overview. ReprodBiomedOnline 32 14–43. https://doi.org/10.1016/j.rbmo.2015.10.005

4. Sferruzzi-PerriAN &Camm EJ 2016 The Programming Power of the Placenta. FrontPhysiol 7 33. https://doi.org/10.3389/fphys.2016.00033; PMid:27014074 PMCid:PMC4789467

5. Brosens I, Pijnenborg R, Vercruysse L & Romero R 2011 The «Great Obstetrical Syndromes» are associated with disorders of deep placentation. Am J ObstetGynecol 204 193–201. https://doi.org/10.1016/j.ajog.2010.08.009; PMid:21094932 PMCid:PMC3369813

6. Chappell LC & David AL 2016 Improving the Pipeline for Developing and Testing Pharmacological Treatments in Pregnancy. PLoS Med 13 e1002161. https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1002161; PMid:27802279 PMCid:PMC5089678

7. Cole LA, Khanlian SA, KohornLI. Evolusion of the human brain? Chorionic gonadotropin and gemochorial implantation of the placenta: insights into origins of pregnancy failures, Preeclampsia, choriocarcinoma. J Reprod Med 2008; 53 449–557.

8. Daniele Bolla, M.D. Andrea Papadia, M.D., Ph.D. Luigi Raio, M.D. The sFlt-1:PlGF Ratio in Women with Suspected Preeclampsia N Engl J Med 2016; 374:1785-1786 May 5, 2016. PMid:27144855

9. Cole L.A. hCG and hyperhly-cosylatedhCG in the establishment and evolution on hemochorial placentation. J ReprodImmunol 2009; 82:111–7. https://doi.org/10.1016/j.jri.2009.04.007; PMid:19560212

10. Berger P., Sturgeon C., Bidart J.M., Paus E., Gerth R., Niang M., Bristow A., Birken S., Stenman U.H. The ISOBM TD7 Workshop on hCG and related molecules. Towards useroriented standardization of pregnancy and tumor diagnosis: assignment of epitopes to the threedimensional structure of diagnostically and commercially relevant monoclonal antibodies directed against human chorionic gonadotropin and derivatives // Tumour Biol. – 2002. – Vol. 23, № 1. – P. 138.

11. Cole L. A. Immunoassay of human chorionic gonadotropin, its free subunits, and metabolites // Clin Chem. – 1997. – Vol. 43. – № 12. – P. 2233–2243. PMid:9439438

12. Cole L., Butler S. Detection of hCG in Trophoblastic disease. The USA hCg reference Service Experience // J.Reprod Med. – 2002. – Vol. 47. – P. 433–444. PMid:12092011

13. Butler S.A., Khanlian S.A., Cole L.A. Detection of early pregnancy forms of human chorionic gonadotropin by home pregnancy test devices // Clin Chem. – 2001. – Vol. 47. – № 12. – P. 2131–2136. PMid:11719477

14. O’Connor J.F., Ellish N., Kakuma T., Schlatterer J., Kovalevskaya G. Differential urinary gonadotrophin profiles in early pregnancy and early pregnancy loss// PrenatDiagn. – 1998. – Vol. 18. – P. 1232–1240. https://doi.org/10.1002/(SICI)1097-0223(199812)18:12<1232::AID-PD439>3.0.CO;2-Z