• Гепатобіліарна патологія у вагітних – акушерські аспекти

Гепатобіліарна патологія у вагітних – акушерські аспекти

HEALTH OF WOMAN. 2018.2(128):19–21; doi 10.15574/HW.2018.128.19

Голяновський О. В. , Мамчич В. І. , Чайка М. О. , Слободян Ю. В.
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ

В останні роки відзначається підвищення частоти патології гепатобіліарної системи у молодому віці, причому у жінок у 4–7 разів частіше, ніж у чоловіків, що призводить до збільшення числа вагітних із захворюваннями печінки. У зв’язку з цим вивчення особливостей клініки і діагностики захворювань гепатобіліарної системи у вагітних, а також їхнє ведення залишається актуальною проблемою і сьогодні. У статті представлені сучасні дані щодо питань патогенезу, діагностики та лікування гепатобіліарної патології у вагітних, наведені результати статистичного аналізу історій хвороб вагітних з цією патологією.
Ключові слова: гепатобіліарна патологія, холецистит, жовчнокам’яна хвороба, вагітність.

Література

1. Айламазян Э.К., Радзинский В.Е., Кулаков В.И., Савельева Г.М. Акушерство. Национальное руководство. – М., 2009.

2. Еремина Е.Ю. Заболевания органов пищеварительной системы у беременных (случаи из практики) //Медицинский альманах. – 2010.

3. Запорожан В.М., Цегельський М.Р., Рожковська Н.М. Акушерство і гінекологія. Підручник: У 2 томах. Т. 1. – Одеса: Одес. держ. мед. ун-т, 2005. – 472 с.

4. Иванян А.Н. Беременность и заболевания печени (учебно-методическое пособие). – Смоленск, 2009. – 67 с.

5. Affleck DG, Handrahan DL, Egger MJ, et al. The laparoscopic management of appendicitis and cholelithiasis during pregnancy.AmJ Surg. 1999;178:523–529. https://doi.org/10.1016/S0002-9610(99)00244-5

6. Augustin G, Majerovic M. Non-obstetrical acute abdomen during pregnancy. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2007;131: 4–12. https://doi.org/10.1016/j.ejogrb.2006.07.052; PMid:16982130

7. Barone JE, Bears S, Chen S, Tsai J, Russell JC. Outcome study of cholecystectomy during pregnancy. Am J Surg 1999; 177:232–6. https://doi.org/10.1016/S0002-9610(99)00007-0

8. Chen MM, Coakley FV, Kaimal A, et al. Guidelines for computed tomography and magnetic resonance imaging use during pregnancy and lactation. Obstet Gynecol. 2008;112:333–340. https://doi.org/10.1097/AOG.0b013e318180a505; PMid:18669732

9. Dietrich CS, Hill CC, Hueman M. Surgical diseases presenting in pregnancy. Surg Clin North Am. 2008;88:408–419. https://doi.org/10.1016/j.suc.2007.12.003; PMid:18381120

10. J.Y. Tseng, et al Acute Cholecystitis During Pregnancy Taiwan J Obstet Gynecol. – September 2009. – Vol. 48, No 3, 305–307. https://doi.org/10.1016/S1028-4559(09)60311-9

11. Ko CW, Beresford SA, Schulte SJ, et al. Incidence, natural history, and risk factors for biliary sludge and stones during pregnancy. Hepatology. 2005;41:359–365. https://doi.org/10.1002/hep.20534; PMid:15660385

12. Ko CW. Risk factors for gallstone-related hospitalization during pregnancy and the postpartum. Am J Gastroenterol. 2006; 101:2263–2268. https://doi.org/10.1111/j.1572-0241.2006.00730.x; PMid:17032191

13. Moreno-Sanz C, Pascual-Pedreno A, Picazo-Yeste JS, et al. Laparoscopic appendectomy during pregnancy: between personal experiences and scientific evidence. J Am Coll Surg. 2007;205:37–42. https://doi.org/10.1016/j.jamcollsurg.2007.01.068; PMid:17617330

14. Noridelle B. Gilo, md, dennis amini, md, ms, and helain j. Landy, md. Appendicitis and Cholecystitis in Pregnancy. Clinical obstetrics and gynecology Volume 52, Number 4, 2009, 586–596.

15. Pedrosa I, Levine D, Eyvazzadeh A, et al. MR imaging evaluation of acute appendicitis in pregnancy. Radiology. 2006;238: 891–899. https://doi.org/10.1148/radiol.2383050146; PMid:16505393

16. Wang PI et al. Imaging of pregnant and lactating patients: part 2, evidence-based review and recommendations. AJR Am J Roentgenol. 2012 Apr;198(4):785-92. https://doi.org/10.2214/AJR.11.8223.