• Геморагічна хвороба новонароджених (клінічна лекція) 
До змісту

Геморагічна хвороба новонароджених (клінічна лекція) 

 

SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2015.7(71):39-42; doi 10.15574/SP.2015.71.39 
 

Геморагічна хвороба новонароджених (клінічна лекція) 

Пясецька Н. М., Ященко Ю. Б., Лакша О. Т.

Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна 
 

У клінічній лекції наведено сучасний матеріал щодо перебігу геморагічної хвороби новонароджених. Висвітлено питання етіології та патогенезу, ролі вітаміну К у розвитку захворювання. Визначено провідні фактори ризику. Розглянуто диференційний діагноз геморагічної хвороби на основі аналізу клінічних та лабораторних даних. На сучасному рівні з позиції доказової медицини розглянуто алгоритми надання профілактичної допомоги та лікування геморагічної хвороби новонароджених. 
 

Ключові слова: геморагічна хвороба, новонароджені, вітамін К, профілактика, лікування. 
 

Література:

1. Белоусова ТВ, Андрюшина ИВ. 2004. Система гемостаза у новорожденных детей. Учеб пособ. Новосибирск, Сибмедиздат НГМА: 64.

2. Чупрова АВ, Лоскутова СА, Анмут СЯ, Стуров ВГ. 2007. Геморрагические и тромботические заболевания и синдромы у детей: диагностика и терапія. Учеб пособ. Ростов-на-Дону, Изд-во «ФЕНИКС»: 234.

3. Долгов ВВ, Свирин ПВ. 2005. Лабораторная диагностика нарушений гемостаза. Москва, Триада: 213.

4. Заболотских ИБ, Синьков СВ, Шапошников СА. 2008. Диагностика и коррекия расстройств системы гемостаза. Москва, Практическая медицина: 333.

5. Лобанов АИ, Лобанова ОГ. 2011. Геморрагическая болезнь новорожденных с поздним дебютом. Вопр совр педиатрии. 10;1: 167—171.

6. Неонатологія. Навч посіб. За ред ТК Знаменської. Гл. 22. Київ, 2012: 375—397.

7. Неонатологія. Національний підручник у 2 т. За ред. проф. ЄЄ Шунько. Т.1. Київ, 2015: 960.

8. Суворова АВ, Абраменко ЛИ, Курдеко ИВ. 2004. Патология системы гемостаза у новорожденных: возможности диагностики и коррекции. Учеб пособ: 18.

9. Третьякова ОС. 2011. Особенности системы гемостаза в неонатальном периоде. Дитячий лікар. 1(8): 26—34.

10. Чупрова АВ. 2005. Система неонатального гемостаза в норме и при патологии (научный обзор). Бюллетень СО РАМН. 4(118): 13—19.

11. Шиффман ФДж. 2000. Патофизиология крови. Пер. с англ. Москва-Санкт-Петербург, «Издательство БИНОМ» — «Невский Диалект».

12. Baklaja R, Pesicґ MC, Czarnecki J. 2008. Hemostasis and hemorrhagic disorders. Fermentation-Biotec GmbH Bad Harzburg: 332.

13. Hutchinson RJ. 2012. Hematologic problems of the Neonate. Philadelphia.

14. Ozdemir MA, Karakuksu M, Per H et al. 2012. Late-type vitamin K deficiensy bleeding: experience from 120 patients. Childs Nerv Syst. 28(2): 247—51. http://dx.doi.org/10.1007/s00381-011-1575-x; PMid:21928065

15. Neonatal hematology. Eds De Alarcon РА, Werner EJ. New York, Cambridge University Press, 2005: 452.