• Функціональний стан слизової оболонки піхви при бактеріальному вагінозі та його корекція

Функціональний стан слизової оболонки піхви при бактеріальному вагінозі та його корекція

HEALTH OF WOMAN. 2017.9(125):77–82; doi 10.15574/HW.2017.125.77

Бенюк В. О., Щерба О. А., Ластовецька Л. Д.
Національний медичний університет імені О.О.Богомольця, м. Київ

Бактеріальний вагіноз – одна з найчастіших причин звернення жінок репродуктивного віку до гінеколога. Його діагностують у 50% випадків патологічних виділень зі статевих органів. У 50–75% випадків бактеріальний вагіноз має безсимптомний перебіг. Обстеження хворої посідає одне з ключових позицій в ефективному лікуванні. Нітрозаміни – продукти метаболізму облігатно-анаеробних бактерій – є коферментами канцерогенезу і можуть бути однією з причин навіть розвитку раку шийки матки.
Мета дослідження: оцінювання стану слизової оболонки піхви й шийки матки при бактеріальному вагінозі, ефективність його лікування у жінок репродуктивного віку.
Матеріали та методи. Обстежено і проліковано 64 жінки репродуктивного віку з бактеріальним вагінозом, із яких 34 пацієнткам (I (основна) група дослідження) проводили запропоновану нами терапію із застосуванням тилорону і місцевого комбінованого препарату декспантенолу і хлоргексидину біглюконату з подальшим використанням лактобактерій у стандартних дозах; 30 хворих (ІІ група дослідження) отримували стандартне лікування. У контрольну групу увійшли 27 здорових жінок.
Результати. У 94,1% випадків у І групі ми досягли клінічно достовірний ефект порівняно з ІІ групою (76,7%) через 10 днів лікування. Через 3 міс після закінчення лікування одужання настало у 97,1% пацієнток основної групи (у ІІ групі – у 86,6%).
Заключення. Застосування запропонованої нами комплексної терапії бактеріального вагінозу засвідчило високий показник одужання та низький показник рецидиву у жінок репродуктивного віку.
Ключові слова: бактеріальний вагіноз, діагностика, лікування, тилорон, декспантенол, хлоргексидин.

Література:
1. Бенюк В.О., Бу Вейвей, Дронова В.Л., Щерба О.А., Ковалюк Т.В. Сучасні аспекти мікробного пейзажу піхви та гуморальної імунної відповіді організму у жінок з хламідійно-вірусним цервіковагінітом, корекція порушень // Репродуктивна ендокринологія. – 2016. – № 6. – С. 46–49.

2. Гопчук О.М. Бактеріальний вагіноз – терапевтичний погляд на проблему// Здоровье женщины. – 2015. – № 3 (99). – С. 71–74.

3. Тучкіна І.А., Тисячка Г.М. Бактеріальний вагіноз як фактор високого ризику порушення репродуктивного здоров’я в молодому віці // Здоровье женщины. – 2013. – № 9 (85). – С. 110–115.

4. Benyuk V.O., Shcherba O.A., Lastovetska L.D., Bu Weiwei, Vytyshchenko A.S. Modern Technologies of research of a condition of the mucous membrane of the cervix and vagina in patient with mixed infection // Sciences of Europe. – 2017. – № 14 (14). – Vol. 1. – Р. 70–76.

5. Bradshaw C.S., Tabrizi S.N., Fairley C.K. et al. The association of Atopobium vaginae and Gardnerella vaginalis with bacterial vaginosis and recurrence after oral metronidazole therapy // J. Infect. Dis. – 2006. – 194 (6). – Р. 828–836. https://doi.org/10.1086/506621; PMid:16941351

6. Thulkar J., Kriplani A., Agarwal N. A comparative study of oral single dose of metronidazole, tinidazole, secnidazole and ornidazole in bacterial vaginosis // Indian J. Pharmacol. – 2012. – 44 (2). – Р. 243–245. https://doi.org/10.4103/0253-7613.93859; PMid:22529484 PMCid:PMC3326921